Презентація на тему «Нітроген» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Нітроген» (варіант 2) - Слайд #1

Нітроген
Та його колообіг в природі


Слайд #2
Презентація на тему «Нітроген» (варіант 2) - Слайд #2

Нітроген входить до складу білків і, отже, зумовлює існування рослин, тварин, взагалі життя на 3eмлі.
У природі Нітроген зустрічається як у вільному стані, так і у зв'язаному. У вільному стані Нітроген у вигляді азоту входить до складу повітря (об'ємна частка N2 становить 78 %, масова — 75,6 %).
У вигляді неорганічних сполук Нітроген у невеликих кількостях є в ґрунті
Нітроген в природі


Слайд #3
Презентація на тему «Нітроген» (варіант 2) - Слайд #3

Під час грози атмосферний азот сполучається з киснем, утворюючи NО, що окиснюється киснем повітря до NО2 і зрештою перетворюється на нітратну кислоту (кислі дощі), яка потрапляє в ґрунт і там унаслідок взаємодії з мінералами переходить у нітрати.
Нітратний нітроген (NО3-) тільки після відновлення до аміаку може бути використаний рослиною для синтетичного процесу.
Одночасно відбувається розкладання нітрогеновмісних речовин і виділення вільного азоту в атмосферу (робота спеціальних бактерій).
Колообіг нітрогену


Слайд #4
Презентація на тему «Нітроген» (варіант 2) - Слайд #4

Рослини засвоюють Нітроген неорганічних сполук, які у ґрунті, у вигляді йонів NH4 і NO3. У рослинах здійснюється синтез білків. Рослини частково поїдаються травоїдними тваринами, і білкові речовини потрапляють до організму тварин. Під час гниття залишків рослин і тварин під впливом спеціальних бактерій відбуваються складні біохімічні процеси, внаслідок яких органічні сполуки, що містять Нітроген, перетворюються на неорганічні сполуки Нітрогену, які повертаються в ґрунт. Ці сполуки знову засвоюються рослинами, і цикл перетворень замикається.
Колообіг нітрогену
між рослинами
тваринами і грунтом


Слайд #5
Презентація на тему «Нітроген» (варіант 2) - Слайд #5

Збираючи врожай, людина втручається у цей процес, Порушуючи природну рівновагу, збіднюючи ґрунт Нітрогеном. Тому й треба постійно вносити Нітроген у ґрунт у вигляді азотних добрив.
Людина й нітроген


Завантажити презентацію