Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #1

Органічні речовини в живій
природі. Рівні структурної
організіції органічних речовин


Слайд #2
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #2

Вуглеводи – оксигеновмісні сполуки, склад молекул яких найчастіше відповідає загальній формулі Сn(H2O)m. Одна з хімічних властивостей більшості вуглеводів – гідроліз, у процесі якого внаслідок хімічної взаємодії з водою вони перетворюються на вуглеводи простішої хімічної будови. За цією ознакою вуглеводи поділяють на моносахариди, дисахариди та полісахариди.
Моносахариди не підлягають реакції гідролізу. Найпоширенішими в природі є петози (містять 2 атомів Карбону в молекулі). Наприклад, рибоза – С6Н12О5.
Дисахариди сполуки, молекули яких утворені залишками двох моносахаридів, на які вони гідролізуються. Наприклад, лактоза (молочний цукор), мальтоза (солодовий цукор).
Полісахариди природні високомолекулярні вуглеводи з відносною молекулярною масою від кількох сотень до сотень тисяч. Найпоширенішими представниками є крохмаль і целюлоза.
Вуглеводи


Слайд #3
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #3

Вуглеводи – оксигеновмісні сполуки, склад молекул яких найчастіше відповідає загальній формулі Сn(H2O)m. Одна з хімічних властивостей більшості вуглеводів – гідроліз, у процесі якого внаслідок хімічної взаємодії з водою вони перетворюються на вуглеводи простішої хімічної будови. За цією ознакою вуглеводи поділяють на моносахариди, дисахариди та полісахариди.
Моносахариди не підлягають реакції гідролізу. Найпоширенішими в природі є петози (містять 2 атомів Карбону в молекулі). Наприклад, рибоза – С6Н12О5.
Дисахариди сполуки, молекули яких утворені залишками двох моносахаридів, на які вони гідролізуються. Наприклад, лактоза (молочний цукор), мальтоза (солодовий цукор).
Полісахариди природні високомолекулярні вуглеводи з відносною молекулярною масою від кількох сотень до сотень тисяч. Найпоширенішими представниками є крохмаль і целюлоза.
Вуглеводи


Слайд #4
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #4

Естери – продукти взаємодії карбонових кислот і спиртів.
СН2 – О – С – С17Н35
СН – О – С – С17Н35
СН2 – О – С – С17Н35
= О
= О
= О
Жири – це естери трьохатомного спирту гліцеролу (гліцерину) і вищих карбоновіх кислот, наприклад:
R – C
= O

OH H
– O

R'
H
+
– H2O
R – C
= O

O – R'
кислота
спирт
естер


Слайд #5
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #5

Естери – продукти взаємодії карбонових кислот і спиртів.
СН2 – О – С – С17Н35
СН – О – С – С17Н35
СН2 – О – С – С17Н35
= О
= О
= О
Жири – це естери трьохатомного спирту гліцеролу (гліцерину) і вищих карбоновіх кислот, наприклад:
R – C
= O

OH H
– O

R'
H
+
– H2O
R – C
= O

O – R'
кислота
спирт
естер


Слайд #6
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #6

Білки – природні полімери складної будови, мономерами яких є α-амінокислоти.
Нуклеїнові кислоти (РНК – рибонуклеїнова, ДНК – дезоксирибонуклеїнова) – природні полімери, структурними ланками яких є нуклеотиди. До складу нуклеотиду входять сполучені між собою залишки азотистної основи – гетероциклічної сполуки з атомами Карбону й Нітрогену в циклі, моносахариду рибози С5Н10О5 чи дезоксирибози С5Н10О4 й отрофосфатної кислоти.
Природні полімери


Слайд #7
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #7

Глюкоза (від грец. γλυκύς — солодкий) (виноградний цукор, декстроза), С6Н12О6 — важливий моносахарид; білі кристали солодкі на смак, легко розчиняються у воді. Знаходиться в соку винограду, в багатьох фруктах, а також у крові тварин і людей. М'язова робота виконується головним чином за рахунок енергії, яка виділяється при окисленні глюкози.
Глюкоза отримується при гідролізі полісахаридів крохмалю і целюлози (під дією ферментів або мінеральних кислот). Використовується як засіб посиленого харчування або як лікарська речовина, при обробці тканини.


