Презентація на тему «Основи» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Основи» (варіант 1) - Слайд #1

Основи, їх склад, назви, класифікація.


Слайд #2
Презентація на тему «Основи» (варіант 1) - Слайд #2

Мета.
Сформувати поняття про основи, їх склад, назви, класифікацію за розчинністю у воді.
Навчити складати формули основ за валентністю металів та гідроксогруп, читати і розпізнавати їх.
Демонстрація: Зразки основ


Слайд #3
Презентація на тему «Основи» (варіант 1) - Слайд #3

Гідроксиди металів із загальною формулою
Ме(ОН)n,
де Ме — метал, а n — валентність цього металу, належать до класу основ.


Слайд #4
Презентація на тему «Основи» (варіант 1) - Слайд #4

Основами називають складні речовини, до складу яких входять лише атоми металу і гідроксильні групи.


Слайд #5
Презентація на тему «Основи» (варіант 1) - Слайд #5

Кількість гідроксогруп у складі основи залежить від валентності металу.
Наприклад:


Слайд #6
Презентація на тему «Основи» (варіант 1) - Слайд #6

Відповідно і назви гідроксидів утворюються з назви металу в називному відмінку і слова “гідроксид”.


Слайд #7
Презентація на тему «Основи» (варіант 1) - Слайд #7

Назва основ
назва металу
+
слово “гідроксид”.
+
Валентність римскими цифрами


Слайд #8
Презентація на тему «Основи» (варіант 1) - Слайд #8

Наприклад
, NaOH — натрій гідроксид, Al(OH)3 — алюміній гідроксид.
Для металів, що мають змінну валентність, у дужках після назви металу римською цифрою зазначають його валентність в даному гідроксиді.
Наприклад, Fe(OH)3 — ферум(ІІІ) гідроксид, Fe(OH)2 — ферум(ІІ) гідроксид.


Слайд #9
Презентація на тему «Основи» (варіант 1) - Слайд #9

Усі гідроксиди мають немолекулярну будову.
Їх формули показують не склад молекул, так як в кристалах гідроксидів молекул немає, а співвідношення атомів металу і гідроксильних груп.


Слайд #10
Презентація на тему «Основи» (варіант 1) - Слайд #10

Класифікація основ
розчинні, або луги
нерозчинні
NaOH
Ca(OH)2
Al(OH)3
Сu(OH)2


Слайд #11
Презентація на тему «Основи» (варіант 1) - Слайд #11

Класифікація основ
розчинні, або луги
нерозчинні
NaOH
Ca(OH)2
Al(OH)3
Сu(OH)2


Слайд #12
Презентація на тему «Основи» (варіант 1) - Слайд #12

Індикатор – від лат. «indication» - указатель
NaOH
NaOH
NaOH
Лакмус
Метиловый оранжевый
Фенолфталеин