Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.17 на основі 6 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #1

Мило. Мийні засоби
Смаглюкова Олена Іванівна, учитель хімії Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 Золотоніської міської ради


Слайд #2
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #2

Мета
розглянути поняття про мило та миючі засоби
ознайомитись із особливостями СМЗ
розглянути класифікацію синтетичних миючих засобів
ознайомитись із різними видами мила
ефективністю миючих засобів
з'ясувати небезпечність СМЗ


Слайд #3
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #3

Зміст
Поняття про миючі засоби
Вироблення засобів для миття
Типи миючих речовин
Види мила
Ефективність дії миючих засобів
Виробництво мила
Добування мила
Небезпечні речовини, що містять СМЗ


Слайд #4
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #4

Очікувані результати
Знати:
- склад і будову мила та синтетичних миючих
засобів
Вміти:
- розрізняти види мила і СМЗ та ефективність їх дії
Розуміти:
- з'ясувати роль синтетичних миючих засобів та
їх вплив на довкілля і живі організми


Слайд #5
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #5

Запитання
Яке відношення має мило до жирів?
Як часто ви використовуєте мило та синтетичні миючі засоби?
Чи знайомитесь ви із вмістом СМЗ при покупці?
Як ви вважаєте, чи шкідливі СМЗ для живих організмів?


Слайд #6
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #6

Мийні засоби - це речовини, які роблять речі чистими. Мило - один з видів миючих засобів. Але коли ми говоримо «мило», то маємо на увазі речовину, яка чистить, приготовану з натуральних матеріалів. А коли ми говоримо «мийний засіб», то маємо на увазі речовину, виготовлену із синтетичних матеріалів.


Слайд #7
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #7

Синтетичні миючі засоби – це натрієві солі кислихскладних ефірів вищих спиртів і сірчаної кислоти: R-CH2-OH + H-O-SO2-OH ( R-CH2-O-SO2-OH + H2O R-CH2-O-SO2-OH + NaOH ( R-CH2-O-SO2-ONa + H2O tВ останні роки виробництво синтетичних мийних засобів у світі стало обчислюватися вже десятками мільйонів тонн у рік. Однак їх велику частину (70%) споживають тільки жителі найбільш розвинутих країн, які складають усього близько 20% населення.


Слайд #8
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #8

Синтетичні миючі засоби виробляються шляхом з'єднання різних хімічних речовин в складному виробничому процесі. Нафтопродукти, жири, смоли та інші компоненти входять в складний склад цих речовин. Вони випускаються на хімічних заводах зі спеціальним обладнанням. Ті складові миючих речовин, які надають дійсно ефект очищення, називаються поверхнево-активними речовинами, скорочено ПАР.


Слайд #9
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #9

Миючі речовини в залежності від будови вуглеводневого радикалу і активної групи ділять на наступні типи:1. Алкілкарбонати (мила) загальною формулою RCOONa.2. Алкілсульфати:а) первинні;б) вторинні.3. Алкілсульфонати.4. Алкіларилсульфонати.5. Алкіламоній хлориди (катіоноактивні мийні речовини).


Слайд #10
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #10

Мила – це розчинні у воді солі вищих карбоновихкислот, що мають довжину карбонового ланцюга 10-20 атомів.
Звичайні мила складаються переважно із суміші солей пальмітинової, стеаринової та олеїнової кислот.
Натрієві солі складають основу твердих мил, калієві – основу рідких мил.


Слайд #11
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #11

Мила добувають гідролізом жирів за наявності лугів. Цей процес дістав назву лужного омилення. Омилення жирів може відбуватись і за наявності сульфатної кислоти (кислотне омилення). При цьому добувають гліцерин і вищі карбонові кислоти. Останні обробкою лугом або содою перетворюються на мила.


Слайд #12
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #12

Господарське тверде мило є сумішшю натрієвих солей природних і синтетичних жирних кислот. У залежності від способу переробки тверде господарське мило поділяють на піліроване (перетерте на вальцях), що містить 72% натрієвих солей жирних кислот, і звичайне, яке утримує в собі 60 і 70% натрієвих солей жирних кислот. Піліроване мило має яскраво-жовтий колір, 70%-е звичайне – жовтий і темно-жовтий, 60%-е, одержуване на основі жирової сировини з добавками нафтенових кислот, - темно-коричневий.


Слайд #13
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #13

Ефективність дії миючих засобів залежить від ряду факторів, а саме від здатності:— переносити частинки бруду (від електростатичних взаємодій між частин­ками забруднення й піною);— подрібнювати частинки і рівномірно розподіляти їх у складі миючого середовища (від емульгаційної здатності),— змочувати тіла (сприяти проникненню миючого середовища між час­тинками забруднювача і забрудненого тіла)


Слайд #14
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #14

Виробництво мила потребує великої кількості сировини, тому постало завдання добувати мила з нехарчових продуктів. Необхідні для виробництва мила карбонові кислоти добувають окисненням парафіну. Нейтралізацією кислот, які містять від 10 до 16 вуглецевих атомів у молекулі, добувають туалетне мило, а з кислот, які містять від 17 до 21 атома вуглецю, - господарське мило і мило для технічних потреб. Як синтетичні мила, так і мила, добуті з жирів, погано миють у твердій воді Тому поряд з виробництвом мил із синтетичних кислот добувають мийні засоби з інших видів сировини, наприклад з алкілсульфатів - солей складних ефірів вищих спиртів і сульфатної кислоти.


Слайд #15
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #15

Недбале поводження з токсичними речовинами не може залишитися без наслідків. У складі миючих засобів присутні такі шкідливі речовини, як: хлор, діоксид сірки, етиленгліколь, поверхнево-активні речовини (ПАР), фенол, формальдегід, ацетон, аміак, ензими, оптичні відбілювачі, абразивні речовини, ароматизатори. І це далеко не повний список отруйних речовин. Багато які з них представляють небезпеку, як для людини, так і для навколишнього середовища.


Слайд #16
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #16

Світова хімічна наука намагається створити ідеальний по гігієнічній безпеці миючий засіб без поверхнево-активних речовин. З цією метою проводяться дослідження по розробці доступної технології по розщепленню молекул кластерів води (відносно) великих розмірів на більш мілкі частини - так звана активована вода.


Слайд #17
Презентація на тему «Мило. Мийні засоби» (варіант 1) - Слайд #17

1. Вкажіть до якого класу сполук відноситься мило: а) оксиди б) солі в) кислоти г) основи2. Виберіть метал, який входить до складу твердого мила: а) K б) Na в) Zn г) Ca3. Виберіть назви карбонових кислот, що входять до складу мила: а) оцтова б) пальмітинова в) стеаринова г) метанова 3. Що таке «омилення» жиру: а) взаємодія з лугами в) взаємодія з кислотами б) гідрування жирів г) реакція естерифікації4. Мийна дія мила – це складний процес: а) фізичний б) хімічний в) фізико-хімічний г) біологічний
Тест