Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #1

Мінеральні добрива


Слайд #2
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #2

Азотні добрива
Азо́тні до́брива — азотовмісні речовини, які вносять у ґрунт з метою підвищення врожайності с.-г. культур. Важливим джерелом азотних речовин для рослин є гній, сеча тварин,торф, пташиний послід, зелене добриво, компости, відходи сільського господарства і м'ясо-рибної промисловості та ін. Особливо великого значення набули мінеральні азотні добрива. Вони містять азот в нітратній, аміачній, нітратно-аміачній і рідше в амідній формі.


Слайд #3
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #3

До них належать:
аміачна вода,
рідкий аміак,
сірчанокислий амоній,
аміачна селітра,
кальцієва селітра,
натрієва селітра,
ціанамід кальцію,
хлористий амоній,
аміакати (розчини аміачної і кальційової селітри, а також ін. добрив у рідкому аміаку) та ін.


Слайд #4
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #4

Нітрат калію
KNO3 (калійна селітра) являє собою безбарвну кристалічну речовину. На вологому повітрі не мокріє і не злежується. Нітрат калію — дуже цінне мінеральне добриво, в якому міститься два поживних для рослин елементи — азот і калій. Однак за агрохімічними вимогами вміст азоту в азотнокалійових добривах повинен бути більшим, ніж в KNO3. Тому нітрат калію застосовують переважно в суміші з амонійними солями.


Слайд #5
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #5

Нітрат амонію
NH4NO3 (амонійна селітра) дуже багате на азот добриво. Але нітрат амонію має істотний недолік — на вологому повітрі він мокріє, а при висиханні утворює тверді куски. Цілком сухий нітрат амонію може вибухати. Тому його застосовують як добриво в суміші з сульфатом амонію. Така суміш на повітрі не мокріє; не злежується і являє собою дуже цінне добриво, особливо під цукрові буряки, картоплю та інші культури.


Слайд #6
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #6

Нітрат кальцію
Ca(NO3)2 (кальцієва, або норвезька, селітра) — теж цінне азотне добриво. Його виробляють у великих кількостях нейтралізацією нітратної кислоти вапном. Цінність нітрату кальцію як добрива полягає також у тому, що іони кальцію Ca2+ позитивно впливають на структуру ґрунту.


Слайд #7
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #7

Нітрат натрію
NaNO3 (чилійська селітра) являє собою єдину сіль нітратної кислоти, яка утворює потужні природні родовища (в Чилі). В багатьох країнах чилійська селітра широко використовується як мінеральне добриво.


Слайд #8
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #8

Сульфат амонію
(NH4)2SO4 — одне з найстаріших азотних добрив. Його добувають у великих кількостях нейтралізацією сульфатної кислоти аміаком. Сульфат амонію не гігроскопічний і не злежується. Він значно підвищує врожайність таких культур, як жито, пшениця, картопля і особливо чай і рис.


Слайд #9
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #9

Хлорид амонію
NH4Cl одержують нейтралізацією хлоридної кислоти аміаком. Він теж не гігроскопічний і не злежується. Але на відміну від сульфату амонію його не вносять під такі культури, як цукрові буряки, тютюн тощо, оскільки іони хлору на ці культури впливають негативно.


Слайд #10
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #10

Рідкий аміак
Рідкий аміак і аміачна вода є найбагатшими добривами за вмістом азоту. Рідкий аміак, як і аміачну воду, стали застосовувати як азотні добрива лише останнім часом, коли були розроблені методи внесення в ґрунт добрив у рідкому стані.


Слайд #11
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #11

Калійні добрива
Калійні добрива — речовини, які використовують для живлення сільськогосподарських рослин, основним поживним елементом яких є калій. Вміст калію в рослинах коливається від 0,4 до 6% сухої речовини і дуже багато його в бобових, буряках, картоплі, соняшнику, гречці. Джерелом калію для рослин є калій грунтів або калійні добрива.


Слайд #12
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #12

Калійні добрива виробляють з калійних агроруд: сильвін (KCl), сильвініт, карналіт, каїніт, лангбейніт (K2SO4•2MgSO4), шеніт (K2SO4•MgSO4•6H2P), полігаліт, глауконіт, глазерит.
Найважливішими калійними добривами є хлорид калію (KCl) і сульфат калію (K2SO4), які одержують шляхом переробки мінералів — сильвініту (KCl • NaCl), каїніту (KCl • MgSO4 • 3H2O) і карналіту (KCl • MgCl2 • 6H2O).


Слайд #13
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #13

Магнієві добрива
Магнієві добрива — мінеральні добрива, що разом з іншими, необхідними для рослин, поживними речовинами містять магній. Промисловість випускає кілька видів добрив, до складу яких входить магній: сірчанокислий магній, калімаг, калімагнезій, подрібнений доломіт, магнезит тощо. Магній входить також до складу фосфатного шлаку, золи та гною, вапнистих добрив — доломітизованого вапняку, доломіту. Особливо ефективні мігнієві добрива на грунтах Полісся при внесенні під сільськогосподарські культури, які негативно реагують на іони хлору — картоплю, гречку, люпин тощо.


