Презентація на тему «Нафта» (варіант 14)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #1

Нафта та її переробка


Слайд #2
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #2

На́фта — горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук, що являє собою густу маслянисту рідину, від темно-бурого до чорного кольору. Нафта має характерний запах, легша за воду, у воді нерозчинна.


Слайд #3
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #3

Добування нафти, її склад
Нафта і рідкі нафтопродукти, що одержують при її переробці, служать основними рідкими паливами. Раціональне використання нафти базується на її глибокій хімічній переробці з максимальним виходом легких, світлих продуктів (бензин) і газоподібної вуглеводневої сировини для хімічної промисловості.


Слайд #4
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #4

Добування нафти, її склад
Нафта і рідкі нафтопродукти, що одержують при її переробці, служать основними рідкими паливами. Раціональне використання нафти базується на її глибокій хімічній переробці з максимальним виходом легких, світлих продуктів (бензин) і газоподібної вуглеводневої сировини для хімічної промисловості.


Слайд #5
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #5

Нафта, що надходить на поверхню, у своєму складі містить:
побіжні гази - 50-100 м3/т,
воду - 200-300 кг/т;
мінеральні солі: 10-15 кг/т.
Тому на нафтових промислах роблять підготовку нафти до переробки. Вона полягає в наступному:
видалення розчинених газів;
видалення мінеральних солей; .
зневоднювання нафтової емульсії.


Слайд #6
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #6

Нафта являє собою складну суміш різноманітних хімічних сполук: у першу чергу - вуглеводнів.
До складу нафти входять:
1) рідкі і розчинені тверді парафінові вуглеводні (алкани);
2) нафтенові вуглеводні ( циклоалкани);
3) ароматичні вуглеводні (арени).


Слайд #7
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #7

Нафта містить: нафтенові кислоти, смолисті й асфальтові речовини, сірчисті сполуки, азотисті сполуки й інші. Елементарний склад нафти (у % мас): - вуглець 83-87, водень 12,5-14, сірка 0,3-3, кисень 0,1-1,азот до 0,4.


Слайд #8
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #8

Основні нафтопродукти:
На НПЗ із нафти виробляють:
індивідуальні парафінові, олефинові й ароматичні сполуки, котрі є сировиною органічного синтезу;
пальні і мастильні матеріали;
моторні палива (авіаційні, автомобільні бензини, керосин, лігроїн),
дизельне паливо;
тверді і напіврідкі суміші парафинів (парафін, вазелін);
бітуми,електродний кокс, розчинники;
мастила.


Слайд #9
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #9

Класифікація нафти:
За хімічним складом нафти відносять до: парафінових; парафіно-нафтенових; нафтенових; парафіно-нафтено-ароматичних; нафтено-ароматичних; ароматичних. Згідно технологічній класифікації нафти, прийнятої в Україні, клас нафти характеризує вміст сірки, тип— вихід моторних палив, група та подгрупа — вихід та якість мастил, вид—вміст парафінів у нафті.
Технологічна класифікація діє з 1967 р.


Слайд #10
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #10

Методи переробки нафти:
Розрізняють первинні і вторинні методи переробки нафти.


Слайд #11
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #11

Первинні (фізичні) методи засновані на різних температурних інтервалах кипіння окремих фракцій нафти - це прямий відгін нафти.


Слайд #12
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #12

Вторинні (хімічні) методи засновані на повному перетворенні нафтової сировини під дією підвищеної температури і тиску, а також застосування каталізаторів; це різні види крекінгу і риформінгу нафти.


Слайд #13
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #13

Термічні процеси переробки:
У залежності від умов і призначення поділяються на:
термічний крекінг;
піролиз;
коксування.


Слайд #14
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #14

Так як, нафта складається з великого числа індивідуальних вуглеводнів, при високих температурах будуть протікати різноманітні реакції. Поряд з термічним розпадом будуть здійснюватися реакції синтезу, ізомеризації, причому багато з цих реакцій - оборотні.


Слайд #15
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #15

Для деструктивної переробки нафтової сировини характерні наступні реакції: деалкілування (укорочення бічних парафінових ланцюгів ), полімеризація, циклізація алкенів (алкени в сировині відсутні, але утворюються при дегідруванні алканів), дециклизація (утворюються ароматичні вуглеводні), розпад моноциклічних вуглеводнів на алкани й алкени.


Слайд #16
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #16

Деструктивна перегонка нафти (крекінг) (вторинні або хімічні методи переробки):
Процеси крекінгу поділяються на:
термічні - процеси розщеплення вуглеводнів під дією високих температур і тиску;
термокаталитичні – процеси, які протікають під впливом температури в присутності каталізаторів.


Слайд #17
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #17

Переваги термокаталітичних процесів:
протікають з більшою швидкістю при більш низьких температурі і тиску, за рахунок застосування каталізаторів;
збільшується вихід коштовних продуктів, підвищується їхня якість за рахунок застосування селективних каталізаторів;
можливість одержання продуктів заданого складу.


Слайд #18
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #18

Піролиз
Основне призначення процесу піролізу вуглеводневої сировини - одержання нижчих алкенів. Процес ведуть при 700-1000 °С під тиском, близьким до атмосферного.


Слайд #19
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #19

Коксування нафтових залишків:
Процес глибокого розкладання нафтових фракцій без доступу повітря з метою одержання нефтянного коксу і рідкого палива (бензин, газойль) при температурі 400-500°С.


Слайд #20
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #20

Нафта та нафтопродукти: негативний вплив на оточуюче середовище:
Транспортні аварії у Світовому океані, аварії на міжнародних нафтомагістралях, викиди відходів переробки нафти у атмосферу, ґрунтові води – все це призводить до забруднення довкілля, змушує частіше звертатися до питання доцільності такого "перспективного" прогресу, підвищення безпеки нафтової та нафтопереробної галузі


Слайд #21
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #21

Нафта та нафтопродукти: негативний вплив на оточуюче середовище:
Транспортні аварії у Світовому океані, аварії на міжнародних нафтомагістралях, викиди відходів переробки нафти у атмосферу, ґрунтові води – все це призводить до забруднення довкілля, змушує частіше звертатися до питання доцільності такого "перспективного" прогресу, підвищення безпеки нафтової та нафтопереробної галузі


Слайд #22
Презентація на тему «Нафта» (варіант 14) - Слайд #22

Виконав:
учень 11 класу
Білецький Михайло