Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #1

Природний газ


Слайд #2
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #2

Природний газ- суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо)


Слайд #3
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #3

 Природний газ - широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементній та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.


Слайд #4
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #4

Природний газ – є корисною копалиною. Часто є побічним газом при видобутку нафти. Природний газ у пластових умовах (умовах залягання в земних надрах) знаходиться в газоподібному стані у вигляді окремих скупчень (газові поклади) або у вигляді газової шапки нафтогазових родовищ — це вільний газ, або в розчиненому стані в нафті або воді (у пластових умовах), а в стандартних умовах (0,101325 МПа і 20 °C) — тільки в газоподібному стані.


Слайд #5
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #5

Хімічний склад
Основну частину природного газу складає метан (CH4) — до 98%. До складу природного газу входить більш важкі вуглеводні.
етан (C2H6)
пропан (C3H8)
бутан (сполука) (C4H10)
Гомологи метану,а також інші невуглеводні речовини:
водень (H2)
сірководень  (H2S)
диоксид вуглецю (CO2)
азот (N2)
гелій (Не2)


Слайд #6
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #6

Фізисні властивості:
горючий газ;
без кольору;
без запаху та смаку;
легший за повітря;
малорозчинний у воді;
tкипіння = - 161,6 ̊С;
tплавлення = - 182,5 ̊С.
при охолодженні до -162 ̊С (за нормального тиску) він перетворюється на рідину


Слайд #7
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #7

Отруйні властивості природного газу
Природний газ створює удушаючу дію на організм людини. Із газових компонентів природних і нафтових газів особливо токсичним є сірководень, його запах відчувається при вмісті в повітрі 0,0014-0,0023 мг/л.
Сірководень — отрута, що викликає параліч органів дихання й серця. Концентрація сірководню 0,06 мг/л викликає головний біль. При концентраціях 1 мг/л і вище настають гостре отруєння і смерть.


Слайд #8
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #8

Поширення
30—32% світових запасів природного газу належать Росії.
На другому місці – Іран (15% світових запасів).
Також великі запаси газу мають Норвегія, США, Канада.
Україна видобуває за рік понад 19 млрд. м³ газу. Станом на листопад 2004р. Україна мала 561 млрд. м³ розвіданих запасів природного газу (33-є місце у світі).
Перспективними родовищами природного газу можуть стати шельф Чорного і Азовського морів.


Слайд #9
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #9

Присутній у газах грязьових вулканів (понад 95 %).
Велика кількість метану розчинена у водах океанів, морів, озер.
При низьких температурах метан утворює сполуки включення — газові гідрати, що широко розповсюджені в природі


Слайд #10
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #10

Метан утворюється при розкладанні залишків рослин і тварин бактеріями за відсутності повітря (анаеробне середовище), тому його часто називають болотним.
Болотний газ


Слайд #11
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #11

Добування газу в промисловості


Слайд #12
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #12

Схема добування шахтного газу
Метан не має кольору, запаху, смаку.
Тому під час роботи необхідно застосовувати спеціальне устаткування для контролю за рівнем метану.


Слайд #13
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #13

Канарки в шахтах
Канарки дуже чутливі до вмісту в повітрі метану. Цю особливість використовували свого часу шахтарі, які, спускаючись під землю, брали з собою клітку з канаркою.
Поки чутно спів пташки, можна було працювати спокійно. Якщо ж співу давно не було чутно, це означало, що слід підніматися вгору щонайшвидше, бо концентрація газу в шахті ставала небезпечною.


Слайд #14
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #14

Транспортування природного газу
.
Трубопроводи
Танкери-газовози


Слайд #15
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #15

КОЕФІЦІЄНТ НЕРІВНОМІРНОСТІ СПОЖИВАННЯ ГАЗУ — відношення середньої фактичної витрати газу за певний період (сезон, добу, годину) до середньої витрати за більший відповідний період (відповідно рік, місяць, доба).
Україна відноситься до енергодефіцитних країн, яка задовільняє свої потреби в енергетичних ресурсах за рахунок власного виробництва менше ніж на 50 % (у тому числі по споживанню імпортованого природного газу на душу населення займає перше місце в світі).


Слайд #16
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #16

Абсорбційне очищення газу 
Видаляння з допомогою рідких абсорбентів домішок H2S, CO2, органічних сполук сірки та ін. з природного і нафтового газів (газових сумішей). Здійснюється в основному на газопереробних заводах  з метою запобігання забруднення повітряного басейну (в районах з промисловими та іншими об'єктами, що переробляють або споживають газ), захисту газотранспортних систем від корозії, виділення домішок як сировини для отримання сірки, меркаптанів.


Слайд #17
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #17

Екологія
В екологічному відношенні природний газ є найчистішим видом мінерального палива. При згорянні його утворюється значно меншу кількість шкідливих речовин в порівнянні з іншими видами палива. Спалювання величезної кількості природного газу призводить до збільшення вуглекислого газу в атмосфері який є парниковим газом.


Слайд #18
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #18

Застосування Метану
Природний газ (98% метану) широко застосовується як пальне для опалювання житлових будинків;
як паливо для машин, електростанцій і ін.;
У XIX ст природний газ використовувався в перших світлофорах і для освітлення вулиць;
Зараз використовується в хімічній промисловості як вихідна сировина для здобуття різних органічних речовин, наприклад пластмас;
Неповне спалювання метану дає сажу, яка йде на виготовлення друкарської фарби і як наповнювач каучуку;
при термічному розкладі (вище 1000 °C) одержують сажу і водень, який використовують для синтезу амоніаку.


Слайд #19
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #19

Метан виявлено в атмосферах 
Землі, Юпітера, Сатурна, Урану; в газах поверхневого ґрунту Місяця.


Слайд #20
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 12) - Слайд #20

Дякую за увагу !!!
Робота
Учня 7 класу
Єланецької гуманітарної гімназії
Гордієнка Костянтина


Завантажити презентацію