Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #1

Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина.


Слайд #2
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #2

Вуглеводні у природі зустрічаються переважно у вигляді природного газу,нафти та кам'яного вугілля.


Слайд #3
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #3

Нині існують два способи використання цих корисних копалин: один – як палива, тобто як джерело енергії, інший – як сировини для подальшої переробки. Перший спосіб означає спалювання, другий – використання продуктів переробки нафти, природного газу і кам'яного вугілля в органічному синтезі.


Слайд #4
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #4

Природний газ як корисна копалина являє собою суміш газуватих вуглеводнів, що в стиснутому стані перебувають у пустотах пористих порід, утворюючи в земних надрах газоносні пласти.
Природний газ залежно від родовища містить 80-98% метану, решта – газуваті гомологи метану: етан С2Н6, пропан С3Н8 та бутан С4Н10.
В родовищах природного газу в невеликих кількостях можуть міститися і інші гомологи метану, що в умовах підвищеного тиску перебувають в газовій суміші – пентан, гексан, гептан.


Слайд #5
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #5

Схема використання метану


Слайд #6
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #6

Нафта як вуглеводнева сировина цінна тим, що є складною сумішшю (до 1000 компонентів) речовин переважно органічного походження.
Вуглеводнева частина нафти включає в себе парафіни (алкани) - 30-35%, циклопарафіни (циклоалкани) – 25-75% та ароматичні вуглеводні (арени) – 10-20%.
За вмістом конкретних вуглеводнів нафта з різних родовищ може суттєво відрізнятися.


Слайд #7
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #7

В останні роки нафту та продукти її переробки дедалі більше використовують як цінну сировину в хімічній промисловості.
З нафтопродуктів виробляють синтетичні волокна, каучуки, пластмаси, спирти, біологічно-активні речовини, розчинники, мастила, фармацевтичні препарати та багато іншого


Слайд #8
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #8

Кам'яне вугілля людина почала використовувати як паливо досить давно.
І сьогодні більша частина вугілля продовжує спалюватись, хоча з року в рік зростає роль кам'яного вугілля як сировини для хімічної промисловості.
Адже кам'яне вугілля містить лише близько 10% вуглецю, а решта – органічні сполуки досить складної будови (до 80%) та неорганічні домішки.


Слайд #9
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #9

На основі продуктів, виділених з кам'яновугільної смоли, виникли цілі галузі хімічної промисловості: виробництво синтетичних барвників, лікарських засобів, засобів захисту рослин, вибухових речовин та ін.


Слайд #10
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #10

Паливо, його види та класифікація. Роль нафти, природного газу та кам'яного вугілля як палива.


Слайд #11
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #11

Паливо – це природні або синтетичні речовини, спалювання яких супроводжується виділенням великої кількості теплової енергії.
Людина з давніх часів використовувала різні види природного палива для приготування їжі та обігріву житла, а згодом і для виготовлення предметів побуту, зброї тощо.


Слайд #12
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #12

Залежно від походження розрізняють:
Природне паливо;
Штучне паливо.


Слайд #13
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #13

Найбільш поширеними видами природного палива сьогодні є - кам'яне вугілля, включаючи паливні продукти, одержані при збагаченні та сортуванні на підприємствах вугільної промисловості, буре вугілля (лігніт), сланці горючі, торф паливний, дрова опалювальні, деревинні відходи лісозаготівлі, деревинні відходи деревообробки, відходи сільськогосподарського виробництва (солома, качани та стебла кукурудзи, лушпиння соняшникове та рисове тощо), інші види первинного твердого палива (непридатні шпали, рудникові стійки, дерев'яна тара тощо), нафта, включаючи газовий конденсат, природний газ, до якого входить шахтний метан.


Слайд #14
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #14

До штучного палива належить кокс, моторні палива, генераторні гази та ін.


Слайд #15
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #15

Найголовнішою властивістю нафти як енергоносія є її здатність при спалюванні виділяти велику кількість тепла.
Нафта і нафтопродукти мають досить високу теплоту згоряння.


Слайд #16
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #16

Авіаційний бензин Заправка літака
Для заправки літаків використовується
авіаційний бензин – більшої якості, ніж автомобільний


Слайд #17
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #17

Сільськогосподарська техніка в основному теж працює на дизельному паливі, яке одержують із нафтопродуктів:


Слайд #18
Презентація на тему «Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина» (варіант 5) - Слайд #18

Нафтопродукти широко використовуються також як паливо в котельнях для обігріву житлових будинків, промислових підприємств, громадських установ та інших приміщень.


Завантажити презентацію