Презентація на тему «Надпровідний розчин»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Надпровідний розчин» - Слайд #1

«Надпровідний розчин»
Опишіть, яким чином на електропровідність розчинів впливають температура, природа розчинника, природа розчиненої речовини та її концентрація. Запропонуйте та обґрунтуйте склад рідкого розчину з найбільшою електропровідністю.


Слайд #2
Презентація на тему «Надпровідний розчин» - Слайд #2

1.Електропровідність розчинів.
2. Електроліти та неелектроліти.
3. Явище електролітичної дисоціації.


Слайд #3
Презентація на тему «Надпровідний розчин» - Слайд #3

Будова молекули води


Слайд #4
Презентація на тему «Надпровідний розчин» - Слайд #4

Значний вплив на електропровідність розчинів мають:
1) Природа розчинника;
2) Природа розчиненої речовини;
3) Концентрація;
4) Температура.


Слайд #5
Презентація на тему «Надпровідний розчин» - Слайд #5

1.Явище Надпровідності.
2. Теорія виникнення.


Слайд #6
Презентація на тему «Надпровідний розчин» - Слайд #6

 


Слайд #7
Презентація на тему «Надпровідний розчин» - Слайд #7

 


Слайд #8
Презентація на тему «Надпровідний розчин» - Слайд #8

 


Слайд #9
Презентація на тему «Надпровідний розчин» - Слайд #9

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію