Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 4)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 4) - Слайд #1

Підготували:ttt Ващинець В.ttВчитель: Лешко В.П.
Місце хімії серед наук про природу


Слайд #2
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 4) - Слайд #2

Хімія – одна з природничих наук, тобто наук, що вивчають об'єкти та явища природи


Слайд #3
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 4) - Слайд #3

Природа єдина, тому ми завжди повинні пам'ятати про те, що неможливо розібратися в улаштуванні навколишнього світу, заглибившись лише в одну з галузей людського знання.
Немає чіткої межі між перетвореннями фізичними й хімічними


Слайд #4
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 4) - Слайд #4

Хімія – дуже цікава наука. У ній ще не все вивчено, і залишається широкий простір для застосування талантів нових поколінь учених.
Отже, хімія особливо тісно пов'язана з фізикою


Слайд #5
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 4) - Слайд #5

За часів Д. І. Менделєєва було відомо 63 хімічні
елементи, тобто трохи більше за половину відомих
нині. Знали тоді й шість природних груп хімічних
елементів. Проте знання ці були уривчасті. У той час
думали, що природні групи елементів, особливо
протилежних за властивостями, ніяк між собою не
зв'язані.


Слайд #6
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 4) - Слайд #6

Головні завдання сучасної неорганічної хімії – вивчення будови, властивостей і хімічних реакцій простих речовин і сполук, взаємозв'язку будови із властивостями й реакційною здатністю речовин, розробка методів синтезу й глибокого очищення речовин, загальних методів одержання неорганічних матеріалів.
Неорганічна хімія


Слайд #7
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 4) - Слайд #7

Предмет вивчення органічної хімії ніколи не обмежувався сполуками Карбону, що мають рослинне і тваринне походження. Наразі органічна хімія – це наука, що вивчає сполуки Карбону з іншими елементами, як природні, так і синтетичні.
Органічна хімія


Слайд #8
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 4) - Слайд #8

Дякуємо за перегляд


Завантажити презентацію