Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #1

Кожерко Є.А. 11-Б кл.
Природній газ


Слайд #2
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #2

План
Поняття про природний газ;
Склад та властивості;
Походження;
Основні родовища;
Видобуток газу;
Переробка та продукти;
Транспортування природного газу;
Екологія;
Цікаві факти;
Висновок.


Слайд #3
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #3

План
Поняття про природний газ;
Склад та властивості;
Походження;
Основні родовища;
Видобуток газу;
Переробка та продукти;
Транспортування природного газу;
Екологія;
Цікаві факти;
Висновок.


Слайд #4
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #4

Поняття про природний газ


Слайд #5
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #5

Природний газ – це суміш газоподібних вуглеводнів, у складі якої переважає метан (80–97 %). Утворюється в надрах землі при повільному анаеробному (без доступу повітря) розкладанні органічних речовин.
Природний газ відноситься до корисних копалин. Часто він є попутним газом при видобутку нафти. Природний газ є корисною копалиною. Часто є побічним газом при видобутку нафти. Природний газ у пластових умовах (умовах залягання в земних надрах) знаходиться в газоподібному стані у вигляді окремих скупчень (газові поклади) або у вигляді газової шапки нафтогазових родовищ — це вільний газ, або в розчиненому стані в нафті або воді (у пластових умовах). Також природний газ може знаходитися у вигляді газогідратів.


Слайд #6
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #6

Склад та властивості
Склад;
Фізичні властивості;
Отруйні властивості


Слайд #7
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #7

Склад
Основний компонент природного газу – метан. У газі окремих родовищ його вміст сягає 96 %. Крім метану в природному та попутному газі містяться етан, пропан, бутан, вуглекислий газ, азот, гелій, сірководень, сіркоорганічні сполуки (в основному меркаптани) і висококиплячі вуглеводні («газовий конденсат»). Разом з газом з пласта виноситься пластова вода, соляна кислота, інгібітори корозії, частки породи і бурового розчину і т.д.


Слайд #8
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #8

Фізичні властивості
Природний газ не має кольору і запаху. Щоб можна було визначити витік по запаху, до нього перед подачею споживачам додають одорант — речовину з різким специфічним запахом. Як одорант може використовуватись етилмеркаптан — C2H5SH або суміш природних меркаптанів — СПМ (C2H3P). У магістральних газопроводах транспортується неодоризований газ, оскільки одорант належить до агресивних речовин, що спричиняють корозію стінок труб.
Густина: ρ = 0,7 кг/м³ (сухий газоподібний) або 400 кг/м³ рідкий
Температура займання: t = 650 °C
Теплота згоряння: 16 — 34 МДж/м³ (для газоподібного)
Октанове число при використанні на двигунах згоряння: 120 — 130


Слайд #9
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #9

Отруйні властивості
Природний газ створює удушаючу дію на організм людини. В атмосферному повітрі населених пунктів, у повітрі робочої зони і у воді водоймищ санітарно-побутового водокористування встановлюються гранично допустимі концентрації шкідливих речовин, які затверджуються Міністерством охорони здоров'я України.
Із газових компонентів природних і нафтових газів особливо токсичним є сірководень, його запах відчувається при вмісті в повітрі 0,0014-0,0023 мг/л. Сірководень — отрута, що викликає параліч органів дихання й серця. Концентрація сірководню 0,06 мг/л викликає головний біль. При концентраціях 1 мг/л і вище настають гостре отруєння і смерть.


Слайд #10
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #10

Походження


Слайд #11
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #11

Існують дві протилежні версії походження покладів газу : неорганічна та органічна. Є вагомі аргументи на користь кожної з них. Компоненти газу могли утворитися як з решток відмерлих рослин і мікроорганізмів, так і з неорганічних сполук за високої температури і тиску у верхніх шарах мантії в надрах Землі.


