Презентація на тему «Способи добування алкінів»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Способи добування алкінів» - Слайд #1

Презентація
Учениці 11-А класу
Гаджук Зорини
Способи добування алкінів


Слайд #2
Презентація на тему «Способи добування алкінів» - Слайд #2

Алкі́ни, ацетиле́нові вуглево́дні - члени групи  вуглеводнів із загальною формулою CnH2n-2, називаються також ацетиленами, за тривіальною назвою першого предстаника гомологічного ряду, ненасичені сполуки; характеризуються одним чи більше потрійними зв'язками між атомами вуглецю.
Наявність потрійного зв'язку в ланцюзі приводить до підвищення температури кипіння, густини і розчинності їх у воді в порівнянні з олефінами і парафінами.
Легкі алкіни — гази, більш важкі — рідини або тверді речовини.


Слайд #3
Презентація на тему «Способи добування алкінів» - Слайд #3

Лабораторні методи одержання:
1.  Дегідрогалогенування дигалогеналканів або галогеналкенів
CH3—CH2–CHBr2 + 2KOH → CH3–C≡CH + 2KBr + 2H2O
CH2=CHBr +NaNH2 → HC≡CH + NaBr + NH3
Реакція дегідрогалогенування відбувається при підвищених температурах сильними основами (спиртовий розчин лугу, алкоголят, амід натрію тощо)


Слайд #4
Презентація на тему «Способи добування алкінів» - Слайд #4

2. Алкілювання алкінів
Алкілювання алкінів проводять в два етапи:
утворення ацетиленідів
HC≡CH + NaNH2 → HC≡CNa + NH3
дія алкілгалогеніду на ацетиленід
HC≡CNa + Br–CH3 → HC≡C–CH3 + NaBr


Слайд #5
Презентація на тему «Способи добування алкінів» - Слайд #5

Промислові методи одержання:
1. Карбідний метод
Започаткований Ф. Велером.
Кальцій карбід отримують шляхом спікання вапняку з коксом в електропечах при температурі 2000 °С
CaCO3 → CaO + CO2
CaO + 3C → CaC2 + CO
При дії на отриманий карбід води утворюється натрій гідроксид і ацетилен
CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2
За карбіду магнію Mg3C2 аналогічно утворюється пропін
Mg3C2 + 4H2O → CH3–C≡CH + 2Mg(OH)2


Слайд #6
Презентація на тему «Способи добування алкінів» - Слайд #6

2. Піроліз вуглеводнів
Ацетилен добувають піролізом метану при високій температурі (1200-1500 °С) з наступним швидким охолодженням продуктів реакції. Продукти, отримані в результаті реакції піролізу метану, швидко охолоджуються до температури 90-200 °С. Робиться це для того, щоб зберегти ацетилен, оскільки при такій температурі реакція його розкладу припиняється
2CH4 → HC≡CH + 3H2


Слайд #7
Презентація на тему «Способи добування алкінів» - Слайд #7

У промисловості також використовують теромоокислювальний піроліз метану. Цей процес полягає в неповному згорянні суміші метану з киснем при температурі 1450-1500 °С і атмосферному тиску. Метан який не прореагував при цій температурі розкладається з утворенням ацетилену і ряду інших продуктів
6CH4 + 4O2 → HC≡CH + CO2 + 3CO + 8H2 + 3H2O
Окрім цього ацетилен добувають піролізом вуглеводневої сировини (бензину, гасу) при 1200-1500 °С, який проходить легше ніж піроліз метану
C6H14 → 3HC≡CH + 4H2


Слайд #8
Презентація на тему «Способи добування алкінів» - Слайд #8


Завантажити презентацію