Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 4)


Рейтинг презентації 3.5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 4) - Слайд #1

Добрива
Добрива
За складом
За
походженням
За агрегатним
станом
За наявністю
сполук того чи
іншого елемента
Азотні,
фосфатні
калійні
Органічні,
мінеральні
Прості, мішані
комплексні,
складні
Рідкі, тверді
Речовини, мінерального та органічного походження, які містять поживні елементи і які додають у грунт – називають добривами.
В залежності від вмісту поживних елементів добрива поділяють:


Слайд #2
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 4) - Слайд #2

Органічні добрива - це речовини тваринного та рослинного походження. До них належать: гній, торф,болотяний мул, компости, сеча.
Бактеріальні добрива-містять спори корисних живих мікроорганізмів. Наприклад азотобактерин, нітрагін.
Мінеральні добрива поділяються на: азотні, фосфатні, калійні


Слайд #3
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 4) - Слайд #3

Нітратні добрива
Внесення азотних добрив сприяє нормальному росту і розвитку рослин, підвищує врожайність. Рослини засвоюють Нітроген із ґрунту у вигляді сполук NН3 і нітрат-іона.
До азотних добрив відносять:
Селітри (нітрати калію, натрію, амонію, кальцію).
Солі амонію, рідкий амоніак, амоніачна вода, сечовина (карбамід).
Азотні
добрива
Мінеральні
Органічні
Зелені
Тверді
Рідкі
Селітри,
сечовина
Амоніак,
амоніачна
вода
Навоз,
компост,
пташиний послід
Люпин,
рослини родини
Бобових


Слайд #4
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 4) - Слайд #4

Фосфатні добрива
Фосфор — один із важливих елементів для живих організмів.
Без фосфору неможливо утворення хлорофілу та засвоєння рослинами вуглекислого газу. Внесення фосфатних добрив у грунт не тільки підвищує врожай, але і покращує якість продуктів…
Фосфатні
добрива
Водорозчинні
Погано розчинні
Нерозчинні
Фосфоритне борошно,
кісткове борошно
Преципітат,
томасшлак,
термофосфат
Простий та подвійний
суперфосфат,
амофос,
амофоска, нітрофоска


Слайд #5
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 4) - Слайд #5

Калійні добрива
Рослини вбирають з ґрунту калій, який накопичується переважно в молодих пагонах. За його нестачі знижується інтенсивність фотосинтезу.
Калій в ґрунті знаходиться переважно в недоступних для рослин формах. Майже усі калійні добрива містять іони хлору, натрію, магнію, які впливають на ріст рослин.
Добрива, що містять калій
Прості
Комплексні
Хлорид калію,
сульфат калію
Калійна селітра,
фосфат калію,
амофоси


Слайд #6
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 4) - Слайд #6

Група добрив
Вплив поживного елемента на рослину
Приклади добрив (формула, назва)
Нітратні добрива
Стимулюють ріст та збільшення зеленої маси рослин (стебла, листя). Важливі у весняний період.
СО(NH2)- сечовина; NH4NO3 – амоніачна селітра;
(NH4)2SO4 – сульфат амонію
Фосфатні добрива
Необхідні для росту репродуктивних органів (квіток, плодів).
Са(Н2РО4)2 – подвійний суперфосфат;
СаНРО4* 2Н2О – преципітат;
Са(Н2РО4)2 + Са SO4 – простий суперфосфат
Калійні добрива
Прискорюють фотосинтез, сприяють накопиченню вуглеводів, укріплюють стебла злакових рослин
Зола (К2СО3);
КCl*NaCl – сильвініт;
К2SO4 – сульфат калію.
Мікродобрива
Сприяють синтезу цукру, білків, крохмалю, вітамінів, нуклеїнових кислот, ферментів. Сu – сприяє росту рослин на бідних ґрунтах, підвищує стійкість до посухи, холоду. Fe – бере участь у синтезі хлорофілу.
У складі мінеральних комплексів.
Вплив добрив на рослину


Слайд #7
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 4) - Слайд #7

Недостача поживних елементів:
Пожовкле нижнє листя  — ознака нестачі азоту
Ознаки нестачі
фосфору у листках.
Пожовтіння та одмирання на кінчиках листів — ознака нестачі калію.


Слайд #8
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 4) - Слайд #8

Надлишок мінеральних речовин у ґрунті:
N
Гостре отруєння
(алергічний набряк легень,
задишка, біль в області серця,
кашель, блювота и др.).


Слайд #9
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 4) - Слайд #9

Потрапляння мінеральних добрив у водойми
Заростання водойм
Загибель
водних організмів


Слайд #10
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 4) - Слайд #10

За нормального вмісту добрив