Слайд #12
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #12

Основні родовища
Світові родовища;
Українські родовища


Слайд #13
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #13

Світові родовища
Понад 30% світових початкових ресурсів природного газу припадає на частку країн СНД, приблизно 20% — на країни Близького і Середнього Сходу, 10-17% — на Північну Америку. Приблизно рівні початкові ресурси (понад 6%) мають у своєму розпорядженні Африка і Латинська Америка. Початкові ресурси газу Південної, Південно-Східної і Центральної Азії та Далекого Сходу становлять 77,5% світових. На Європу без країн СНД припадає 4-6% світових початкових ресурсів природного газу, на Австралію і Океанію — бл. 1%, на Антарктиду (прогнозні ресурси) — 1,4-2,2%.
Запаси природного газу розвідані в 102 державах. Близько половини всіх доведених запасів природного газу припадає на країни, що розвиваються, приблизно 40% — на країни з плановою і перехідною економікою і лише бл. 8% — на індустріально розвинені країни. У країнах-членах ОПЕК концентрується 41% запасів.


Слайд #14
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #14

Світові родовища
Понад 30% світових початкових ресурсів природного газу припадає на частку країн СНД, приблизно 20% — на країни Близького і Середнього Сходу, 10-17% — на Північну Америку. Приблизно рівні початкові ресурси (понад 6%) мають у своєму розпорядженні Африка і Латинська Америка. Початкові ресурси газу Південної, Південно-Східної і Центральної Азії та Далекого Сходу становлять 77,5% світових. На Європу без країн СНД припадає 4-6% світових початкових ресурсів природного газу, на Австралію і Океанію — бл. 1%, на Антарктиду (прогнозні ресурси) — 1,4-2,2%.
Запаси природного газу розвідані в 102 державах. Близько половини всіх доведених запасів природного газу припадає на країни, що розвиваються, приблизно 40% — на країни з плановою і перехідною економікою і лише бл. 8% — на індустріально розвинені країни. У країнах-членах ОПЕК концентрується 41% запасів.


Слайд #15
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #15

Українські родовища
В Україні промислово розробляються близько 200 родовищ, що є базою нафтогазової промисловості; у дослідній промисловій експлуатації перебуває 47 родовищ, експлуатуються 2 газосховища. Найперспективнішим за видобутком нафти й газу вважається Донецько-Придніпровський регіон, в якому зосереджено майже 85 % ресурсів вуглеводнів країни. Відкрито газові родовища в Карпатах, розширюються пошуки нафти на Чорноморському шельфі.


Слайд #16
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #16

Українські родовища
В Україні промислово розробляються близько 200 родовищ, що є базою нафтогазової промисловості; у дослідній промисловій експлуатації перебуває 47 родовищ, експлуатуються 2 газосховища. Найперспективнішим за видобутком нафти й газу вважається Донецько-Придніпровський регіон, в якому зосереджено майже 85 % ресурсів вуглеводнів країни. Відкрито газові родовища в Карпатах, розширюються пошуки нафти на Чорноморському шельфі.


Слайд #17
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #17

Західний нафтогазоносний регіон України
Включає Волино-Подільську (2 газових родовища), Передкарпатську (83 родовища — 29 нафтових, 4 нафтогазових, 6 нафтогазоконденсатних, 38 газових, 6 газоконденсатних), Карпатську (2 нафтових родовища), Закарпатську (4 газових родовища) нафтогазоносні області.
Передкарпатська нафтогазоносна область поділяється на Більче-Волицький та Бориславсько-Покутський нафтогазоносні райони.
У адміністративному відношенні регіон включає Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Волинську, Тернопільську та Рівненську області.
Загалом з 91 родовища регіону 21 нафтове, 4 нафтогазові, 6 нафтогазоконденсатні, 44 газові, 6 газоконденсатні


