Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4 на основі 7 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #1

Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова
Теорія
як вища форма
наукових знань.


Слайд #2
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #2

Мета.
Показати залежність властивостей органічних речовин від їх будови.
Розширити і поглибити знання учнів про взаємозв'язок між будовою та властивостями речовин.
Ознайомити з основними положеннями теорії хімічної будови органічних сполук О.Бутлерова, простежити її розвиток, визначити її наукове значення.


Слайд #3
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #3

Мета.
Показати залежність властивостей органічних речовин від їх будови.
Розширити і поглибити знання учнів про взаємозв'язок між будовою та властивостями речовин.
Ознайомити з основними положеннями теорії хімічної будови органічних сполук О.Бутлерова, простежити її розвиток, визначити її наукове значення.


Слайд #4
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #4

Основні «протиріччя»
органічної хімії
Різноманіття речовин - утворене невеликим числом елементів;
Як здається невідповідність валентності в органічних речовинах - С3Н8;
Різні фізичні і хімічні властивості сполук, які мають однакову молекулярну формулу (С6Н12О6 - глюкоза, фруктоза; С4Н10О - бутиловий спирт, діетиловий ефір)


Слайд #5
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #5

Передумови виникнення.
2.Откривалісь все нові і нові сполуки карбону, кількість яких лавиноподібно зростала.
1.Теорія будови органічних сполук стала результатом узагальнення багатющого фактологічного матеріалу, який накопичила органічна хімія на початку XIX ст.
3.Вчені початку XIX ст. не могли пояснити різноманіття органічних сполук, а так само і явище ізомерії.


Слайд #6
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #6

Фрідріх Велер в одному з листів до Йенс Берцеліус так описував органічну хімію:
«Органічна хімія може зараз кого завгодно звести з розуму. Вона здається мені дрімучим лісом, повним дивних речей, безмежної хащі, з якої не можна вибратися, куди не насмілюєшся проникнути ... »
Фрідріх Велер
1800-1882


Слайд #7
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #7

4. Англійський учений Едуард Франкланд, спираючись на ідеї атомістики, в 1853 р. ввів поняття валентність.
Э. Франкланд
1825-1899
Валентність - це властивість атомів хімічних елементів утворювати хімічні зв'язки. Вона визначає число хімічних зв'язків, якими даний атом сполучений з іншими атомами в молекулі.


Слайд #8
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #8

Хімічна будова
Сірка в сірководні та кисень у воді двовалентні.tH─S─H,tH─O─H
Нітроген у аміаку – tH
трьохвалентний. t│
H─N─H
Порядок з'єднання атомів в молекулі згідно їх валентності називають хімічною будовою.


Слайд #9
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #9

Теорія хімічної будови - результат узагальнення ідей видатних вчених-органіків з трьох європейських країн: німця Ф. Кекуле, англійця А. Купера та російської А. Бутлерова.
У 1861 р. А. М. Бутлеров створив наукову теорію будови органічних речовин.
У 1857 р. Ф. Кекуле відніс вуглець до чотирьохвалентних елементів.
В1858 р. А. Купер зазначив, що атоми вуглецю здатні з'єднаються один з одним в різні ланцюги.
Ф. Кекуле
1829-1896
А.М.Бутлеров
1828-1886


Слайд #10
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #10

Бутлеров Олександр Михайлович
Учень Mиколи Зініна.
У 1849 році закінчив Казанський університет і там же викладав у 1850—68 роках. З 1869 року — професор Петербурзького університету, з 1874 — ординарний академік Петербурзької академії наук.
Наукова діяльність Бутлерова була спрямована на створення і утвердження теорії будови органічних сполук.
За цією теорією властивості хімічні сполуки залежать від кількості і якості атомів, з яких складається молекула, від послідовності і характеру їхнього зв'язку та взаємного впливу.


Слайд #11
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #11

Бутлеров вважав, що кожній молекулі речовини відповідає певна будова, яку можна виразити за допомогою формули, де більш-менш точно відображені реальні зв'язки та розташування атомів у молекулі.


Слайд #12
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #12

Теорія Бутлерова пояснила явище ізомерії, дала можливість визначити будову органічних речовин і передбачити нові класи органічних сполук.
Бутлеров добув полімер формальдегіду (1859), синтезував уротропін (1860), вперше добув штучну цукристу речовину (1861).
Він синтезував третинні спирти, передбачені його ж теорією, добув ізобутилен і відкрив реакцію його полімеризації.
В 1864—66 роках опублікував підручник «Вступ до повного вивчення органічної хімії», в якому теорія хімічної будови була вперше поширена на всі класи органічних сполук.


