Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #1

Мінеральні добрива
Хімія, 10 клас
Розробила вчитель сзш №213 Деснянського р-ну м. Києва
Мартиненко О.А.


Слайд #2
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #2

Надлишок поживних речовин у грунті (особливо мінеральних)
N
Гостре отруєння (алергічний набряк легень,
задишка, болі в області серця, кашель).
Хронічне отруєння (зниження працездатності,
зниження імунітету, погіршення пам‘яті тощо)


Слайд #3
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #3

Живлення рослин
Сонячне світло
Вуглекислий газ
Вода
Мінеральні речовини


Слайд #4
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #4


Слайд #5
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #5

ЦІЛІ УРОКУ
розширит і поглибити знання про сполуки Нітрогену та Фосфору, їх роль в житті рослинних організмів, використанням в житті людини;
ознайомитись з основними видами мінеральних добрив, деякими їх властивост
показати, що мінеральні добрива – це хімічні речовини, які вимагають раціонального використання людиною;
проаналізувати роль хімії у розв'язанні продовольчої проблеми людства;
розвивати вміння працювати з підручником, довідковою літературою;


Слайд #6
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #6

Група добрив
Роль поживного елементу для рослин
Приклади добрив (формула, назва)
Нітратні
добрива
Фосфатні добрива
Калийні добрива


Слайд #7
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #7

Група добрив
Роль поживного елементу для рослин
Приклади добрив (формула, назва)
Нітратні
добрива
Стимулюють ріст та збільшення зеленой маси рослин (стебел, листя). Важливі у весняний період.
СО(NH2)- сечовина; NH4NO3 – аміачна селитра;
(NH4)2SO4 – амоній сульфат
Фосфатні добрива
Необхідні для росту репродуктивних органів (квіток, плодів). Важливі під час цвітіння і достигання плодів та насіння.
Са(Н2РО4)2 – подвійний суперфосфат;
СаНРО4 х 2Н2О – преципітат;
Са(Н2РО4)2 + СаSO4 – простий суперфосфат
Калийні добрива
Впливає на інтенсивність фортосинтезу, регулює обмін речовин в клітині, сприяє накопиченню вуглеводів.
К2СО3 - попіл;
КCl х NaCl – сильвініт;
К2SO4 – калій сульфат.


Слайд #8
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #8

Нітратні добрива
Органічні добрива - це гній, торф, пташиний послід, зедене добриво, перегній, відходи сільського господарства і м'ясо-рибної промисловості.
Мінеральні нітратні добрива містять Нітроген в :
нітратній;
аміачній;
нітратно-аміачній;
рідше в амідній формі.


Слайд #9
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #9

Мінеральні нітратні добрива більш концентровані і діють швидше, ніж органічні. До них належать:
аміачна вода – NH3 x H2O;ttамоній сульфат – (NH4)2SO4;
аміачна селітра – NH4NO3;ttкальцієва селітра – Ca(NO3)2;
натрієва селітра – NaNO3;ttамоній хлорид – NH4Cl;
сечовина (карбамід) – CO(NH2)2;
аміакати (розчини аміачної і кальційової селітри, а також ін. добрив у рідкому аміаку) та ін.


Слайд #10
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #10

Фосфатні добрива
До фосфатних добрив належать:
простий суперфосфат – Ca(H2PO4)2+CaSO4;
подвійний суперфосфат – Ca(H2PO4)2;
приципітат –
CaHPO4 x 2H2O;
Фосфоритне
та апатитне борошно;
томасшлак.


Слайд #11
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #11

Калійні добрива
Найкращим калійним добривом є деревний попіл, попіл рослинних решток.
Найважливіші мінеральні
калійні добрива:
калій хлорид - KCl;
калій сульфат - K2SO4;
сильвініт - KCl • NaCl;
каїніт - KCl • MgSO4 • 3H2O;
карналіт - KCl • MgCl2 • 6H2O. .


Слайд #12
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #12

Ознаки недостачі поживних елементів у рослинах
а) б) в)
а) недостача Нітрогену у тютюну
б) недостача Калію у тютюну
в) недостача Фосфору у яблуні


Слайд #13
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #13

Потрапляння добрив у водойми
Заростання водойм
Загибель водних організмів


Слайд #14
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #14

Мінеральні добрива – хімічні речовини, які вимагають обережності під час використання та зберігання.
Застосовувати мінеральні добрива необхідно відповідно до встановлених норм.


Слайд #15
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #15

Перевір себе
Перепиши даний перелік речовин у зошит.
З даного переліку вибери відповіді на
питання (І- VІІІ). Номери відповідей можуть
повторюватись
Са(Н2РО4)2; 2) К; 3) N; 4) P;
5) Fe; 6) К2SO4; 7) NH4NO3; 8) Сu;
9) KCl • NaCl;


Слайд #16
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #16

І. Макроелементи – це …
ІІ. Мікроелементи – це…
ІІІ. Елемент, необхідний для нормального росту
репродуктивних органів – це …
ІV. Елемент, який прискорює процес фотосинтезу
– це…
V. Елемент, який стимулює ріст зеленої маси
рослин – це…
VІ.Мінеральне добриво, яке випускають у
гранульованому вигляді – це…
VІІ. Мелений мінерал сильвініт – це…
VІІІ. Аміачна селітра – це…


Слайд #17
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #17

Розв׳яжи задачу
Обчислити масову частку Нітрогену у карбаміді, що містить 5% домішок.


Слайд #18
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 2) - Слайд #18

Дякую за урок !