Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1)


Рейтинг презентації 3.5 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #1

Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону.
Презентацію виконала:
Учениця 10-А класу
Школи 1-3 ступенів №90
Чумакова Ірина


Слайд #2
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #2

Атоми хімічних елементів сполучаються між собою, утворюючи всю різноманітність речовин, або хімічних сполук.
Усі речовини вважаються хімічними сполуками, оскільки атоми, з яких вони складаються, утримуються один з одним хімічними зв'язками.


Слайд #3
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #3

Речовини
Речовина— вид матерії, яка на відміну від поля, характеризується масою.
Речовина складається з елементарних частинок із масою найчастіше — з електронів, протонів та нейтронів, які утворюють атоми і молекули
Вся різноманітність фізичних та хімічних властивостей речовин зумовлюється взаємодією між електронами та атомними ядрами, а також між атомами, молекулами, йонами.
Вилучення речовин


Слайд #4
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #4

Речовини поділяють на прості й складні.
Прості речовини – форма існування хімічних елементів у вільному стані.


Слайд #5
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #5

Переважна більшість елементів, які містяться у природних об'єктах, виділені у вигляді простих речовин, наприклад азот N2, хлор Cl2, водень Н2, кисень О2, озон О3 та ін.
Їхні молекули містять атоми одного й того самого хімічного елемента, інших елементів немає.


Слайд #6
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #6

Хімічна сполука, утворена атомами різних хімічних елементів, називається складною речовиною.
HCl
MgCl2
NaCl
KClO3
KCl
CH4
C2H2


Слайд #7
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #7

Прості речовини поділяють на:
метали (натрій Na, цинк Zn, барій Ва, магній Mg)
неметали (сірка S, фосфор Р, йод І2, бром Br2).


Слайд #8
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #8

Прості речовини поділяють на:
метали (натрій Na, цинк Zn, барій Ва, магній Mg)
неметали (сірка S, фосфор Р, йод І2, бром Br2).


Слайд #9
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #9

Неметали – це хімічні элементи, які утворюють в вільному вигляді прості речовини, які немають фізичних властивостей металів


Слайд #10
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #10

Неметали
Неметали – прості речовини, які не мають властивостей металів, а саме: металічного блиску, непридатні для кування, погано проводять тепло, електричний струм.
У хімічних реакціях атоми неметалів, як правило, одержують електрони.
До типових неметалів зараховують 22 елементи: водень (гідроґен), азот, кисень (оксиґен), флуор, хлор, інертні гази, бром, карбон, фосфор, сулфур, селен, йод, астат, телур, бор.
Типові оксиди неметалів є ангідридами.
Різкої межі між металами, металоїдами та неметалами немає.


Слайд #11
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #11

Неметали


Слайд #12
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #12

Властивості неметалів
Неметали можуть мати як молекулярну, так і немолекулярну структури.
Вони погано проводять теплоту й електричний струм, крихкі, мають різний колір.
Так, фосфор червоного кольору, сірка — жовтого, графіт — чорного, водень — безбарвний газ.


Слайд #13
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #13

Сірка
Фосфор
Углерод


Слайд #14
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #14

Неметали мають різний агрегатний стан за звичайних умов:


Слайд #15
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #15

Азот
Сіліцій
Бром
гелій


Слайд #16
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #16

Азот
Сіліцій
Бром
гелій


Слайд #17
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #17

Положення неметалів в ПС
Неметали розташовані в основному в правому верхньому куті ПС, умовно обмеженому діагоналлю бор-Астат. Найактивнішим є флуор.


Слайд #18
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #18

Положення неметалів в ПС
Неметали розташовані в основному в правому верхньому куті ПС, умовно обмеженому діагоналлю бор-Астат. Найактивнішим є флуор.


Слайд #19
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #19

Особливості будови атомів неметалів.
Атоми неметалічних елементів на зовнішньому енергетичному рівні мають, як правило, від 4 до 8 електронів.
Майже всі вони можуть приєднувати певну кількість електронів і перетворюватися на негативно заряджені йони — аніони .


Слайд #20
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #20

Приклад перетворення атома Сульфуру на сульфід-іон:


Слайд #21
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #21

Елементи - неметали більш здатні, в порівнянні з металами, до Алотропії.
Здатність атомів одного хімічного елемента утворювати кілька простих речовин називається Алотропія, а ці прості речовини - алотропні видозміни або модифікаціями.


Слайд #22
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #22

Алотропні модифікації
Утворення молекул з різною кількістю атомів
Утворення різних кристалічних форм
Алотропія (від гр. ἄλλος, állos — інший і τρόπος, trópos — властивість
Здатність атомів одного хімічного элемента утворювати декілька простих речовин.


