Презентація на тему «Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени» - Слайд #1

Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени
1


Слайд #2
Презентація на тему «Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени» - Слайд #2

Елементи поділяють на
Лужні метали
Галогени
Інертні гази
2


Слайд #3
Презентація на тему «Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени» - Слайд #3

Лужні метали
Елементи з яскраво вираженими металічними властивостями
Розташовані в І групі, головній підгрупі
Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
3


Слайд #4
Презентація на тему «Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени» - Слайд #4

Спільні властивості лужних елементів
Мильні і слизькі на дотик
Типова валентність – І
М”які, легко ріжуться
ножем
Легші за воду
У ряді Li, Na, K, Rb, Cs, Fr температура кипіння та плавлення зменшується, густина збільшується, активність підвищується
Добре реагує з водою
4


Слайд #5
Презентація на тему «Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени» - Слайд #5

Галогени - галос – “сіль” і ген – “той, що народжує”
Типові неметали
Розташовані в УІІ групі головній підгрупі
F, Cl, Br, I, At
5


Слайд #6
Презентація на тему «Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени» - Слайд #6

Властивості галогенів
Флуор – газ ясно-зеленого кольору, дуже отруйний, найактивніший неметал;
Хлор – важкий газ зеленого кольору з різким запахом, отруйний, з воднем реагує повільно за нормальних умов, при нагріванні реакція супроводжується вибухом.
6
Демидова О.Л.


Слайд #7
Презентація на тему «Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени» - Слайд #7

Бром – важка темно-коричнева рідина, активний неметал. З воднем реагує тільки при нагріванні;
Іод – темно-фіолетові кристали, найменш активний у ряді галогенів.
7


Слайд #8
Презентація на тему «Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени» - Слайд #8

Спільні властивості галогенів
Типова валентність – І;
У ряді - F, Cl, Br, I, At – температура плавлення й кипіння збільшується, активність зменшується;
Реагують з металами, воднем тощо.
8


Слайд #9
Презентація на тему «Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени» - Слайд #9

Інертні гази
Елементи УІІІ групи головної підгрупи
He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
9


Слайд #10
Презентація на тему «Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени» - Слайд #10

Спільні властивості інертних газів
Безбарвні гази без запаху і смаку;
Помірно розчинні у воді;
За значного охолодження переходять у рідкий та твердий стан;
Густина, температура кипіння та плавлення збільшуються у ряді He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
Гелій та Неон сполуки не утворюють
Криптон та Ксенон – утворюють хімічні сполуки
Аргон, Криптон та Ксенон – утворюють клатрати
10


Слайд #11
Презентація на тему «Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени» - Слайд #11

Де використовують інертні гази?
11


Слайд #12
Презентація на тему «Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени» - Слайд #12

Інертні гази мають дуже низькі точки кипіння і плавлення, що дозволяє їх використовувати як холодильного агента в кріогенної техніки. Зокрема, рідкий гелій, який кипить при 4.2 К (-268.95 C; -452.11 F), використовується для магнітної надпровідності, яка використовується для магнітно-резонансної томографії та ядерного магнітного резонансу. Рідкий неон хоча і не досягає таких низьких температур як рідкий гелій, також знаходить застосування в кріогеніка, тому що у нього охолоджуючі властивості більш ніж в 40 разів вище, ніж у рідкого гелію і більш ніж в три разів вище, ніж у рідкого водню.
Гелій використовують як компонент дихального газу (дихальної суміші) замість азоту, завдяки зниженій розчинності у рідинах, особливо в ліпідах. Гази поглинаються кров'ю і біологічними тканинами коли вони знаходяться під тиском, як наприклад в підводному плаванні, що є причиною ефекту, відомого як азотне отруєння. Завдяки меншій розчинності, маленький гелій затримується клітинної мембраною, і тому гелій використовується в дихальних сумішах, таких як трімікс і геліокс, зменшуючи наркотичний ефект газів, що виникає на глибині. Знижена розчинність гелію дає інші вигоди в умови, відомому як декомпресійна хвороба. Зменшення залишку розчиненого газу в тілі означає, що менша кількість газових бульбашок утворюється під час спливання. Інший інертний газ, аргон, розглядається як кращий вибір для використання в якості прошарку досухому костюму [5] для підводного плавання, а також у великих кількостях використовується для обробки рідкої сталі.
12


Слайд #13
Презентація на тему «Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени» - Слайд #13

13
Кінець


Завантажити презентацію