Слайд #18
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #18

Одеське газове родовище
Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної області Південного нафтогазоносногу регіону України. Родовище розташоване на північно-західному шельфі Чорного моря за 130 км від Одеси і 150 км від смт Чорноморське. У тектонічному відношенні воно приурочене до західної центрикліналі Каркінітсько-Північнокримського прогину. Відкриття
Одеська структура підготовлена до глибокого буріння по палеоценових та еоценових відкладах сейсмічними дослідженнями МСГТ у 1986 р. У 1987р. тут з СПБУ "Таврида" пробурена розвідувальна свердловина №1, у якій при випробуванні еоценових пісковиків отримано приплив газу 56700 м3/добу на 10 мм штуцері.
Освоєння родовища планується 2012 року за допомогою плавучої бурильної установки «Петро Годованець»[1], яка прибуде у травні [2]. Буріння свердловини планується влітку 2012 року. При облаштуванні нового родовища планується побудувати 30 морських платформ і блок-кондукторів і прокласти понад 300 км підводних трубопроводів.
Завдяки розробці Одеського газового родовища видобуток компанії «Чорноморнафтогаз» зросте у двічі до 2015 року.


Слайд #19
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #19

Оле́ська пло́ща
Перспективне родовище газоносних сланців. Розташована в межах Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей
Площа включає всі осадові породи, які залягають в межах їх периметра і обмежені по глибині користування надрами відміткою 10 тис. метрів від поверхні або геологічним фундаментом (залежно від того, що буде досягнуто раніше): газ природний, газ сланцевих порід, газ центрально- басейнового типу, газ (метан) вугільних пластів, нафта, конденсат.
За оцінками Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання УРП, промислове видобування сланцевого газу на Юзівській та Олеській площах повинне стартувати в 2018–2019 роках.


Слайд #20
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #20

Ю́зівська пло́ща
Перспективне родовище газоносних сланців. Розташована в межах Донецької та Харківської областей України.
У травні 2012 року конкурс на право укладення угоди про розподіл продукції на розробку Юзівської площі, проведений Державною службою геології та надр України, виграла британсько-нідерландська компанія Shell. Участь у конкурсі брали також ExxonMobil і ТНК-BP.
Дослідження засвідчили, що родовище здатне щороку давати 10 млрд. куб. м природного газу.


Слайд #21
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #21

Видобуток газу


Слайд #22
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #22

Природний газ знаходиться в землі на глибині від 1000 метрів до декількох кілометрів. Над глибокою шпарою недалеко від міста Новий Уренгой отриманий приплив газу з глибини більш 6000 метрів У надрах газ знаходиться в мікроскопічних порожнечах, названих порами. Пори з'єднані між собою мікроскопічними каналами — тріщинами, по цих каналах газ надходить з пір з високим тиском у пори з нижчим тиском доти, поки не виявиться в шпарі. Газ добувають з надр землі за допомогою свердловин. Шпари намагаються розмістити рівномірно по всій території родовища. Це робиться для рівномірного падіння пластового тиску в покладі. Інакше можливі переструми газу між областями родовища, а так само передчасне обводнювання покладу .


Слайд #23
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #23

Переробка та продукти
Основні відомості;
Зрідження газу


Слайд #24
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #24

Розроблено багато способів переробки природних газів. Головне завдання цієї переробки — перетворення граничних вугіллі водородов на більш активні — непредельные, які потім пере водять в синтетичні полімери (каучук, пластмаси). З іншого боку, окисленням вуглеводнів отримують органічні кислоти, спирти й інші продукти. Природні вуглеводневі гази є сировиною для виробництва метанолу, формальдегіду, оцтової кислоти, ацетону та багатьох органічних речовин. Конверсією киснем або водяною парою з метану отримують синтез-газ (СО + Н2О), який широко застосовується для виробництва аміаку, спиртів та інших органічних продуктів; піролізом та дегідрогенізацією метану ацетилен, сажу, водень Із них отримують олефінові вуглеводні, етилен, пропілен, які є сировиною для подальшого органічного синтезу і виробництва пластмас, синтетичних каучуків, штучних волокон . З природних газів виділяють (видобувають) сірку (із сірководневмісних газів), гелій, вуглекислий газ, ртуть, гомологи метану. Природний вуглеводневий і нафтовий гази використовується як паливо для енергетичних устатковань у різних галузях промисловості, комунально-побутового споживання.