Слайд #14
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #14

Вплив магнію
Магнієві добрива вносяться при нестачі магнію, перш за все на легких грунтах. Магній впливає на усі процеси в клітинах рослин пов'язаних з передачею хімічної енергії та її накопиченням — фотосинтез, дихання, гліколіз.


Слайд #15
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #15

Ознаки нестачі магнію
Зазвичай ознаками нестачі магнію в рослин є спершу побіління між прожилками, а потім і покоричневіння, в деяких рослин листя стає яскраво помаранчевим або ж червоним чи навіть фіолетовим, а прожилки листя зеленими. Листя твердне і стає ламким. У картоплі нижнє листя стає дрібним, з жовтувато-зеленим відтінком, між жилками з'являються бурі плями; листя передчасно засихає, опадає і кущі знизу оголяються. У білокачанної капусти у нижнього листя спостерігається мармуровість. У цибулі вершина листа набуває майже білого забарвлення, яке потім зникає, але лист надламується і засихає. В огірка листя залишається соковитим, але дрібне, так само формуються дрібні плоди.


Слайд #16
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #16

Фосфорні добрива
Джерелом фосфору для рослин є фосфати ґрунту, головним чином фосфат кальцію Са3(РО4)2. Але в більшості ґрунтів фосфату кальцію мало. Крім того, в зв'язку з його нерозчинністю у воді він практично недоступний для рослин. Тому внесення в ґрунт розчинних фосфатів, так званих фосфорних добрив, має надзвичайно велике значення для підвищення врожаю сільськогосподарських культур. Наводимо коротку характеристику найважливіших фосфорних добрив.


Слайд #17
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #17

Амофос
Амофо́с — складне добриво, яке одержують нейтралізацією фосфорної кислоти аміаком.
Залежно від ступеня нейтралізації буває моноамоній-фосфат (амофос) NH4H2PO4 і діамоній-фосфат (діамофос) (NH4)2HPO4.


Слайд #18
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #18

Дигідрофосфат амонію
Сіль амонію ортофосфорної кислоти.
Безкольорові кристали, що добре розчиняються у воді.


Слайд #19
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #19

Преципіат
Преципітат — мінеральне фосфорне добриво, двоосновна кальцієва сіль фосфорної кислоти (дигідрат гідрофосфату кальцію СаНРО4 2Н2О). Це тонкий білий порошок, що містить до 40% Р2О5, змішується з усіма добривами. Вносять Преципітати під оранку. Преципітат — цінне концентроване фосфорне добриво і дешевше від подвійного суперфосфату. Але він дуже мало розчинний і тому його з успіхом можна застосовувати лише на слабокислих ґрунтах (які містять органічні кислоти). Преципітат застосовують також як підкормку і лікувальний засіб для тварин.


Слайд #20
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #20

Добування
Преципітат добувають нейтралізацією розчину фосфатної кислоти розрахованою кількістю вапняного молока (суспензією Ca(OH)2 в воді) до утворення гідрофосфату кальцію за реакцією: Н3PO4 + Ca(OH)2 = CaHPO4 • 2H2O Отримана сіль нерозчинна і випадає в осад, який потім виділяють і обережно висушують.


Слайд #21
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #21

Борні добрива
Бо́рні до́брива — мінеральні добрива, у складі яких є мікроелемент бор (відходи виробництва борної кислоти, бура, технічна борна кислота, бормагнійові відходи та ін.).


Слайд #22
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #22

Попіл(зола)
Легка пилоподібна сіра (рідко чорна або біла) маса, яка залишається після згоряння чого-небудь. Окремо розрізняють вулканічний попіл.


Слайд #23
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #23

При горінні органічної речовини, наприклад деревини, соломи, їхні азот, водень та вуглець перетворюються в летючі з'єднання (вуглекислоту, воду та ін.) при сприянні кисню повітря, а почасти і свого. Мінеральні ж речовини, як вогнетривкі, залишаються, зазнаючи тільки деякого розкладання.
Вміст попелу в кам'яному і бурому вугіллі знаходиться в межах приблизно від 1 до 45% та більше, в горючих сланцях - від 50 до 80%, в паливному торфі - від 2 до 30%, у дровах - зазвичай менше 1%, в рослинному паливі ін видів - від 3 до 5%, в мазуті - частіше до 0,15%, але іноді вище.


Слайд #24
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #24

Термофосфати
Термофосфати — фосфорні добрива, які утворюють спіканням природних фосфатів з сполуками лужних або лужноземельних металів (сода, сульфати тощо). Застосовують термофосфати переважно на кислих ґрунтах. Термофосфати містять 11-15 % Р2О5 і 30 % кальцію. Дуже, ефективне мінеральне добриво для основного внесення на кислих ґрунтах.


Слайд #25
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #25

Штучні добрива
Штучні (мінеральні) добрива, — вироби однієї з галузей хімічної промисловості, що містять поживні елементи, потрібні для сільського господарства. Застосування штучних добрив сприяє збільшенню врожайності с.-г. культур, покращенню якості продукції та спричиняється до підвищення стійкости рослин у несприятливих кліматичних умовах. Найчастіше у ґрунті немає відповідної кількості азоту, фосфору й калію. Тому азотні, фосфорні і калійні мінеральні добрива широко застосовуються у сільському господарстві.


Слайд #26
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 6) - Слайд #26

Дякую за увагу!