Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3)


Рейтинг презентації 4 на основі 9 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #1

Мінеральні добрива - джерело різних поживних елементів для рослин і властивостей грунту
мінеральні добрива.


Слайд #2
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #2

Хімічні елементи
макроелементи
мікроелементи
С, О, Н
N, P, K
Fe, Mn, B, Cu, Zn , та ін.
СО2, Н2О


Слайд #3
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #3

Добрива
Добрива
За складом
За
походженням
За агрегатним
станом
За наявністю
сполук того чи
іншого елемента
Азотні,
фосфатні
калійні
Органічні,
неорганічні
Прості, мішані
Комплексні,
Складні,
Рідкі, тверді
Речовини, мінерального та органічного походження, які містять поживні елементи і які додають у грунт – називають добривами.
Мінеральні добрива – це основа підйому сільського господарства, землеробства.
В залежності від вмісту поживних елементів добрива поділяють:


Слайд #4
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #4

Фосфатні добрива
Фосфор — один із важливіших елементів для живих організмів. Тіло людини середнього віку містить біля 1600 г фосфору в переліку на оксид фосфору Р2О5, в тому числі біля 1400 г в кістках, 130 г в тканинах м'язів, 12 г у мозку, 10 г у печінці, 6 г у легенях, 44 г у крові.
Без фосфору неможливо утворення хлорофілу та засвоєння рослинами вуглекислого газу. Внесення фосфатних добрив у грунт не тільки підвищує врожай, але і покращує якість продуктів
Фосфатні
добрива
Водорозчинні
Погано розчинні
Нерозчинні
Фосфоритне борошно,
кісткове борошно
Преципітат,
томасшлак,
термофосфат
Простий та подвійний
суперфосфат,
амофос,
амофоска, нітрофоска


Слайд #5
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #5

Оскільки рослини можуть вбирати з грунту солі з корисними елементами лише у вигляді розчинів, фосфати необхідні для їх живлення, можуть засвоюватися тільки у вигляді розчинних сполук. Ось чому під час виробництва фосфатних добрив добувають кислі фосфати із середніх, які зустрічаються
в природі у вигляді мінералів фосфоритів і апатитів.


Слайд #6
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #6

Нітратні добрива
Добрива, які містять поживний елемент Нітроген, називаються азотними. Внесення азотних добрив сприяє нормальному росту і розвитку рослин, підвищує врожайність. Рослини засвоюють Нітроген із ґрунту у вигляді сполук NН3 і нітрат-іона.
До азотних добрив відносять:
Селітри (нітрати калію, натрію, амонію, кальцію).
Солі амонію, рідкий амоніак, амоніачна вода, сечовина (карбамід).
Азотні
добрива
Мінеральні
Органічні
Зелені
Тверді
Рідкі
Селітри,
сечовина
Амоніак,
амоніачна
вода
Навоз,
компост,
пташиний послід
Люпин,
рослини родини
бобових


Слайд #7
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #7

Солі нітратної кислоти називають нітратами. Нітрати можна добути
внаслідок дії нітратної кислоти на метали, основні оксиди, основи, аміак
і деякі солі, наприклад:
Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO22?+ 2H2 O
CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O
Mg(OH)2 + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + 2H2O
NH3 + HNO3 = NH3 NO3
Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + CO2 + H2O
Нітрати утворюються також і під час взаємодії оксиду нітрогену(У) з
лугами, бо N2O5 —кислотний оксид:
N2O5 + 2КОН = 2KNO3 + Н2О


Слайд #8
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #8

Калійні добрива
Рослини вбирають з ґрунту калій, який накопичується переважно в молодих пагонах. За його нестачі знижується інтенсивність фотосинтезу.
Калійні добрива значно підвищують врожайність. Калій в ґрунті знаходиться переважно в недоступних для рослин формах. Потреби сільського господарства у калійних добривах дуже великі. Майже усі калійні добрива містять іони хлору, натрію, магнію, які впливають на ріст рослин.
Добрива, що містять калій
Прості
Комплексні
Хлорид калію,
сульфат калію
Калійна селітра,
фосфат калію,
амофоси


Слайд #9
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #9

Багато калійних добрив являють собою природні калійні солі, використовувані в сільському господарстві в розмеленому виді. Великі розробки їх знаходяться в Солікамську, на Західній Україні, у Туркменії. Відкрито поклади калійних руд у Казахстану, Сибіру.


Слайд #10
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #10

Група добрив
Вплив поживного елемента на рослину
Приклади добрив (формула, назва)
Нітратні добрива
Стимулюють ріст та збільшення зеленої маси рослин (стебла, листя). Важливі у весняний період.
СО(NH2)- сечовина; NH4NO3 – амоніачна селітра;
(NH4)2SO4 – сульфат амонію
Фосфатні добрива
Необхідні для росту репродуктивних органів (квіток, плодів).
Са(Н2РО4)2 – подвійний суперфосфат;
СаНРО4* 2Н2О – преципітат;
Са(Н2РО4)2 + Са SO4 – простий суперфосфат
Калійні добрива
Прискорюють фотосинтез, сприяють накопиченню вуглеводів, укріплюють стебла злакових рослин
Зола (К2СО3);
КCl*NaCl – сильвініт;
К2SO4 – сульфат калію.
Мікродобрива
Сприяють синтезу цукру, білків, крохмалю, вітамінів, нуклеїнових кислот, ферментів. Сu – сприяє росту рослин на бідних ґрунтах, підвищує стійкість до посухи, холоду. Fe – бере участь у синтезі хлорофілу.
У складі мінеральних комплексів.
Вплив добрив на рослину


Слайд #11
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #11

Надлишок мінеральних речовин у ґрунті:
N
Гостре отруєння
(алергічний набряк легень,
задишка, біль в області серця,
кашель, блювота и др.).


Слайд #12
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #12

Потрапляння мінеральних добрив у водойми
Заростання водойм
Загибель
водних організмів


Слайд #13
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #13

Недостача поживних елементів:
Пожовкле нижнє листя  — ознака нестачі азоту
Ознаки нестачі
фосфору у листках.
Пожовтіння та одмирання на кінчиках листів — ознака нестачі калію.


Слайд #14
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #14

У грунтах зазвичай є всі необхідні рослині поживні елементи. Але часто окремих елементів буває недостатньо для задовільного росту рослин. На піщаних грунтах рослини нерідко відчувають нестачу магнію, на торф'яних грунтах - молібдену, на чорноземах - марганцю і т. д. Нестача елементів заповнюється за допомогою добрив.


Слайд #15
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 3) - Слайд #15

Застосування мінеральних добрив - один з основних прийомів інтенсивного землеробства. За допомогою добрив можна різко підвищити врожаї будь-яких культур на вже освоєних площах без додаткових витрат на обробку нових земель. За допомогою мінеральних добрив можна використовувати навіть найбідніші, так звані непридатні землі.