Слайд #8
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #8

Природна кристалічна глюкоза (виноградний цукор) представляє собою циклічну альфа-формулу. При розчиненні в воді вона переходить в ланцюгову, а через неї в бета-форму; при цьому установлюється динамічна рівновага між усіма формами.
Бета-форма також може бути виділена в кристалічному вигляді; у водному розчині вона утворює рівноважну систему з іншими формами.
Ланцюгова форма існує лише в розчинах, причому в дуже невеликій кількості, а в вільному вигляді не виділена.
Ізомерні форми сполук, які здатні переходити одна в одну називають таутомерними формами чи таутомерами. Явище таутомерії дуже розповсюджене серед органічних сполук.


Слайд #9
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #9

Сахароза (від грец. σάκχαρον — цукор), буряковий та тростинний цукор, α-D-глюкопіранозил-β-D-фруктофуранозид, С12Н22О11 — важливий дисахарид. Побутова назва — цукор. Білі, солодкі на смак кристали, добре розчинні у воді, погано — в спиртах.
Молекула цукрози складається з залишків молекул глюкози і фруктози. Піддається гідролізу під дією кислот і ферменту сахарази. В результаті гідролізу розпадається з утворенням молекули глюкози і молекули фруктози.


Слайд #10
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #10

Дуже поширена у природі: синтезується в клітинах усіх зелених рослин і нагромаджується в стеблах, коренях, плодах. Видобувається з цукрового буряку (він містить до 28% цукрози) чи з цукрової тростини; міститься в соку берези, клену та деяких фруктах. Сахароза — цінний харчовий продукт.
Також її використовують у харчовій та мікробіологічній промисловості для одержання спиртів, лимонної та молочної кислот, поверхнево-активних речовин. Ферментацією цукрози виробляється значний обсяг етилового спирту.


Слайд #11
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #11

Целюлоза, (С6Н10О5)x — природний полімер, полісахарид, волокниста речовина, головна складова частина оболонки рослинних клітин. У найбільшій кількості міститься у деревині, волокнах бавовни, льону і ін.
Величина Х у молекулах целюлози завжди становить приблизно 3 000, але може досягати від 6 000 до 12 000. Найчистіша природна целюлоза — бавовняне волокно — становить 85—90 % целюлози. В деревині хвойних дерев приблизно 50 % целюлози (в склад деревини поряд з целюлозою входять її супутники, серед них важливішим є лігнін — природний полімер, побудований із декількох ароматичних сполук ряду бензолу, і геміцелюлози — споріднені з целюлозою полісахариди).


Слайд #12
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #12

Крохма́ль, лат. amylum (С6Н10О5)n — рослинний високомолекулярний полісахарид амілози і амілопектину, мономером яких є глюкоза. Нагромаджується в результаті фотосинтезу у плодах, зерні, коренях і бульбах деяких рослин як запасна форма вуглеводів. Резервний гомополісахарид рослин.
Види крохмалю: картопляний, кукурудзяний, амілопектиновий кукурудзяний, пшеничний, рисовий, гороховий, тапіоковий, модифікований і ін.


Слайд #13
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #13

Жири  — велика група органічних сполук, які, з фізичного погляду, мають меншу від одиниці питому вагу і, як правило, розчинні в органічних розчинниках, як правило не розчиняються у воді, і під звичайним тиском їх не можна перегнати, не розклавши. Хімічно, жири є тригліцеридами, сполукою складних ефірів триатомного спирту (гліцерину) і будь-якою з кількох жирних кислот. Містяться у тваринних і рослинних організмах. Кожна молекула рослинного або тваринного жиру являє собою змішаний естер гліцерину. Такий жир може бути моно-, ді- та тригліцеридом різних органічних кислот.


Слайд #14
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #14

Білки — складні високомолекулярні природні органічні речовини, що складаються з амінокислот, сполучених пептидними зв'язками. В однині (білок) термін найчастіше використовують для посилання на білок як речовину, коли неважливий її конкретний склад, та на окремі молекули або типи білків, у множині (білки) — для посилання на певну кількість білків, коли точний склад важливий.


Слайд #15
Презентація на тему «Органічні речовини в живій природі» (варіант 1) - Слайд #15

виконала учениця 11-А класу
Тернопільської Сш І-ІІІ ст. №7
з поглибленим вивченням
іноземних мов
Йордан Христина