Презентація на тему «Періодична система»


Рейтинг презентації 4 на основі 26 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #1

Періодична система


Слайд #2
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #2

В історії розвитку науки відомо багато великих відкриттів. Але деякі з них можна співставити з тим, що зробив Менделєєв - найвидатніший хімік світу. Хоча із часу відкриття його закону пройшло багато років, ніхто не може сказати, коли буде до кінця зрозумілий весь зміст знаменитої «таблиці Менделєєва».


Слайд #3
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #3

Періодична система-шахово-клітинна таблиця, в якій елемент займає своє місце.


Слайд #4
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #4

Загальні закономірності заповнення рівнів елементами:


Слайд #5
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #5

Класифікація елементів за їх електронною поведінкою


Слайд #6
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #6

Радіуси атомів (ефективний радіус атома) – це границя силового поля, ближче якої даний атом не підпускає ніякі інші частинки. В періодах r еф. зменшується, бо чергові електрони стають на один і той самий рівень, а Z весь час зростає. В А- підгрупах зверху вниз r еф. зростає, оскільки збільшується число електронних рівнів.


Слайд #7
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #7

Кількісна характеристика хімічних властивостей елементів


Слайд #8
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #8

Періодичний закон
Властивості хімічних елементів, а також форми і властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від величини заряду атомних ядер.


Слайд #9
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #9

В даний час поширеними є три форми таблиці Менделєєва: «коротка», «довга» і «наддовга».


Слайд #10
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #10

Вісім родин хімічних елементів


Слайд #11
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #11

Принципи заповнення Таблиці періодичної системи


Слайд #12
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #12

Електрон, як енергетична система, має власну кваркову структуру, тому при приєднанні до атома одночасно займає вісім точок простору, яким передає свою енергію. При цьому змінюється геометрична форма просторової будови атома.


Слайд #13
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #13

Принцип побудови таблиці хімічних елементів заснований на моделі атома Бора – атомі водню. Модель атома Бора – це двовимірна модель, якій вже більше ста років.


Слайд #14
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #14

Найменші матеріальні частки


Слайд #15
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #15

 
Електрон – енергетична частка, утворена з кварка простору під час первинного нуклеосинтезу. Електричний заряд електрона є одиничним випробувальним зарядом і дорівнює -1. Розмір електрона близько 2,8 x10 (-15) м.


Слайд #16
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #16

Нейтрон – енергетична частка реального навколишнього Всесвіту, утворена з 8 кварків простору вимірювання , що мають власну внутрішню структуру.Структура нейтрона або внутрішня організація електромагнітного поля елементарної енергетичної частинки є єдиною основою, на якій побудований весь матеріальний Всесвіт у всіх його просторових вимірах.


Слайд #17
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #17

Якщо в нашому фізичному просторі в результаті переміщення нейтрона і його обертання, будуть досягнуті умови, при яких область початкових умов нейтрона і вільного електрона співпадуть, то виникне електронно-нейтронна взаємодія. Електрон розташовується в секторній області кварка, на головній дипольній осі і визначає основні хімічні властивості речовини.


Слайд #18
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #18

Конструкція кожного наступного за номером елементу включає в себе конструкцію попереднього елементу. Останнім елементом є елемент з порядковим номером 120, який має максимальну відносну масу А = 320. Всього хімічних елементів в природі є 120. Із них: s – елементів – 16; p – елементів – 36; d – елементів – 40;f – елементів – 28.


Слайд #19
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #19

Для того, щоб отримати поки не існуючий 119-й елемент, ученим належить з'єднати ядра 23-го елемента Ванадію і 96-го елемента Кюрію. Для отримання ж 120-го елемента потрібні ядра того ж Кюрію і 24-го елемента - Хрому. Для того, щоб провести експеримент, вчені будуть використовувати в своїй роботі прискорювач частинок і модернізований спеціально для цього газорозрядний іонний сепаратор.


Слайд #20
Презентація на тему «Періодична система» - Слайд #20

Дякуємо за увагу!