Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #1

Підготував
Учень 5 г.-Б класу
Бендас Юрій
Місце хімії серед наук про природу


Слайд #2
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #2

Підготував
Учень 5 г.-Б класу
Бендас Юрій
Місце хімії серед наук про природу


Слайд #3
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #3

Хімія – одна з природничих наук, тобто наук, що вивчають об'єкти та явища природи


Слайд #4
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #4

Відкриття й вивчення властивостей нових видів атомів колись було прийнято вважати завданнями хіміків. Однак вийшло так, що з відомих на сьогодні видів атомів частина відкрита хіміками, а частина – фізиками. Це лише один з багатьох прикладів “відкритих кордонів” між фізикою та хімією.
Між природничими науками немає чітких меж


Слайд #5
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #5

Природа єдина, тому ми завжди повинні пам'ятати про те, що неможливо розібратися в улаштуванні навколишнього світу, заглибившись лише в одну з галузей людського знання.
Немає чіткої межі між перетвореннями фізичними й хімічними


Слайд #6
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #6

Складовими хімічних речовин, своєрідними “цеглинками”, з яких вони побудовані, є хімічні частинки, а це насамперед атоми й молекули. Їхні розміри перебувають в інтервалі довжин порядку 10-10 – 10-6м.
Склад хімічних речовин


Слайд #7
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #7

Яка наука, що вивчає


Слайд #8
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #8

Фізичні закони – це найбільш загальні закони природи, яким підпорядковуються всі матеріальні об'єкти, у тому числі й хімічні частинки.
Хімія користується фізичними законами, а от біологія й геологія використовують не лише фізичні, а й хімічні закони.
Усі природничі науки у вивченні природи спираються на фізичні закони


Слайд #9
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #9

Хімія – дуже цікава наука. У ній ще не все вивчено, і залишається широкий простір для застосування талантів нових поколінь учених.
Отже, хімія особливо тісно пов'язана з фізикою


Слайд #10
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #10

Уже у XVIII ст. почала формуватися так звана мінеральна хімія. Наразі цей розділ хімії ми називаємо неорганічною хімією – на відміну від органічної хімії, яка спочатку досліджувала речовини, що утворюються в живих організмах.
Згодом у самостійні розділи виокремилися ще дві найважливіші галузі хімії – аналітична й фізична хімія.
Роль хімічних знань у пізнанні природи


Слайд #11
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #11

Головні завдання сучасної неорганічної хімії – вивчення будови, властивостей і хімічних реакцій простих речовин і сполук, взаємозв'язку будови із властивостями й реакційною здатністю речовин, розробка методів синтезу й глибокого очищення речовин, загальних методів одержання неорганічних матеріалів.
Неорганічна хімія


Слайд #12
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #12

Предмет вивчення органічної хімії ніколи не обмежувався сполуками Карбону, що мають рослинне і тваринне походження. Наразі органічна хімія – це наука, що вивчає сполуки Карбону з іншими елементами, як природні, так і синтетичні.
Органічна хімія


Слайд #13
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #13

Аналітична хімія – це наука про визначення хімічного складу речовин і, певною мірою, хімічної будови сполук.
Головна мета аналітичної хімії – забезпечити точність, високу чутливість, швидкість, вибірковість аналізу.
Аналітична хімія


Слайд #14
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #14

На межі досліджень фізичних і хімічних явищ виникла фізична хімія. Вивчення теплових ефектів хімічних реакцій породило термохімію. Хімічні процеси, що відбуваються під дією електричного струму, стали підґрунтям електрохімії.


Слайд #15
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #15

Фізична хімія – це наука про загальні закони, що визначають будову й хімічні перетворення речовин за різних умов.
В основу сучасної фізичної хімії покладено також учення про розчини, швидкості й механізми хімічних реакцій, будову молекул та ін.
Фізична хімія


Слайд #16
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #16

Розширення й поглиблення математичних методів у хімії дозволяє говорити про формування математичної хімії. Її виникнення передбачав ще Ломоносов, який назвав одну зі своїх книг “Елементи математичної хімії”.


Слайд #17
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #17

Біологічна хімія – вивчає хімічний склад і структуру речовин, що містяться в живих організмах; шляхи та способи регуляції їхніх перетворень; енергетичне забезпечення процесів, які відбуваються у клітині й організмі в цілому. Становлення біохімії як науки відбулося на межі ХІХ і ХХ ст., хоча джерела біохімічних знань виявлено ще в працях учених античного періоду, а перші відомості про склад рослинних і тваринних тканин почали з'являтися в середні віки. Сьогодні з біохімії вже виокремилися біоорганічна та біонеорганічна галузі.
Біохімія


Слайд #18
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #18

У процесі еволюції хімії утворилася нова інженерна галузь – хімічна технологія. Ця наука розробляє найбільш економічні й екологічно доцільні методи й засоби хімічної переробки сирих природних матеріалів на продукти споживання.
Хімічна технологія


Слайд #19
Презентація на тему «Місце хімії серед наук про природу» (варіант 3) - Слайд #19

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію