Презентація на тему «Властивості газів, рідин, твердих тіл» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Властивості газів, рідин, твердих тіл» (варіант 1) - Слайд #1

Властивості газів, рідин, твердих тіл
Підготувала:
учениця 10 класу
Сало Альона


Слайд #2
Презентація на тему «Властивості газів, рідин, твердих тіл» (варіант 1) - Слайд #2

План:
Властивості газів
Властивості рідин
Властивості твердих тіл


Слайд #3
Презентація на тему «Властивості газів, рідин, твердих тіл» (варіант 1) - Слайд #3

Властивості газів
Газ — один із агрегатних станів речовини, для якого характерні великі відстані між частинками (молекулами,атомами, іонами) порівняно з твердим чи рідинним станами, слабка міжмолекулярна взаємодія, невпорядкованість структури, а середня кінетична енергія хаотичного руху частинок набагато більша за енергію взаємодії між ними.


Слайд #4
Презентація на тему «Властивості газів, рідин, твердих тіл» (варіант 1) - Слайд #4

Оскільки більшість газів складно або неможливо спостерігати безпосередньо нашими органами чуттів, вони описуються за допомогою чотирьох фізичних властивостей або макроскопічних характеристик: тиском, об'ємом, кількістю часток і температури. Їхнє детальне вивчення в підсумку, призвело до встановлення математичного зв'язку між цими властивостями, вираженого у рівнянні стану ідеального газу 


Слайд #5
Презентація на тему «Властивості газів, рідин, твердих тіл» (варіант 1) - Слайд #5

Властивості рідин
Рідина́ — один з основних агрегатних станів речовини поряд із газом та твердим тілом. Від газу рідина відрізняється тим, що зберігає свій об'єм, а від твердого тіла тим, що не зберігає форму.


Слайд #6
Презентація на тему «Властивості газів, рідин, твердих тіл» (варіант 1) - Слайд #6

Збереження об'єму, густина, показни заломлення, теплота плавлення, в'язкість — властивості, які зближують рідини з твердими тілами, а незбереження форми – з газами.


Слайд #7
Презентація на тему «Властивості газів, рідин, твердих тіл» (варіант 1) - Слайд #7

Властивості твердих тіл
Тверде́ ті́ло — агрегатний стан речовини, що характеризується стабільністю форми на відміну від інших агрегатних станів  рідини та газу. Атоми твердих тіл більшість часу проводять в околі певних рівноважних положень, здійснюючи тільки незначні теплові коливання.


Слайд #8
Презентація на тему «Властивості газів, рідин, твердих тіл» (варіант 1) - Слайд #8

За типом упорядкування атомів розрізняють кристалічні і аморфні тверді тіла. Кристали характеризуються наявністю просторової періодичності в розміщенні рівноважних положень коливань атомів, тобто наявністю кристалічної гратки. Атоми аморфних твердих тіл коливаються поблизу невпорядковано розміщених точок.


Слайд #9
Презентація на тему «Властивості газів, рідин, твердих тіл» (варіант 1) - Слайд #9

За типом зв'язку між атомами розрізняють тверді тіла з ковалентним, іонним, металічним зв'язками тощо.


Слайд #10
Презентація на тему «Властивості газів, рідин, твердих тіл» (варіант 1) - Слайд #10

Електричні, магнітні і деякі інші властивості твердих тіл визначаються переважно характером руху валентних електронів його атомів. У зв'язку з цим тверді тіла поділяються за електричними властивостями на діелектрики, напівпровідники, метали, сегнетоелектрики; за магнітними — на діамагнетики, парамагнетики, феромагнетики, антиферомагнетики.


Слайд #11
Презентація на тему «Властивості газів, рідин, твердих тіл» (варіант 1) - Слайд #11

Джерела інформації
http://uk.wikipedia.org/wiki/
https://www.google.com.ua/


Слайд #12
Презентація на тему «Властивості газів, рідин, твердих тіл» (варіант 1) - Слайд #12

Дякую за увагу!)


Завантажити презентацію