Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини»


Рейтинг презентації 4.13 на основі 24 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #1

Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробки


Слайд #2
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #2

Вуглеводнева сировина - це нафта, природний газ, газовий конденсат, кам'яне вугілля, що є товарною продукцією.


Слайд #3
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #3

Нафта
За фізичними властивостями нафта – це густа оліїста рідина зі специфічним запахом, темно-бурого чи чорного кольору, легша за воду і нерозчинна в ній. Нафта різних родовищ відрізняється за складом, густиною, кольором, запахом тощо.
Нафта не є індивідуальною речовиною, це суміш близько 1000 різних речовин, серед яких переважають рідкі насичені вуглеводні, в ній також містяться домішки сульфуро-, нітрогено-, оксигеновмісних органічних сполук, водний розчин неорганічних солей.


Слайд #4
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #4

Видобуток нафти
Нафту видобувають з надр Землі через свердловини. Іноді під час буріння вона спершу викидається на поверхню під тиском, потім до свердловини закачують повітря, вуглекислий газ чи воду, які витискують нафту. З районів видобутку до місць переробки нафту перевозять сушею (в залізничних цистернах), морем чи рікою (у танкерах) або перекачують нафтопроводами.


Слайд #5
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #5

Переробка нафти
Мета переробки нафти - виробництво нафтопродуктів, перш за все, різних палив (автомобільних, авіаційних, котельних) і сировини для подальшої хімічної переробки.
Процес переробки нафти можна розділити на 3 основних етапу:
1. Розділення нафтової сировини на фракції, що розрізняються по інтервалах температур кипіння (первинна переробка);
2. Переробка отриманих фракцій шляхом хімічних перетворень вуглеводнів, що містяться в них, і виробітку компонентів товарних нафтопродуктів (вторинна переробка);
3. Змішення компонентів із залученням, при необхідності, різних присадок, із здобуттям товарних нафтопродуктів із заданими показниками якості (товарне виробництво).


Слайд #6
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #6

Застосування нафтопродуктів
Нафтопродукти широко використовуються як паливо в котельнях для обігріву житлових будинків, промислових підприємств, громадських установ та інших приміщень.


Слайд #7
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #7

Для заправки літаків використовується авіаційний бензин – більшої якості, ніж автомобільний.
Авіаційний бензин
Заправка літака


Слайд #8
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #8

Сільськогосподарська техніка в основному теж працює на дизельному паливі, яке одержують із нафтопродуктів


Слайд #9
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #9

Основними забруднювачами атмосфери є промислові підприємства


Слайд #10
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #10

Локальне забруднення ґрунтів можливе коли забруднювачами є нафта, нафтопродукти, газові викиди. Істотне джерело забруднення ґрунтів - хімічні засоби захисту рослин, меліоранти і мінеральні добрива, що мітять важкі метали та інші токсичні речовини. Найнебезпечнішими для ґрунтового покриву є стічні води хімічної промисловості, що містять цинк, хром, ртутні сполуки, свинець, фтор, формальдегіди, метанол, бутан, меланін та інші речовини.


Слайд #11
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #11

Локальне забруднення ґрунтів можливе коли забруднювачами є нафта, нафтопродукти, газові викиди. Істотне джерело забруднення ґрунтів - хімічні засоби захисту рослин, меліоранти і мінеральні добрива, що мітять важкі метали та інші токсичні речовини. Найнебезпечнішими для ґрунтового покриву є стічні води хімічної промисловості, що містять цинк, хром, ртутні сполуки, свинець, фтор, формальдегіди, метанол, бутан, меланін та інші речовини.


Слайд #12
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #12

Локальне забруднення ґрунтів можливе коли забруднювачами є нафта, нафтопродукти, газові викиди. Істотне джерело забруднення ґрунтів - хімічні засоби захисту рослин, меліоранти і мінеральні добрива, що мітять важкі метали та інші токсичні речовини. Найнебезпечнішими для ґрунтового покриву є стічні води хімічної промисловості, що містять цинк, хром, ртутні сполуки, свинець, фтор, формальдегіди, метанол, бутан, меланін та інші речовини.