Слайд #13
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #13

Теорія Бутлерова пояснила явище ізомерії, дала можливість визначити будову органічних речовин і передбачити нові класи органічних сполук.
Бутлеров добув полімер формальдегіду (1859), синтезував уротропін (1860), вперше добув штучну цукристу речовину (1861).
Він синтезував третинні спирти, передбачені його ж теорією, добув ізобутилен і відкрив реакцію його полімеризації.
В 1864—66 роках опублікував підручник «Вступ до повного вивчення органічної хімії», в якому теорія хімічної будови була вперше поширена на всі класи органічних сполук.


Слайд #14
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #14

Пам'ятник Олександру Бутлерову в Казані
Учень знаменитого академіка Зініна, він став хіміком не в чужих краях, а в Казані
Через шість років Бутлеров був обраний академіком Петербурзької академії наук.
Помер Олександр Михайлович в 1886 році, не доживши кількох днів до свого пятідесятівосьмілетія.


Слайд #15
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #15

Пам'ятник Олександру Бутлерову в Казані
Учень знаменитого академіка Зініна, він став хіміком не в чужих краях, а в Казані
Через шість років Бутлеров був обраний академіком Петербурзької академії наук.
Помер Олександр Михайлович в 1886 році, не доживши кількох днів до свого пятідесятівосьмілетія.


Слайд #16
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #16

Слова вченого


Слайд #17
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #17

Сучасне формулювання


Слайд #18
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #18

Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук
• у хімічних сполуках атоми зєднуються між собою у перному порядку відповідно до їх валентності, що визначає хімічну будову молекул;
• хімічні і фізичні властивості огранічних сполук залежать як від природи і кількості атомів, що входять до їх складу, так і від хімічної будови молекул;


Слайд #19
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #19

Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук
• у хімічних сполуках атоми зєднуються між собою у перному порядку відповідно до їх валентності, що визначає хімічну будову молекул;
• хімічні і фізичні властивості огранічних сполук залежать як від природи і кількості атомів, що входять до їх складу, так і від хімічної будови молекул;


Слайд #20
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #20

для кожної емпіричної формули можна вивести певну кількість теоретично можливих структур (ізомерів);
кожна органічна речовина має лише одну формулу хімічної будови, яка дає уявлення про властивості даної сполуки;
у молекулах існує взаємний вплив атомів як бепосередно звязаних, так і безпосередньо не звязаних один з одним.
Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук


Слайд #21
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #21

Ізомерія - це явище існування різних речовин - ізомерів, що мають однаковий якісний і кількісний склад, але різну будову і, отже, різні властивості.
Етиловий спирт
Диметиловий етер


Слайд #22
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #22

Ізомерія - це явище існування різних речовин - ізомерів, що мають однаковий якісний і кількісний склад, але різну будову і, отже, різні властивості.
Етиловий спирт
Диметиловий етер


Слайд #23
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #23

Ізомерія


Слайд #24
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #24

Ізомерія


Слайд #25
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #25

Ізомерія


Слайд #26
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #26

Теорія О.М.Бутлерова має фундаментальне значення для розвитку хімії, оскільки визначає основні особливості хімічної будови молекул.
На основі терії О.М.Бутлерова розроблено сучасну номенклатуру і класифікацію органічних сполук.


Слайд #27
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #27

Гомологічний ряд. Гомологи.
Гомологічним рядом називають відповідний ряд речовин розташованих поруч в порядку зростання їх Mr, подібних за будовою і хімічними властивостями, де кожен член - гомолог, який відрізняється від попереднього гомологічною різницею ─ CH2 ─
гомологічний
ряд алканів


Слайд #28
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #28

ГОМОЛОГІЧНІ РЯДИ
Алкани
Спирти
Альдегіди


Слайд #29
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #29

Молекулярна формула: tC3H8
Структурна формула: tH H H
│ │ │
H─C─C─C─H
│ │ │
H H H
Скорочена структурна формула:CH3─CH2─CH3
Хімічні формули.
Моделі
молекули.
метан CH4


Слайд #30
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 1) - Слайд #30

Приклади: