Презентація на тему «Розчинник»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #1

“РОЗЧИННИК”


Слайд #2
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #2

Розчини - однорідна багатокомпонентна система, що складається з розчинника, розчинених речовин і продуктів їх взаємодії.
Розчини - це молекулярні суміші, які за агрегатним станом можуть бути рідкими - морська вода, газоподібними – повітря ,або твердими - багато сплавів металів.


Слайд #3
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #3

Розчини - однорідна багатокомпонентна система, що складається з розчинника, розчинених речовин і продуктів їх взаємодії.
Розчини - це молекулярні суміші, які за агрегатним станом можуть бути рідкими - морська вода, газоподібними – повітря ,або твердими - багато сплавів металів.


Слайд #4
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #4

Процес взаємодії розчинника і розчиненої речовини називається сольватацією, якщо розчинником є вода - гідратацією.
Процес розчинення внаслідок взаємодій компонентів супроводжується різними тепловими явищами.


Слайд #5
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #5

Процес взаємодії розчинника і розчиненої речовини називається сольватацією, якщо розчинником є вода - гідратацією.
Процес розчинення внаслідок взаємодій компонентів супроводжується різними тепловими явищами.


Слайд #6
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #6

Розчинністю - називається здатність речовини розчинятися в тому чи іншому розчиннику.
Розчинність залежить від природи речовини і розчинника,температури і тиску.


Слайд #7
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #7

Розчинністю - називається здатність речовини розчинятися в тому чи іншому розчиннику.
Розчинність залежить від природи речовини і розчинника,температури і тиску.


Слайд #8
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #8

Чинники, що впливають на розчинність


Слайд #9
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #9

Концентрація розчинів
Масова частка розчиненої речовини - це безрозмірна величина,що дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до загальної маси розчину.
Молярна концентрація показує, скільки моль розчиненої речовини міститься в 1 літрі розчину.


Слайд #10
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #10

Дисперсні системи – це системи, в яких одна речовина рівномірно розподілено у вигляді частинок всередині іншої речовини.
До дисперсних систем відносяться звичайні (справжні) розчини, колоїдні розчини, а також суспензії та емульсії.


Слайд #11
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #11

Суспензії - це дисперсні системи, в яких дисперсної фазою є тверда речовина, а дисперсним середовищем – рідина.


Слайд #12
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #12

Емульсії - це дисперсні системи, в яких і дисперсна фаза і дисперсне середовище є рідинами, взаємно не змішуються. Прикладом емульсії є молоко, в якому дрібні кульки жиру плавають у рідині.


Слайд #13
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #13

Колоїдні розчини - це високодисперсні двофазні системи, що складаються з дисперсійного середовища і дисперсної фази, причому лінійні розміри частинок останньої лежать в межах від 1 до 100 нм.
Колоїдні розчини інакше називають золями.


Слайд #14
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #14

Колоїдні розчини - це високодисперсні двофазні системи, що складаються з дисперсійного середовища і дисперсної фази, причому лінійні розміри частинок останньої лежать в межах від 1 до 100 нм.
Колоїдні розчини інакше називають золями.


Слайд #15
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #15

Для осадження золю необхідно, щоб його частинки з'єдналися в більш великі агрегати. З'єднання часток в більш великі агрегати називається коагуляцією, а осадження їх під впливом сили тяжіння - седиментацією.
Значення золів виключно велике, тому що вони більш поширені, ніж істинні розчини: протоплазма живих клітин, кров, соки рослин.


Слайд #16
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #16

Колігативні властивості— властивості розчинів, які залежать від кількості частинок розчинених речовин і не залежать від їх природи.


Слайд #17
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #17

Зниження тиску насиченої пари розчину описується законом Рауля: відносне зниження тиску насиченої пари розчинника над розчином рівне мольній частці розчиненої речовини.


Слайд #18
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #18

Щоб кількісно оцінити збільшення температури кипіння і зменшення температури плавлення розчину, слід знайти температуру при якій, за сталого тиску (1 атм.), пара чистого розчинника або чистий розчинник у твердій формі відповідно має такий же хімічний потенціал, як і розчинник у розчині.


Слайд #19
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #19

Осмос— це спонтанний перехід чистого розчинника у розчин, відділений від нього напівпроникною мембраною. Значення осмотичного тиску для сильно розведених розчинів можна приблизно обчислити, використовуючи рівняння, виведене Вант-Гоффом.


Слайд #20
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #20

Причини застосування розчинів


Слайд #21
Презентація на тему «Розчинник» - Слайд #21

Дякуємо за увагу!


Завантажити презентацію