Слайд #25
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #25

Природні
горючі
гази
Водень
Аміак
Солі амонія
Азотна кислота
Карбамід
Розчинники Синтетичний каучук Пластмаси
Сірководень
сіра
Сірчана кислота
Синтез - газ
Кисневмісні речовини
Гелій
Поліетилен
Этиловий спирт
Найважливіші продукти, одержувані з природного


Слайд #26
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #26

Зрідження газу
Зріджений природний газ отримують при охолодженні природного газу або при підвищеному тиску. Зрідження природного газу проводиться для більш легкого і компактного складування чи транспортування споживачеві. Густина зрідженого природного газу приблизно в 2 рази менша від густини бензину. Температура кипіння від –158 до –163 градусів за Цельсієм залежно від складу.
Застосовують зріджений природний газ:
як автомобільне паливо;
при безтрубній газифікації підприємств і комунального сектору при переході котелень з мазуту або дизельного палива на газ;
при виконанні ремонтних робіт на газопроводах без припинення подачі газу на комунальні потреби;
в процесі одержання електроенергії на автономних електростанціях, приводом у яких є газовий двигун.


Слайд #27
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #27

Транспортування природного газу
Основні методи транспортування ;
Роль України у транспортувані газу


Слайд #28
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #28

Основні методи транспортування
В даний час основним видом транспорту є трубопровідний. Газ під тиском, як правило, до 75 атмосфер (кгс/см²) рухається по трубах діаметром до 1420 мм. В міру просування газу по трубопроводу він втрачає енергію, переборюючи сили тертя як між газом і стінкою труби, так і між шарами газу. Тому через визначені проміжки необхідно споруджувати компресорні станції (КС) з газоперекачувальними агрегатами (ГПА), на яких газ дотискається до розрахункового тиску. Спорудження й обслуговування трубопроводу досить дороге, однак це найдешевший спосіб транспортування газу і нафти. Газопроводи великого діаметру, призначені для транспортування газу на великі відстані, називаються магістральними. Крім трубопровідного транспорту використовують спеціальні танкери — газовози. Це спеціальні кораблі, на яких газ перевозиться в стиснутому або скрапленому стані при визначених термобаричних умовах.


Слайд #29
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #29

Роль України у транспортувані газу
Загальна довжина магістральних газопроводів в Україні становить 35,6 тис.км. Сьогодні Україна є найбільшою у світі країною-транзитером природного газу. Українська газотранспортна система, що пов'язує між собою регіони з найбільшими в світі запасами природного газу з країнами Європи. Україна транспортує російський природний газ до 18 країн Європи: Австрії, Болгарії, Боснії, Греції, Італії, Македонії, Молдови, Румунії, Німеччини, Польщі, Сербії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Франції, Туреччини, Хорватії та Чехії.


Слайд #30
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #30

Роль України у транспортувані газу
Загальна довжина магістральних газопроводів в Україні становить 35,6 тис.км. Сьогодні Україна є найбільшою у світі країною-транзитером природного газу. Українська газотранспортна система, що пов'язує між собою регіони з найбільшими в світі запасами природного газу з країнами Європи. Україна транспортує російський природний газ до 18 країн Європи: Австрії, Болгарії, Боснії, Греції, Італії, Македонії, Молдови, Румунії, Німеччини, Польщі, Сербії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Франції, Туреччини, Хорватії та Чехії.


