Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 7)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 7) - Слайд #1

Мінеральні добрива


Слайд #2
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 7) - Слайд #2

Загальні відомості
Мінеральні добрива - неорганічні сполуки, що містять необхідні для рослин елементи живлення. Мінеральні добрива бувають азотними, фосфорними, калієвими, складними і мікродобривами. Вони є продукцією хімічного виробництва і містять в собі одне або декілька живильних речовин у високій концентрації.
Крім цього є комплексні добрива, які містять у собі декілька збалансованих діючих речовин.


Слайд #3
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 7) - Слайд #3

Азот
Азот входить до складу рослинних білків, амінокислот, нуклеїнових кислот та інших життєво важливих сполук.
Рослини засвоюють лише мінеральний азот у формі іонів амонію (NH4+) та нітрат-іонів (NO3-).
Для оптимізації азотного живлення рослин у сільському господарстві широко використовуються азотні мінеральні добрива. Майже всі вони, за виключенням натрієвої і кальцієвої селітри, є фізіологічно кислими. Для нейтралізації їх кислотності встановлено норми вапна. Рідкі аміачні азотні добрива (аміачна вода, рідкий аміак) мають властивість втрачати аміак, тому їх необхідно зберігати в герметичних місткостях.
Залежно від форми сполуки азоту азотні добрива поділяються на нітратні, амонійні, аміачні, амонійно-нітратні та амідні. Найбільш поширеними з цих добрив у сучасному сільському господарстві є простий суперфосфат, подвійний суперфосфат, фосфоритне борошно


Слайд #4
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 7) - Слайд #4

Фосфор
Фосфор — важливий елемент живлення рослин, який засвоюється ними у формі фосфат-іонів (PO43-) та ортофосфату H2PO4-. Більша ж частина сполук фосфору знаходиться у важкорозчинній формі, що обмежує їх засвоєння рослинами. Фосфор у рослинному організмі входить до складу білків, нуклеїнових кислот, фосфоліпідів, фосфорних ефірів цукрів, нуклеотидів (АТФ, НАДФ), вітамінів тощо.
За ступенем розчинності фосфорні добрива поділяють на три групи: водорозчинні (суперфосфати); нерозчинні у воді і добре розчинні в слабких кислотах і лугах (фосфатшлак, знефторений фосфат, преципітат)
Найбільш поширеними з цих добрив у сучасному сільському господарстві є простий суперфосфат, подвійний суперфосфат, фосфоритне борошно


Слайд #5
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 7) - Слайд #5

Калій
У рослинних тканинах міститься багато калію — 0,5-1,2% до сухої маси. Особливо його багато в молодих тканинах. Основними функціями іонів калію є стабілізація структури мітохондрій і хлоропластів, регулювання колоїдно-хімічних властивостей цитоплазми, активація багатьох ферментних систем, відіграє важливу роль у поглинанні і транспорті води тощо. Рослини засвоюють калій з ґрунту у формі іону К+.
У сільськогосподарському виробництві використовуються сирі калійні добрива — сильвініт, каїніт та концентровані — хлористий калій, калійна сіль, сірчанокислий калій, калімагнезія.


Слайд #6
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 7) - Слайд #6

Комплексні добрива
Комплексні добрива містять два і більше основних елементів живлення рослин. У цих добривах менше баластних речовин, ніж у простих, сума діючих речовин дуже висока — від 30 до 70%. Елементи живлення знаходяться переважно у водорозчинній легкодоступній рослинам формі. Залежно від способу отримання комплексні добрива бувають складними і складнозмішаними.
Складні добрива містять кілька поживних елементів у складі однієї хімічної сполуки: амофос (NH4H2PO4), діамофос (NH4) 2HPO4, калійна селітра (KNO3) та інші.
До складнозмішаних, або комбінованих, добрив відносять комплексні добрива, які отримують в єдиному технологічному циклі і які містять два або три основних елементи живлення в одній гранулі: нітрофос, нітрофоска, нітроамофос, нітроамофоска, пресовані фосфорно-калійні добрива, рідкі комплексні добрива (РКД) та ін.


Слайд #7
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 7) - Слайд #7

Мікродобрива
Мікродобрива - добрива, які містять мікроелементи, речовини, споживані рослинами в невеликих кількостях. Підрозділяються на виборні, мідні, марганцеві, цинкові, кобальтові та інші, а також полімікродобрива, у складі яких 2 та більше мікроелементів. В якості мікроелементів застосовують солі мікроелементів, відходи промисловості, фритти (сплави солей зі склом).
Найбільш ефективними формами мікроелементів є хелати (Zn, Cu, B, Mo, Fe, Co) та інші сполуки в складі органічних молекул (боретаноламін та ін)


Слайд #8
Презентація на тему «Мінеральні добрива» (варіант 7) - Слайд #8

Забруднення навколишнього середовища
Забруднення навколишнього середовища при використанні мінеральних добрив відбувається в основному:
через недосконалість властивостей і хімічного складу добрив
порушення технології виробництва, зберігання, та застосування мінеральних добрив.
фосфорні добрива призводять до збільшення накопичення фосфору у водних об'єктах, нагромадження якого у водному середовищі в значних кількостях викликає еутрофікацію (заростання) водойм.
Через домішки важких металів у добривах


Завантажити презентацію