Слайд #23
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #23

Поширення в природі.
Оксиген – найпоширеніший елемент у природі. Входить до складу води, багатьох мінералів і гірських порід, а також органічних речовин і живих організмів. Половина маси земної кори припадає на Оксиген. Оксиген утворює дві алотропні модифікації – кисень O2 та озон O3 .


Слайд #24
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #24

озон O3
кисень O2


Слайд #25
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #25

Властивості простих речовин
Прості речовини
Прості речовини
 
кисень 
озон 
Агрегатний стан за звичайних умов  
Газ  
Газ     
Колір
Безбарвний  
Синій
 Запах    
 Без запаху 
 Різкий, своєрідний  
Розчинність (у 100 об'ємах Н20 при 200С)  
3 об'єми  
49 об'ємів  
Густина газу за н. у.  
1,43 г/л  
2,14 г/л
Температура кипіння  Температура плавлення
 -193 °С  -219 °С
 -112 °С  -192 °С  
 Фізіологічна дія  
 Неотруйний  
Дуже отруйний  
Хімічні властивості  
Окисник
Дуже сильний окисник  
Реакційна здатність
 Висока
Дуже висока


Слайд #26
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #26

Фізичні властивості.
Озон – газ синього кольору із своєрідним різким запахом, розчинність у воді майже в 7 разів вища, ніж у кисню. Отруйний навіть у малих концентраціях.
Озон – дуже сильний окисник. Він дуже активний. Це пояснюється тим, що озон – нестійка сполука, він легко розкладається з утворенням атомів Оксигену:


Слайд #27
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #27

Озон можна добути в лабораторії


Слайд #28
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #28

Поширення в природі
Озон присутній в атмосфері Землі.
Біля поверхні Землі озону мало.
Його концентрація у повітрі коливається – вночі менша, вдень – більша.
Влітку й навесні озону в повітрі у 3,5 рази більше, ніж узимку і восени.
Над полярними частинами Землі вміст озону в повітрі вищий, ніж над екватором, в атмосфері міст – вищий, ніж у сільській місцевості.
З віддаленням від поверхні Землі концентрація озону збільшується і досягає максимуму на висоті 20 - 25 км.
Там утворюється так званий озоновий шар.
Він забезпечує збереження життя на Землі, оскільки затримує найбільш згубну для живих організмів частину ультрафіолетової радіації Сонця, що спричинює онкологічні (ракові) захворювання. Крім того озон так само, як і вуглекислий газ, поглинає інфрачервоне випромінювання Землі і тим самим запобігає її охолодженню.


Слайд #29
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #29

Над Україною (окрім південної частини) загальний вміст озону за останні 20 років зменшився на 6 %, і утворилася аномальна зона.
Вам про це слід пам'ятати! Особливо небезпечна «озонова дірка» влітку.
У цей період дуже потерпають очі, тому треба користуватися сонцезахисними окулярами.
Варто утримуватися і від загару, щоб не зашкодити шкірі.


Слайд #30
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #30

Все це - чистий карбон


Слайд #31
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #31

Все це - чистий карбон


Слайд #32
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #32

Все це - чистий карбон


Слайд #33
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #33

Дві основні різновиди вуглецю - графіт і алмаз - істотно відрізняються за властивостями.
М'який графіт має шаруваті будову


Слайд #34
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #34

Структура алмазу типово тетраедріческая; атоми вуглецю міцно з'єднані за рахунок перекриття sp3-орбіталей.


Слайд #35
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #35

Фізичні властивості алмазу і графіту.
Алмаз
Прозорий, безбарвний.
Не проводить електричний струм, оскільки немає вільних електронів.
Самий твердий з природних речовин.
Графіт
Непрозорий, сірого кольору з металевим блиском.
Досить добре проводить електричний струм, завдяки наявності рухомих електронів.
Слизький на дотик.
Один з найбільш м'яких серед твердих речовин.


Слайд #36
Презентація на тему «Неметалічні елементи» (варіант 1) - Слайд #36

Висновок:
Неметали здатні до дій протилежних: як правило, вони можуть набувати електрони, але можуть їх і віддавати.
Тільки фтор і кисень не знають компромісів — вони беруть електрони і ніколи не віддають їх.
А метали значно менш «дипломатичні», постійніші в своїх прагненнях. Девіз, якого вони неухильно додержуються: віддавати і тільки віддавати свої електрони і ставати при цьому позитивно зарядженими іонами.
Різкої межі між металами й неметалами немає.
Деякі неметали виявляють металічні властивості, а метали — неметалічні.