Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 9)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 9) - Слайд #1

Мінеральні добрива


Слайд #2
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 9) - Слайд #2

Мінеральні добрива


Слайд #3
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 9) - Слайд #3

Азотні добрива
Добрива, які містять поживний елемент Нітроген, називаються азотними.
Внесення азотних добрив сприяє нормальному росту і розвитку рослин, підвищує врожайність. Рослини засвоюють Нітроген із ґрунту у вигляді сполук NН3 і нітрат-іона. 
До азотних добрив відносять:
Селітри (нітрати калію, натрію, амонію, кальцію).
Солі амонію, рідкий амоніак, амоніачна вода, сечовина (карбамід).


Слайд #4
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 9) - Слайд #4

Фосфорні добрива
Фосфор — один із важливіших елементів для живих організмів.
Без фосфору неможливо утворення хлорофілу та засвоєння рослинами вуглекислого газу. Внесення фосфатних добрив у грунт не тільки підвищує врожай, але і покращує якість продуктів…


Слайд #5
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 9) - Слайд #5

 Рослини вбирають з ґрунту калій, який накопичується переважно в молодих пагонах.
За його нестачі знижується інтенсивність фотосинтезу. Калійні добрива значно підвищують врожайність. Калій в ґрунті знаходиться переважно в недоступних для рослин формах.
Потреби сільського господарства у калійних добривах дуже великі. Майже усі калійні добрива містять іони хлору, натрію, магнію, які впливають на ріст рослин. 
Калійні добрива


Слайд #6
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 9) - Слайд #6

Група добрив
Вплив поживного елемента на рослину
Приклади добрив (формула, назва)
Нітратні добрива
Стимулюють ріст та збільшення зеленої маси рослин (стебла, листя). Важливі у весняний період.
СО(NH2)- сечовина; NH4NO3 – амоніачна селітра;
(NH4)2SO4 – сульфат амонію
Фосфатні добрива
Необхідні для росту репродуктивних органів (квіток, плодів).
Са(Н2РО4)2 – подвійний суперфосфат;
СаНРО4* 2Н2О – преципітат;
Са(Н2РО4)2 + Са SO4 – простий суперфосфат
Калійні добрива
Прискорюють фотосинтез, сприяють накопиченню вуглеводів, укріплюють стебла злакових рослин
Зола (К2СО3);
КCl*NaCl – сильвініт;
К2SO4 – сульфат калію.
Мікродобрива
Сприяють синтезу цукру, білків, крохмалю, вітамінів, нуклеїнових кислот, ферментів. Сu – сприяє росту рослин на бідних ґрунтах, підвищує стійкість до посухи, холоду. Fe – бере участь у синтезі хлорофілу.
У складі мінеральних комплексів.
Вплив добрив на рослину


Завантажити презентацію