Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка»


Рейтинг презентації 4.67 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #1

«ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ ТА ЇХ ПЕРЕРОБКА»


Слайд #2
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #2

Найважливіші джерела вуглеводнів
Природний газ
Нафта
Кам'яне вугілля
Супутний нафтовий газ


Слайд #3
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #3

Суміш газоподібних вуглеводнів різного походження, що заповнюють пустоти земної кори
Склад:
98% - СН4
2% - С2Н6, С3Н8,
С4Н10,N2,CO2, Н2 Н2S
Застосування:
1.Паливо на 90%
2. Хімічна
сировина 10%
(сажа, водень, ацетилен, розчинники)


Слайд #4
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #4

Супутний нафтовий газ
Це - суміш вуглеводнів, які виділяються перед виходом нафти на поверхню при її добуванні.
Склад
30-40% - СН4
7,5% - С2Н6, 21,8% - С3Н8,
20,5% -С4Н10
Домішки: - N2,CO2, Н2О,Н2S
Застосування:
Раніше спалювали, зараз використовують:
1. Паливо
2. Хімічна сировина для добування: пластмас, каучуків, сухого газу, пропан-бутанової суміші, газового бензину.


Слайд #5
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #5

Нафта
Склад:
Складна суміш вуглеводнів (150)– алканів, циклоалканів, аренів лінійної і розгалудженої будови.


Слайд #6
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #6

Фізичні властивості нафти
Масляниста горюча рідина.
Темний колір.
Легша за воду.
Специфічний запах.
Не розчиняється у воді.
Не має певної температури кипіння.


Слайд #7
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #7

Способи переробки нафти
Фізичні
Хімічні
Ректифікація
Крекінг
Ароматизація
Алкілірування


Слайд #8
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #8

ректифікація
Пряма фракційна перегонка
Фракція – частина сипучого або шматкового твердого матеріалу чи рідкої суміші, виділена за певною ознакою.
Ректифікація – розділення багатокомпонентних рідких сумішей на окремі компоненти.
Перегонка нафти базується на різниці температур кипіння вуглеводнів, які входять до її складу.
Фракції:
Газова
Бензин
Лігроїн
Керосин
Дизельне паливо
Мазут
Найцінніша друга фракція


Слайд #9
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #9

крекінг
Непряма переробка нафти - процес розкладу нафтопродуктів на вуглеводні з меншим числом атомів С.
Види крекінгу
Термічний- розклад молекул вуглеводнів на алкани і алкени нормальної будови.
Умови: t=450-5500С, р=2-7 МПА
Продукти крекінгу – сировина для одержання спиртів, карбонових кислот, ВМС
Каталітичний – розклад молекул вуглеводнів на алкани і алкени розгалудженої будови.
Умови: t=450-5000С, каt. nAl2O3* mSiO2
Продукти крекінгу – вуглеводні розгалудженої будови (сировина для хімічної промисловості).
Бензин має високу якість – з великим октановим числом і детонаційною стійкістю.


Слайд #10
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #10

Ароматизація
Піроліз нафти, риформінг, покращення якості бензину
Непряма хімічна переробка бензинових і
лігроїнових фракцій при t =500-5400С, каt., p з метою одержання високооктанових бензинів.
Результат:
Алкани – циклоалкани – ароматичні - підвищення октанового числа бензину.


Слайд #11
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #11

Алкілірування
Процес введення в молекули вільних радикалів CH3, C2H5
Використовується для одержання високооктанового палива, ПАВ, інсектицидів, антиокислювачів.


Слайд #12
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #12

Кам'яне вугілля
Походження
Гірська порода осадкового походження (кам'яновугільний період)
Коксування (піроліз) – розклад речовин без доступу кисню при високій температурі.
Склад
Складна суміш ВМС- С, Н2, N2, O2 ,S


Слайд #13
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #13

Продукти коксування
Камяновугільна смола
C6H6 і її гомологи
C6H5OH, гетероциклічні
Коксовий газ
СН4, N2, CO2, CO, Н2, NН3
Аміачна вода
NH4OH, C6H5OH, H2S
Кокс
Чисте вугілля С


Слайд #14
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #14

Цікаво
При загруженні шахти і видачі 1 т вугілля викидається 0,75кг пилу, 0,55кг сірководню, 0,07кг аміаку, 0,0004кг цианідів, 0,13кг фенолу, 0,16кг аренів.
Нафта – найстійкіший забруднювач океанічних вод. Кожного року в моря і океани потрапляє 6-10 млн. тонн нафти.
Одна тонна нафти, розтікаючись, утворює на поверхні пляму, площею 12 км2.


Слайд #15
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» - Слайд #15

Висновки про найважливіші аспекти охорони навколишнього середовища
Необхідно видаляти з нафтопродуктів сірку і азот, щоб при спалюванні палива в атмосферу не потрапляли їхні оксиди.
Необхідно охороняти середовище від забруднення відходами виробництва нафтою і нафтопродуктами.
Коксохімічні виробництва обов'язково повинні бути обладнані пилоуловлювачами.