Слайд #13
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #13

Кам'яне вугілля
Кам'яне вугілля, як і нафта, не індивідуальна речовина. До його складу входять вільний вуглець (до 10%), органічні речовини, що містять Карбон, Гідроген, Оксиген, Сульфур, Нітроген, мінеральні речовини (вони залишаються у вигляді шлаку після спалювання вугілля).


Слайд #14
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #14

Кокс
Унаслідок нагрівання до 10000 ° С без доступу повітря вугілля перетворюється на кокс. Цей продукт на 96-98 % складається з вуглецю. Основна галузь його застосування – металургія.


Слайд #15
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #15

Продукти переробки кам'яного вугілля


Слайд #16
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #16

Застосування


Слайд #17
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #17

Застосування


Слайд #18
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #18

Природний газ
Природний газ - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин.
Природний газ відноситься до корисних копалини. Природний газ в умовах пластів знаходиться в газоподібному стані - у вигляді окремих скупчень або у вигляді газової шапки нафтогазових родовищ, або в розчиненому поляганні в нафті чи воді. За нормальних умов природний газ знаходиться лише в газоподібному стані.


Слайд #19
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #19

Видобуток природного газу
Природний газ знаходиться в землі на глибині від 1000 метрів до декількох кілометрів. Найглибшою свердловиною недалеко від міста Новий Уренгой отриманий приплив газу з глибини більше 6000 метрів. У надрах газ знаходиться в мікроскопічних порожнечах (порах). Пори сполучені між собою мікроскопічними каналами – тріщинами.
Газ добувають з надр землі за допомогою свердловин. Свердловини прагнуть розмістити рівномірно по всій території родовища. Це робиться для рівномірного падіння тиску пласта в покладі. Інакше можливі перетікання газу між областями родовища, а також передчасне обводнення покладу.
Газ виходить з надр унаслідок того, що в пласті знаходиться під тиском, що багато разів перевищує атмосферне. Таким чином, рушійною силою є різниця тисків в пласті і системі збору.


Слайд #20
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #20

Екологія
У екологічному відношенні природний газ є найчистішим виглядом мінерального палива. При згоранні його утворюється значно менша кількість шкідливих речовин в порівнянні з іншими видами палива. Проте спалювання людством величезної кількості різних видів палива, у тому числі природного газу, за останні півстоліття привело до деякого незначного збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері, який є парниковим газом. Деякі учені на цій підставі роблять вивід про небезпеку виникнення парникового ефекту і як наслідок - різкого потепління клімату.


Слайд #21
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #21

Забруднення повітря
Ще не так давно ми раділи новим здобуткам індустріалізації. Густий чорний дим над заводськими трубами або повалені бульдозером дерева під новий будівельний майданчик сприймалися як символи технічного прогресу, а перші хімічні та металургійні промислові гіганти викликали ейфорію. Прозріння наступило в останні 25-30 років. І тепер фабричний дим – це вже забруднювач атмосфери, шкідливі токсичні викиди продукції хімічної промисловості становлять глобальні проблему, яка потребує негайного вирішення.


Слайд #22
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #22

З метою охорони навколишнього середовища здійснюються такі заходи:
Створення заповідних територій;
Регламентація використання природних ресурсів;
Захист природного середовища (водоохоронні заходи, рекультивація земель, регулювання поверхневого стоку, скорочення об'єму стічних вод і їх очищення);
Незалежна екологічна експертиза проектів і оцінка впливу господарської діяльності на оточуюче середовище;
Моніторинг стану природного середовища (від регіонального до глобального моніторингу біосфери).


Слайд #23
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини» - Слайд #23

Дякую за увагу!