Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #1

Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки
Грабчак Катерина Василівна, учитель Бачкуринської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Монастирищенської районної ради


Слайд #2
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #2

Життя людини повсякденно пов'язане зі спалюванням горючих речовин у побуті, на транспорті, у промисловості. Крім користі застосування нафтопродуктів, вугілля і природного газу створює ряд проблем, негативних для розвитку цивілізації та загалом для виживання людства.


Слайд #3
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #3

Ще не так давно ми раділи новим здобуткам індустріалізації.
Прозріння наступило в останні 25-30 років. І тепер фабричний дим - це вже забруднювач атмосфери, шкідливі токсичні викиди продукції хімічної промисловості становлять глобальну проблему, яка потребує негайного вирішення.
Забруднення повітря


Слайд #4
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #4

Основними забруднювачами атмосфери є промислові підприємства


Слайд #5
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #5

Поглинання і випромінювання енергії діоксидом карбону та іншими речовинами спричинює парниковий ефект. Отже, можна сказати, що ми живемо в умовах парникового ефекту, і це відповідає нормальному стану атмосфери, комфорту для нас. Проте посилення цього ефекту може мати згубні наслідки, а саме – глобальне підвищення температури й у зв'язку з цим – зміну клімату.


Слайд #6
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #6

Протягом останніх 100 років у результаті техногенної діяльності людини вміст вуглекислого газу в атмосфері невпинно зростає. Крім парникового ефекту в результаті переробки і використання горючих корисних копалин атмосфера забруднюється шкідливими речовинамив. Усі ці речовини спричинюють фотохімічних смог, кислотні дощі тощо.


Слайд #7
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #7

Фотохімічний смог утворюється в результаті реакцій, що відбуваються під впливом сонячного світла (фотохімічні реакції). При цьому, крім наявних у повітрі зарубників, додатково утворюється діоксид нітрогену та озон. Останній реагує з вуглеводнями, що виділяються в повітря від неповного згоряння пального. У результаті утворюються сполуки, безпечні для здоров'я людей і шкідливі для довкілля.


Слайд #8
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #8

Фотохімічний смог вперше спостерігався в Лос-Анджелесі, де багато сонця та автомобілів
Крім цього, під час згоряння пального утворюється дим, в якому містяться дрібні частинки вуглецю і твердих вуглеводнів, що не згоріли, а також сполуки Кадмію, Плюмбуму, Меркурію та інших елементів, надзвичайно шкідливих для здоров'я.


Слайд #9
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #9

Забруднення грунту


Слайд #10
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #10

Яким чином можна позбутися шкідливих забрудників, що утворюються в результаті використання палива і пального?


Слайд #11
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #11

Можна ощадливо використовувати ці продукти, тим самим зменшуючи кількість шкідливих викидів.
Можна вилучати з палива сірку ще до його використання.
Створювати технологічні умови повного згоряння вугілля в котельнях, на теплоелектростанціях та бензину у двигунах автомобілів.
Можна уловлювати відходи після згоряння палива за допомогою фільтрів.
Можна замінити джерела енергії: замість енергії палива використовувати енергію сонця, вітру, води, ядерну та геотермальну енергію.


Слайд #12
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #12

12
Це повинен знати кожний
При загруженні шахти і видачі 1 т вугілля викидається 0,75кг пилу, 0,55кг сірководню, 0,07кг аміаку, 0,0004кг цианідів, 0,13кг фенолу, 0,16кг аренів.
Нафта – найстійкіший забруднювач океанічних вод. Кожного року в моря і океани потрапляє 6-10 млн. тонн нафти.
Одна тонна нафти, розтікаючись, утворює на поверхні пляму, площею 12 км2.


Слайд #13
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #13

13
Загибель ікри, мальків, молодої риби
Екологічні наслідки нафтового забруднення
Поява потворних нежиттєздатних особин
Загибель водоплавних птахів
Порушення фотосинтезу- зменшення первинної біопродукції на 10%
Порушення обміну в системі океан-атмосфера
Накопичення канцерогенів по ланцюгам живлення


Слайд #14
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #14

13
Загибель ікри, мальків, молодої риби
Екологічні наслідки нафтового забруднення
Поява потворних нежиттєздатних особин
Загибель водоплавних птахів
Порушення фотосинтезу- зменшення первинної біопродукції на 10%
Порушення обміну в системі океан-атмосфера
Накопичення канцерогенів по ланцюгам живлення


Слайд #15
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #15

13
Загибель ікри, мальків, молодої риби
Екологічні наслідки нафтового забруднення
Поява потворних нежиттєздатних особин
Загибель водоплавних птахів
Порушення фотосинтезу- зменшення первинної біопродукції на 10%
Порушення обміну в системі океан-атмосфера
Накопичення канцерогенів по ланцюгам живлення


Слайд #16
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #16

Локальне забруднення ґрунтів можливе коли забруднювачами є нафта, нафтопродукти, газові викиди. Істотне джерело забруднення ґрунтів — хімічні засоби захисту рослин, меліоранти і мінеральні добрива, що містять важкі метали та інші токсичні речовини. Найнебезпечнішими для ґрунтового покриву є стічні води хімічної промисловості, що містять цинк, хром, ртутні сполуки, свинець, фтор, формальдегіди, метанол, бутан, меланін та інші речовини. Стоки коксохімічних заводів містять феноли, роданіди, різні масла.


Слайд #17
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #17

Одна тонна нафти, розтікаючись, утворює на поверхні пляму, площею 12 км2.


Слайд #18
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #18

Збережім нашу планету!


Слайд #19
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #19

Спасибі за перегляд!)


Слайд #20
Презентація на тему «Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні її продуктів переробки» (варіант 2) - Слайд #20

Інформаційні джерела
http://www.knowledge.allbest.ru/chemistry.html
http://www.billybonce.zp.ua/vydy-biopalyva/osnovni-vydy-biopalyva
http://teacher.in.ua/navchalni-predmeti/himiya/materiali-do-urokiv/prezentac-ja-na-temu-prirodnii-gaz.html


Завантажити презентацію