Презентація на тему «Прості й складні речовини»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #1

Прості й складні речовини. Хімічні формули


Слайд #2
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #2

Атоми хімічних елементів сполучаються між собою, утворюючи всю різноманітність речовин, або хімічних сполук.
Усі речовини вважаються хімічними сполуками, оскільки атоми, з яких вони складаються, утримуються один з одним хімічними зв'язками.


Слайд #3
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #3

Речовини поділяють на прості й складні.
Прості речовини – форма існування хімічних елементів у вільному стані.


Слайд #4
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #4

Переважна більшість елементів, які містяться у природних об'єктах, виділені у вигляді простих речовин, наприклад азот N2, хлор Cl2, водень Н2, кисень О2, озон О3 та ін.
Їхні молекули містять атоми одного й того самого хімічного елемента, інших елементів немає.


Слайд #5
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #5

Переважна більшість елементів, які містяться у природних об'єктах, виділені у вигляді простих речовин, наприклад азот N2, хлор Cl2, водень Н2, кисень О2, озон О3 та ін.
Їхні молекули містять атоми одного й того самого хімічного елемента, інших елементів немає.


Слайд #6
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #6

Хімічна сполука, утворена атомами одного хімічного елемента, називається- простою речовиною.
азот N2,
хлор Cl2,
водень Н2,
кисень О2,
озон О3


Слайд #7
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #7

Маленька цифра, що стоїть справа внизу від символу відповідного елемента, показує, скільки атомів входить до складу молекули даної речовини.
Вона називається індексом.
азот N2


Слайд #8
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #8

Для простих речовин атомної будови число атомів у формулі не зазначається.
Хімічна формула таких речовин за написанням збігається з символом хімічного елемента.
Так, формула заліза – Fe,
силіцію – Si,
графіту – С,
міді – Cu,
алюмінію – Al.


Слайд #9
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #9

Прості речовини поділяють на:
метали (натрій Na, цинк Zn, барій Ва, магній Mg)
неметали (сірка S, фосфор Р, йод І2, бром Br2).


Слайд #10
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #10

Усі метали мають немолекулярну будову, тому виявляють багато спільних властивостей.
Метали добре проводять електричний струм і теплоту,
Чимало з них пластичні: легко куються, розплющуються в пластини, витягуються в дріт.
Більшість металів має сірий або сріблясто-сірий колір. Виняток становлять мідь і золото.
Характерною ознакою металів є також металічний блиск.
Властивості металів


Слайд #11
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #11

Властивості неметалів
Неметали можуть мати як молекулярну, так і немолекулярну структури.
Вони погано проводять теплоту й електричний струм, крихкі, мають різний колір.
Так, фосфор червоного кольору, сірка — жовтого, графіт — чорного, водень — безбарвний газ.


Слайд #12
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #12

Назви простих речовин і відповідних хімічних елементів здебільшого збігаються.
Наприклад, проста речовина, утворена хімічним елементом Хлором, називається хлором, а проста речовина, утворена хімічним елементом Кальцієм, - кальцієм.


Слайд #13
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #13

Хімічна сполука, утворена атомами різних хімічних елементів, називається складною речовиною.
HCl
MgCl2
NaCl
KClO3
KCl
CH4
C2H2


Слайд #14
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #14

Прикладами складних речовин можуть бути
вода Н2О
річковий пісок SiO2
цинк оксид ZnO
вуглекислий газ СО2
кухонна сіль NaCl
метан СН4
глюкоза С6Н12О6
сода Na2CO3.
Як бачимо, вони складаються з атомів різних хімічних елементів.


Слайд #15
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #15

Складні речовини, так само як і прості, бувають молекулярної і немолекулярної будови
До речовин молекулярної будови із зазначених вище належать вода Н2О, вуглекислий газ СО2, метан СН4, глюкоза С6Н12О6.
Їхні формули відбивають склад молекул цих речовин.


Слайд #16
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #16

Якісний і кількісний склад речовин молекулярної будови завжди сталий і не залежить від місцезнаходження або способів добування речовин.


Слайд #17
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #17

Якщо ж речовини мають немолекулярну будову
наприклад, кухонна сіль NaCl, сода Na2CO3, річковий пісок SiO2, то їхні формули відбивають співвідношення атомів різних хімічних елементів у кристалі.
Наприклад, було встановлено, що кристали цинк оксиду ZnO мають атомну будову.
В кристалі кожний атом Цинку оточений чотирма атомами Оксигену, а кожний атом Оксигену – чотирма атомами цинку:


Слайд #18
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #18

Виходить, що на один атом Цинку припадає один атом Оксигену. Тому хімічна формула цинк оксиду – ZnO.
Отже, хімічні формули речовин виводяться або на підставі аналізу їх якісного і кількісного складу, або на підставі будови речовини.


Слайд #19
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #19

Хімічна формула – це умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів та індексів.


Слайд #20
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #20

Щоб написати формулу, треба вказати знак відповідного хімічного елемента і праворуч від нього (трохи нижче) зазначити цифру, що показує кількість атомів у молекулі.
Цю цифру називають індексом.
Наприклад
формула водню – H2,
хлору – Cl2,
води – Н2О,
вуглекислого газу – СО2.


Слайд #21
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #21

Коефіцієнт — це число, яке записується перед хімічною формулою і позначає кількість молекул або окремих атомів даної речовини.
Наприклад,
запис 4Н означає чотири окремих атоми Гідрогену
запис 4Н2О — чотири молекули води.
4Н 4Н2О
коефіціент


Слайд #22
Презентація на тему «Прості й складні речовини» - Слайд #22

Висновки
Усі речовини – це і є хімічні сполуки. Вони бувають прості та складні. Прості речовини складаються з атомів одного елемента. Складні речовини – з атомів різних елементів.
Хімічна формула показує якісний і кількісний склад речовини молекулярної будови, взятої у чистому вигляді.
У речовин атомної або йонної будови хімічна формула виражає співвідношення атомів різних елементів у складі речовини.
У формулах речовин молекулярної будови індекс показує кількість атомів хімічного елемента в кожній молекулі речовини.
У формулах речовин немолекулярної будови (атомної, йонної) індекси виражають співвідношення елементів у речовині.