Презентація на тему «Природний газ» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 2) - Слайд #1

ГАЗ
пРИРОДНІЙ
ПОПУТНІЙ


Слайд #2
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 2) - Слайд #2

Природний газ
Природний газ — суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин.
Природний газ є корисною копалиною.
Також природний газ може знаходитися
у вигляді газогідратів.


Слайд #3
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 2) - Слайд #3

СН4- 80-98%
С2Н6 – 0,5-4%
С3Н8 – 0,2-1,5%
С4Н10 – 0,1-1%
С5Н12 -1%
N2
CO2
H2S
Хімічний склад


Слайд #4
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 2) - Слайд #4

Властивості
Фізичні
Отруйні
Орієнтовні фізичні характеристики:
-tГустина: ρ = 0,7 кг/м³ (сухий газоподібний) або 400 кг/м³ рідкий
-tТемпература займання: t = 650 °C
-tТеплота згоряння: 16 — 34 МДж/м³ (для газоподібного)
-tОктанове число при використанні на двигунах згоряння: 120 — 130
Природний газ створює удушуючу дію на організм людини
Фізико - хімічні
-tгустина,
-tв'язкість,
-tвологовміст,
-tрозчинність,
-tзворотна конденсація,
-tкритична температура і тиск,
-tоб'ємний коефіцієнт,
-tкоефіцієнт стисливості та ін.


Слайд #5
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 2) - Слайд #5

Видобуток природного газу
Природний газ знаходиться в землі на глибині від 1000 метрів до декількох кілометрів.
Газ добувають з надр землі за допомогою свердловин. Шпари намагаються розмістити рівномірно по всій території родовища


Слайд #6
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 2) - Слайд #6

Транспортування газу 
В даний час основним видом транспорту є трубопровідний. Газ під тиском, як правило, до 75 атмосфер (кгс/см2) рухається по трубах діаметром до 1420 мм.
Газопроводи великого діаметру, призначені для транспортування газу на великі відстані, називаються магістральними.
 Загальна довжина магістральних газопроводів в Україні становить 35,6 тис.км.
 


Слайд #7
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 2) - Слайд #7

Крім трубопровідного транспорту використовують спеціальні танкери — газовози. Це спеціальні кораблі, на яких газ перевозиться в стиснутому або скрапленому стані при визначених термобаричних умовах.


Слайд #8
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 2) - Слайд #8

Застосування
Природний газ широко використовується в хімічній промисловості як вихідна сировина . Також використовується як пальне, для опалення житлових будинків, паливо для машин, електростанцій і ін.


Слайд #9
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 2) - Слайд #9

Поширення природнього газу
30—32 % світових запасів природного газу належать Росії. На другому місці —
Іран (15 % світових запасів).  
Також великі запаси газу мають Норвегія, США, Канада.
Україна видобуває за рік понад 19 млрд. куб. м газу (2006).
Перспективними родовищами природного газу можуть стати шельфи Чорного і Азовського морів.
 


Слайд #10
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 2) - Слайд #10