Презентація на тему «Нафта та її переробка»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #1

Нафта та її переробка


Слайд #2
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #2

На́фта — горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук, що являє собою густу маслянисту рідину, від темно-бурого до чорного кольору. Нафта має характерний запах, легша за воду, у воді нерозчинна.


Слайд #3
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #3

Добування нафти та її склад
Нафта і рідкі нафтопродукти, що одержують при її переробці, служать основними рідкими паливами. Раціональне використання нафти базується на її глибокій хімічній переробці з максимальним виходом легких, світлих продуктів (бензин) і газоподібної вуглеводневої сировини для хімічної промисловості.


Слайд #4
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #4

Нафта залягає в пористих шарах осадових порід на глибині від 100 до 6000 метрів, обсяг скупчень може досягати мільярдів кубометрів. Покладам нафти супроводжують побіжні пальні гази, які знаходяться під великим тиском. Витяг нафти проводять різними методами: фонтанним;
компресорним;
глибинно-насосним.


Слайд #5
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #5

Нафта залягає в пористих шарах осадових порід на глибині від 100 до 6000 метрів, обсяг скупчень може досягати мільярдів кубометрів. Покладам нафти супроводжують побіжні пальні гази, які знаходяться під великим тиском. Витяг нафти проводять різними методами: фонтанним;
компресорним;
глибинно-насосним.


Слайд #6
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #6

Нафта, що надходить на поверхню, у своєму складі містить:
побіжні гази - 50-100 м3/т,
воду - 200-300 кг/т;
мінеральні солі: 10-15 кг/т.
Тому на нафтових промислах роблять підготовку нафти до переробки. Вона полягає в наступному:
видалення розчинених газів;
видалення мінеральних солей; .
зневоднювання нафтової емульсії.


Слайд #7
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #7

Нафта являє собою складну суміш різноманітних хімічних сполук: у першу чергу - вуглеводнів.
До складу нафти входять:
1) рідкі і розчинені тверді парафінові вуглеводні (алкани);
2) нафтенові вуглеводні ( циклоалкани);
3) ароматичні вуглеводні (арени).


Слайд #8
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #8

Нафта містить: нафтенові кислоти, смолисті й асфальтові речовини, сірчисті сполуки, азотисті сполуки й інші.


Слайд #9
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #9

Основні нафтопродукти:
На НПЗ із нафти виробляють:
індивідуальні парафінові, олефинові й ароматичні сполуки, котрі є сировиною органічного синтезу;
пальні і мастильні матеріали;
моторні палива (авіаційні, автомобільні бензини, керосин, лігроїн),
дизельне паливо;
тверді і напіврідкі суміші парафинів (парафін, вазелін);
бітуми,електродний кокс, розчинники;
мастила.


Слайд #10
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #10

Методи переробки нафти:
Розрізняють первинні і вторинні методи переробки нафти.


Слайд #11
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #11

Первинні (фізичні) методи засновані на різних температурних інтервалах кипіння окремих фракцій нафти - це прямий відгін нафти.


Слайд #12
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #12

Вторинні (хімічні) методи засновані на повному перетворенні нафтової сировини під дією підвищеної температури і тиску, а також застосування каталізаторів; це різні види крекінгу і риформінгу нафти.
Усі методи засновані на високотемпературних ендотермічних процесах і реакціях, тобто для їхнього здійснення необхідне підведення тепла ззовні.


Слайд #13
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #13

Термічні процеси переробки:
У залежності від умов і призначення поділяються на:
термічний крекінг;
піролиз;
коксування.


Слайд #14
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #14

Нафта та нафтопродукти: негативний вплив на оточуюче середовище:
Транспортні аварії у Світовому океані, аварії на міжнародних нафтомагістралях, викиди відходів переробки нафти у атмосферу, ґрунтові води – все це призводить до забруднення довкілля, змушує частіше звертатися до питання доцільності такого "перспективного" прогресу, підвищення безпеки нафтової та нафтопереробної галузі


Слайд #15
Презентація на тему «Нафта та її переробка» - Слайд #15


Завантажити презентацію