Презентація на тему «Оцтова кислота» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4 на основі 4 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Оцтова кислота» (варіант 1) - Слайд #1

Оцтова кислота, молекулярна і структурна формули, фізичні властивості . Хімічні властивості. Застосування
Презентацію виконала:
вчитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 34
Камінська Оксана Олексіївна


Слайд #2
Презентація на тему «Оцтова кислота» (варіант 1) - Слайд #2

Карбонові кислоти – органічні оксигеновмісні сполуки, в молекулах яких вуглеводнева група сполучена з функціональною карбоксильною групою


Слайд #3
Презентація на тему «Оцтова кислота» (варіант 1) - Слайд #3

Загальна формула карбонових кислот:
функціональна
карбоксильна
група
-COOH


Слайд #4
Презентація на тему «Оцтова кислота» (варіант 1) - Слайд #4

Будова молекули оцтової кислоти:
Молекулярна формула: CH3COOH
Структурна формула:


Слайд #5
Презентація на тему «Оцтова кислота» (варіант 1) - Слайд #5

Номенклатура карбонових кислот:
HCOOH – мурашина кислота (метанова)
CH3COOH – оцтова кислота (етанова)
CH3 – (CH2)2 – COOH – масляна кислота
(бутанова)
Вищі карбонові кислоти:
C15H33COOH – пальмітинова кислота
C17H35COOH – стеаринова кислота
C17H33COOH – олеїнова кислота


Слайд #6
Презентація на тему «Оцтова кислота» (варіант 1) - Слайд #6

Фізичні властивості оцтової кислоти:
Оцтова кислота – безбарвна рідина, летка, має різкий специфічний запах, змішується з водою в будь-яких пропорціях, розчин кислий на смак;
за t < 170 С кристалізується (“крижана кислота “);
3-9% водний розчин – столовий оцет;
86% водний розчин - оцтова есенція


Слайд #7
Презентація на тему «Оцтова кислота» (варіант 1) - Слайд #7

Молекули кислот з'єднані попарно за допомогою водневих зв'язків, утворюючи димер:
Утворенням водневих зв'язків можна пояснити і розчинність карбонових кислот у воді.


Слайд #8
Презентація на тему «Оцтова кислота» (варіант 1) - Слайд #8

Хімічні властивості оцтової кислоти:
1) електролітична дисоціація: CH3COOH CH3COO1- + H1+
ацетат - йон
2) Взаємодія з металами:
2СН3СООН + Мg Mg(CH3COO)2 + H2ttt магній ацетат
3) Взаємодія з оксидами металів:
2СН3СООН + СаО Са(СН3СОО)2 + Н2О ttttt кальцій ацетат
4) Взаємодія з лугами:
СН3СООН + NaOH NaCH3COO + H2O ttttt натрій ацетат
5) Взаємодія з солями, утвореними слабшими кислотами:
2СН3СООН + Na2CO3 2 NaCH3COO + CO2+ H2O