Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання» - Слайд #1

Проект на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання»
Підготували:
Учні 11 м класу
Група №1 – Бережна Т., Пуха К., Веретенніков О., Охріменко Д.


Слайд #2
Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання» - Слайд #2

Природний газ – суміш газоподібних вуглеводнів різного походження,що заповнюють пустоти земної кори.
Склад:
98% - СН4
2% - С2Н6, С3Н8, С4Н10, N2, CO2, H2, H2S.


Слайд #3
Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання» - Слайд #3

Природний газ


Слайд #4
Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання» - Слайд #4

Застосування:
Є паливом на 90%
Є хімічною сировиною на 10% (сажа, водень, ацетилен, розчинники)


Слайд #5
Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання» - Слайд #5

Супутній нафтовий газ – суміш вуглеводнів, які виділяються перед виходом нафти на поверхню, при її добуванні.
Склад:
30-40% - СН4
7,5% - C2H6
21,8% - C3H8
20,5% - C4H10
Домішки:
N2
CO2
H2O
H2S


Слайд #6
Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання» - Слайд #6

Cупутній нафтовий газ


Слайд #7
Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання» - Слайд #7

Попутні нафтові гази більш різноманітні за складом, тому їх вигідніше використовувати як хімічну сировину.


Слайд #8
Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання» - Слайд #8

Застосування :
Раніше спалювали, зараз використовують:
Паливо
Хімічна сировина для добування пластмас, каучуків, сухого газу, пропан-бутанової суміші і газового бензину


Слайд #9
Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання» - Слайд #9

Характеристика попутних нафтових газів


Слайд #10
Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання» - Слайд #10

Переваги природного і попутного нафтового газу:
Дешевий вид палива
Володіє високою теплотворною здатністю (теплота згорання 1 м3 газу = 544000 кДж)
Легко транспортується по газопроводах
Екологічно чистий вид палива


Слайд #11
Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання» - Слайд #11

Нафта (тур.(турецький) neft) — горюча масляниста рідина із специфічним запахом, що поширена в осадовій оболонці Землі, є найважливішою корисною копалиною. Утворюється разом з газоподібними вуглеводнями на глибинах більше 1,2—2 км.


Слайд #12
Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання» - Слайд #12

Склад нафти:
вуглець– 79,5 – 87,5 %
водень – 11,0 – 14,5 %
сірка, кисень і азот - 0,5 – 8 %
у незначних концентраціях у нафті зустрічаються елементи: ванадій, нікель, залізо, алюміній, мідь, магній, барій, стронцій, марганець, хром, кобальт, молібден, бор, миш'як, калій і ін. Їхній загальний зміст не перевищує 0,02 – 0,03 %


Слайд #13
Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання» - Слайд #13

Застосування:


Слайд #14
Презентація на тему «Природні та супутні нафтові гази. Їх склад. Використання» - Слайд #14


Завантажити презентацію