Слайд #31
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #31

Екологія
Вибухова сила природного газу
Екологічні проблеми


Слайд #32
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #32

Вибухова сила природного газу
Вибух газу, який стався 13 жовтня 2007 року в Дніпропетровську в 10-поверховому будинку і є однією з наймастабніших українських трагедій 2007 року.
Вибух стався у третьому під'їзді будинку і пролунав 13 жовтня 2007 року близько 10:30. Він був таким масштабним, що ледве не зруйнував сусідні будівлі. Під'їзд був зруйнований повністю, ще три інших під'їзда теж зазнали пошкоджень. Усього 23 особи загинули, ще 20 були поранені


Слайд #33
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #33

Екологічні проблеми
У екологічному відношенні природний газ є найчистішим виглядом мінерального палива. При згоранні його утворюється значно менша кількість шкідливих речовин в порівнянні з іншими видами палива. Проте спалювання людством величезної кількості різних видів палива, у тому числі природного газу, за останні півстоліття привело до деякого незначного збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері, який є парниковим газом. Деякі учені на цій підставі роблять вивід про небезпеку виникнення парникового ефекту і як наслідок - різкого потепління клімату.


Слайд #34
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #34

Цікаві факти


Слайд #35
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #35

Давним-давно жителі Іраку й Індії були впевнені, що коли і з ущелин серед скель піднімаються височінь розкошлане полум'я, це відбувається це за велінням бога вогню. Тому цей вогонь вважається тут священним.
А жителі США до недавнього часу щось знали про газі, про його св-вах. Найчастіше природного газу сам собою, без яких би не пішли бурових робіт, просочувався на поверхню землі крізь щілини в скелях, створюючи природні свердловини цього природного сировини. Тільки У 19 столітті у ході буріння свердловин виявили природного газу. З 1872 роки він став використовуватися з промисловою метою. Тоді ж почалося будівництво газопроводів.
У межах своїх записках про мандри Марко Поло згадує у тому, що природні гази використовувалися висвітленню і опалення у деяких районах Китаю. Мандрівник Кемпфер у своїх звітах відвідання Апшерона в 1682-1686 рр. писав, що урбанізовані жителі півострова широко застосовують горючі гази приготування їжі і випалу вапняків. У багатьох інших літературних джерелах неодноразово згадуються “вічні вогні” в Сураханах (на Апшеронском півострові), що існували на початку XX в. і що приваблювали багато уваги дослідників.


Слайд #36
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #36

Висновок


Слайд #37
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #37

Природний газ – це суміш газоподібних вуглеводнів, у складі якої переважає метан (80–97 %). Утворюється в надрах землі при повільному анаеробному (без доступу повітря) розкладанні органічних речовин.
Природний газ відноситься до корисних копалин. Часто він є попутним газом при видобутку нафти.
Газові та нафтові родовища знаходяться в різних регіонах земної поверхні як на суші, так і під водою озер, морів і океанів. Найбільші запаси природного газу і нафти зосереджені в Росії, Саудівській Аравії, США, Ірані, Іраку, Мексиці та інших країнах. Світові запаси газу становлять 140 трлн м3.
Основний компонент природного газу – метан. У газі окремих родовищ його вміст сягає 96 %.


Слайд #38
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #38

Природний газ – це суміш газоподібних вуглеводнів, у складі якої переважає метан (80–97 %). Утворюється в надрах землі при повільному анаеробному (без доступу повітря) розкладанні органічних речовин.
Природний газ відноситься до корисних копалин. Часто він є попутним газом при видобутку нафти.
Газові та нафтові родовища знаходяться в різних регіонах земної поверхні як на суші, так і під водою озер, морів і океанів. Найбільші запаси природного газу і нафти зосереджені в Росії, Саудівській Аравії, США, Ірані, Іраку, Мексиці та інших країнах. Світові запаси газу становлять 140 трлн м3.
Основний компонент природного газу – метан. У газі окремих родовищ його вміст сягає 96 %.


Слайд #39
Презентація на тему «Природний газ» (варіант 11) - Слайд #39

Дякую за увагу !!!


Завантажити презентацію