Презентація на тему «Поживні добавки для рослин – ДОБРИВА»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Поживні добавки для рослин – ДОБРИВА» - Слайд #1

поживні добавки для рослин–ДОБРИВА
2011 рік


Слайд #2
Презентація на тему «Поживні добавки для рослин – ДОБРИВА» - Слайд #2

Живлення – основа життябудь-яких живих організмів
ТВАРИН
РОСЛИН
Люди здавна помітили, що рослини краще розвиваються, якщо у грунт добавляти пташиний послід, перегній


Слайд #3
Презентація на тему «Поживні добавки для рослин – ДОБРИВА» - Слайд #3

ГРУНТ – основне джерело забезпечення рослин поживними речовинами
Макроелементи
С, О,Н, N, Р, К
Засвоюють у найбільшій кількості
СО2 → С та О
Н2О → О та Н
ПОВІТРЯ
ГРУНТОВИЙ
РОЗЧИН
NO3-,NH4+,HPO42-,H2PO4-,K+
У вигляді мінеральних солей, органічних сполук, важкодуступні
N, P та К
Мікроелементи
В, Мn,Fe, Cu,Zn,Co,Mg
Засвоюють у значно меншій кількості
ГРУНТОВИЙ
РОЗЧИН
Залежить від типу грунту


Слайд #4
Презентація на тему «Поживні добавки для рослин – ДОБРИВА» - Слайд #4

Грунти, на яких вирощують сільськогосподарські культури, поступово збіднюються на елементи, потрібні рослинам.
Вода вимиває із грунту розчинні сполуки
N, P, K
Втрати компенсують внесенням добрив
Добрива – речовини, які вносять у грунт для підвищення врожайності рослин
Мінеральні
(хімічні)
Органічні
Бактеріальні
(штучне внесення мікроорганізмів)


Слайд #5
Презентація на тему «Поживні добавки для рослин – ДОБРИВА» - Слайд #5

Дослідження
хімічних та біохімічних процесів у грунтах і рослинах
*З ІСТОРІЇ використання добрив*
Мінеральні добрива почали використовувати у XIX ст.
Виникла наука
АГРОХІМІЯ
Юстус Лібіх
німецький хімік
Найвагоміший внесок у становлення агрохімії
Добриво повинно відповідати вимогам:
Достатня розчинність у воді;
Нетоксичність .
Для того щоб, ефективно вносити добрива, треба знати:
-потреби рослин в елементах живлення та їх взаємодію;
- скільки поживних речовин знаходиться в грунті;
- які результати дає неправильне використання добрив.


Слайд #6
Презентація на тему «Поживні добавки для рослин – ДОБРИВА» - Слайд #6

Мінеральні добрива
Добуті з надр чи промислово отримані хімічні сполуки
Містять основні елементи живлення:
Нітроген, Фосфор, Калій;
Важливі для життєдіяльності мікроелементи:
Купрум, Бор, Манган та ін.
ПРОСТІ
КОМПЛЕКСНІ
Містять тільки один з основних елементів живлення
Містять не менше двох основних елементів живлення


Слайд #7
Презентація на тему «Поживні добавки для рослин – ДОБРИВА» - Слайд #7

*ПРОСТІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА*
Амоній сульфат
NH4NO3
Амоній нітрат
NH4NO3
Карбамід
CO(NH2)2
Аміачна вода
NH3водн.
АЗОТНІ
КАЛІЙНІ
ФОСФОРНІ
МІКРОДОБРИВА
Калій хлорид
КСl
Калій
сульфат
K2SO4
Простий суперфосфат
Са(Н2РО4)2•Н2О +
СаSО4•2Н2О
Подвійний суперфосфат
Са(Н2РО4)2•Н2О
Фосфоритне борошно
Са3(РО4)2
Преципітат
СаНРО4•2Н2О
Борні
Напр. Н3ВО3
Марганцеві
МnSО4
Молібденові
Мідні
CuSO4•5Н2О
Цинкові


Слайд #8
Презентація на тему «Поживні добавки для рослин – ДОБРИВА» - Слайд #8

*Комплексні мінеральні добрива*
СКЛАДНІ
СКЛАДНІ- ЗМІШАНІ
ЗМІШАНІ
Калієва селітра
КNO3
Амофос
NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4
Діамофос
(NH4)2НРО4+
NH4H2PO4
Нітроамофос
NH4NO3 + NH4H2PO4
Нітроамофоска
NH4NO3 + NH4H2PO4 +
KNO3 + NH4Cl + KCl +
Ca(NO3)2
Нітрофоска
NH4H2PO4+ NH4NO3 +KCl або (K2SO4)
Калій метафосфат
(KPO3)n
Одержують шляхом змішування простих добрив


Слайд #9
Презентація на тему «Поживні добавки для рослин – ДОБРИВА» - Слайд #9

Норми внесення добрив залежать від виду рослини, складу і властивостей грунту, інших чинників
На 1га
поля:
Азотні
30-100кг
Нітрогену
Калійні
45-90кг
К2О
Фосфорні
60-100кг
Р2О5
Розчинні
вносять, як правило навесні
Малорозчинні - восени
Надлишок добрив не збільшує врожаю, а накопичується в рослинах, потрапляє в питну воду і може зашкодити здоров'ю людей.