Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #1

Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова
Теорія
як вища форма
наукових знань.


Слайд #2
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #2

Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова
Теорія
як вища форма
наукових знань.


Слайд #3
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #3

Основні «протиріччя»
органічної хімії
Різноманіття речовин - утворене невеликим числом елементів;
Як здається невідповідність валентності в органічних речовинах - С3Н8;
Різні фізичні і хімічні властивості сполук, які мають однакову молекулярну формулу (С6Н12О6 - глюкоза, фруктоза; С4Н10О - бутиловий спирт, діетиловий ефір)


Слайд #4
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #4

Англійський учений Едуард Франкланд, спираючись на ідеї атомістики, в 1853 р. ввів поняття валентність.
Э. Франкланд
1825-1899
Валентність - це властивість атомів хімічних елементів утворювати хімічні зв'язки. Вона визначає число хімічних зв'язків, якими даний атом сполучений з іншими атомами в молекулі.


Слайд #5
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #5

Хімічна будова
Сірка в сірководні та кисень у воді двовалентні.tH─S─H,tH─O─H
Нітроген у аміаку – tH
трьохвалентний. t│
H─N─H
Порядок з'єднання атомів в молекулі згідно їх валентності називають хімічною будовою.


Слайд #6
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #6

Теорія хімічної будови - результат узагальнення ідей видатних вчених-органіків з трьох європейських країн: німця Ф. Кекуле, англійця А. Купера та російської А. Бутлерова.
У 1861 р. А. М. Бутлеров створив наукову теорію будови органічних речовин.
У 1857 р. Ф. Кекуле відніс вуглець до чотирьохвалентних елементів.
В1858 р. А. Купер зазначив, що атоми вуглецю здатні з'єднаються один з одним в різні ланцюги.
Ф. Кекуле
1829-1896
А.М.Бутлеров
1828-1886


Слайд #7
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #7

Бутлеров Олександр Михайлович
Учень Mиколи Зініна.
У 1849 році закінчив Казанський університет і там же викладав у 1850—68 роках. З 1869 року — професор Петербурзького університету, з 1874 — ординарний академік Петербурзької академії наук.
Наукова діяльність Бутлерова була спрямована на створення і утвердження теорії будови органічних сполук.
За цією теорією властивості хімічні сполуки залежать від кількості і якості атомів, з яких складається молекула, від послідовності і характеру їхнього зв'язку та взаємного впливу.


Слайд #8
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #8

Бутлеров вважав, що кожній молекулі речовини відповідає певна будова, яку можна виразити за допомогою формули, де більш-менш точно відображені реальні зв'язки та розташування атомів у молекулі.


Слайд #9
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #9

Теорія Бутлерова пояснила явище ізомерії, дала можливість визначити будову органічних речовин і передбачити нові класи органічних сполук.
Бутлеров добув полімер формальдегіду (1859), синтезував уротропін (1860), вперше добув штучну цукристу речовину (1861).
Він синтезував третинні спирти, передбачені його ж теорією, добув ізобутилен і відкрив реакцію його полімеризації.
В 1864—66 роках опублікував підручник «Вступ до повного вивчення органічної хімії», в якому теорія хімічної будови була вперше поширена на всі класи органічних сполук.


Слайд #10
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #10

Теорія Бутлерова пояснила явище ізомерії, дала можливість визначити будову органічних речовин і передбачити нові класи органічних сполук.
Бутлеров добув полімер формальдегіду (1859), синтезував уротропін (1860), вперше добув штучну цукристу речовину (1861).
Він синтезував третинні спирти, передбачені його ж теорією, добув ізобутилен і відкрив реакцію його полімеризації.
В 1864—66 роках опублікував підручник «Вступ до повного вивчення органічної хімії», в якому теорія хімічної будови була вперше поширена на всі класи органічних сполук.


Слайд #11
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #11

Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук
• у хімічних сполуках атоми зєднуються між собою у певному порядку відповідно до їх валентності, що визначає хімічну будову молекул;
• хімічні і фізичні властивості огранічних сполук залежать як від природи і кількості атомів, що входять до їх складу, так і від хімічної будови молекул;


Слайд #12
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #12

Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук
• у хімічних сполуках атоми зєднуються між собою у певному порядку відповідно до їх валентності, що визначає хімічну будову молекул;
• хімічні і фізичні властивості огранічних сполук залежать як від природи і кількості атомів, що входять до їх складу, так і від хімічної будови молекул;


Слайд #13
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #13

для кожної емпіричної формули можна вивести певну кількість теоретично можливих структур (ізомерів);
кожна органічна речовина має лише одну формулу хімічної будови, яка дає уявлення про властивості даної сполуки;
у молекулах існує взаємний вплив атомів як бепосередно звязаних, так і безпосередньо не звязаних один з одним.
Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук


Слайд #14
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #14

Ізомерія - це явище існування різних речовин - ізомерів, що мають однаковий якісний і кількісний склад, але різну будову і, отже, різні властивості.
Етиловий спирт
Диметиловий етер


Слайд #15
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #15

Ізомерія - це явище існування різних речовин - ізомерів, що мають однаковий якісний і кількісний склад, але різну будову і, отже, різні властивості.
Етиловий спирт
Диметиловий етер


Слайд #16
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #16

Ізомерія


Слайд #17
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #17

Ізомерія


Слайд #18
Презентація на тему «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова» (варіант 2) - Слайд #18

Гомологічний ряд. Гомологи.
Гомологічним рядом називають відповідний ряд речовин розташованих поруч в порядку зростання їх Mr, подібних за будовою і хімічними властивостями, де кожен член - гомолог, який відрізняється від попереднього гомологічною різницею ─ CH2 ─
гомологічний
ряд алканів


Завантажити презентацію