Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів. Нафта»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #1

Природні джерела вуглеводнів.Нафта
Підготувала
Учениця 11-Б класу
Халімон Заріна


Слайд #2
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #2

Природні джерела вуглеводнів
Природний газ
Кам'яне вугілля
торф
Нафта
Супутний нафтовий газ


Слайд #3
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #3

у вигляді палива – як джерело енергії
у вигляді сировини для подальшої переробки – органічний синтез.
Є 2 способи використання цих горючих копалин:


Слайд #4
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #4

Нафта


Слайд #5
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #5

Нафта - горюча корисна копалина, масляниста рідина темно-бурого або майже чорного кольору з характерним запахом.
Вона легше води (щільність 0,73 ... 0,97 г/см3), у воді практично нерозчинна.


Слайд #6
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #6

За складом нафта - складна суміш вуглеводнів різної молекулярної маси, головним чином рідких (в них розчинені тверді і газоподібні вуглеводні)


Слайд #7
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #7

Фізичні властивості нафти
Густина— 760–990 кг/м³
Вона містить велике число різних органічних речовин і тому характеризується не температурою кипіння, а температурою початку кипіння рідких вуглеводнів - звичайно >28 °C, рідше > 100 °C — для важких нафт
Теплота згоряння — 43,7-46,2 МДж/кг.


Слайд #8
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #8

Колір нафти
Колір нафти змінюється від жовтого до чорного забарвлення з ростом її густини.
Нафтові вуглеводні (бензин, лігроїн, гас і деякі висококиплячі продукти), як правило, безбарвні, якщо добре очищені. 


Слайд #9
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #9

Нафта і газ є єдиними невідновлюваними корисними копалинами, що мають здатність переміщатися. Через свою рухомість вони можуть завдавати шкоди довкіллю, але і накопичуються в надрах та утворюють поклади.


Слайд #10
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #10

Країни-продуценти нафти


Слайд #11
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #11

Більша частина нафтових родовищ розсереджена по семи регіонах світу :
Перська затока — Північна Африка;
Мексиканська затока — Карибське море
о-ви Малайського архіпелагу і Нова Гвінея;
Західний Сибір;
Північна Аляска;
Північне море (головним чином норвезький і британський сектори);
о. Сахалін з прилеглими ділянками шельфу.


Слайд #12
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #12

Поклади нафти в Україні


Слайд #13
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #13

Нафта в Україні
На території України поклади нафти є у Передкарпатті, у Дніпровсько-Донецькій областях та на шельфі Чорного і Азовського морів


Слайд #14
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #14

Видобуток нафти


Слайд #15
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #15

Нафтові вежі 1920р.


Слайд #16
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #16

Основні процеси переробки нафти
Первинна переробка
Перегонка -
при атмосферному тиску
у вакуумі
Вторинна переробка
2. Крекінг
(термічний, каталітичний, гідрокрекінг)
Розщеплення великих молекул вуглеводнів нафти при високих температурах, тиску і наявності каталізаторів для збільшення виходу легших моторних палив, розчинників та сировини для виробництва пластмас, хімічних волокон, каучуків тощо.
3. Риформінг (ароматизація)
Спосіб переробки нафтопродуктів для добування ароматичних вуглеводнів.


Слайд #17
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #17

Первинна переробка нафти(ректифікація)
Бензин
Паливо для двигунів внутрішнього згорання
Лігроїн
Компонент реактивного пального
Мазут
Переробка на мастильні засоби, котельне пальне, гудрон
Газойль
Дизельне та котельне пальне
Гас
Дизельне та реактивне пальне


Слайд #18
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #18

Первинна переробка нафти(ректифікація)
Бензин
Паливо для двигунів внутрішнього згорання
Лігроїн
Компонент реактивного пального
Мазут
Переробка на мастильні засоби, котельне пальне, гудрон
Газойль
Дизельне та котельне пальне
Гас
Дизельне та реактивне пальне


Слайд #19
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #19

Вторинна переробка нафти. Крекінг
Крекінг
(розщіплювати)
Термічний
(470-550С)
Розщеплення під дією високої температури.Протікає повільно. Використовується для отримання бензину, газойлевих фракцій
Каталітичний
Розщеплення під дією каталізатора.Протікає швидко. Використовується для отримання бензину, газойлевих фракцій


Слайд #20
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #20

Вторинна переробка нафти. Крекінг
Крекінг
(розщіплювати)
Термічний
(470-550С)
Розщеплення під дією високої температури.Протікає повільно. Використовується для отримання бензину, газойлевих фракцій
Каталітичний
Розщеплення під дією каталізатора.Протікає швидко. Використовується для отримання бензину, газойлевих фракцій


Слайд #21
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #21

Забруднення навколишнього середовища


Слайд #22
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #22

Забруднення навколишнього середовища


Слайд #23
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #23

Забруднення навколишнього середовища


Слайд #24
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #24

Забруднення навколишнього середовища


Слайд #25
Презентація на тему «Природні джерела вуглеводнів.Нафта» - Слайд #25


Завантажити презентацію