Презентація на тему «Лужні метали» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Лужні метали» (варіант 1) - Слайд #1

Лужні метали. Фізичні та хімічні властивості простих речовин. Біологічна роль елементів.


Слайд #2
Презентація на тему «Лужні метали» (варіант 1) - Слайд #2

Загальна характеристика елементів І групи, головної підгрупи
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr
7
23
39
85
133
[233]
2s¹
3s¹
4s¹
5s¹
6s¹
7s¹
))
)))
))))
)))))
))))))
)))))))
З
Б
І
Л
Ь
Ш
У
Ю
Т
Ь
С
Я
З
Б
І
Л
Ь
Ш
У
Ю
Т
Ь
С
Я
Елемент Ar валентні атомний металічні відновні
електрони радіус властивості властивості


Слайд #3
Презентація на тему «Лужні метали» (варіант 1) - Слайд #3

Будова атомів лужних металів


Слайд #4
Презентація на тему «Лужні метали» (варіант 1) - Слайд #4

Електронна будова атомів і йонів
Na -1e⁻ = Na⁺
Na Na⁺
1s²2s²2p⁶3s¹ 1s²2s²2p⁶
-1 e⁻
-1 e⁻
3s
2s
1s
2p
2p
1s
2s
Йони Na⁺ і K⁺ входять до складу всіх сполук Натрію і Калію – оксидів, гідроксидів, солей.


Слайд #5
Презентація на тему «Лужні метали» (варіант 1) - Слайд #5

фізичні властивості лужних металів
Металічна кристалічна гратка
Тверді речовини, сріблясто-білого коляру.
Електропровідні та теплопровідні,
Легкоплавкі та пластичні.
Li
Na
K
Rb
Cs


Слайд #6
Презентація на тему «Лужні метали» (варіант 1) - Слайд #6

фізичні властивості лужних металів
Металічна кристалічна гратка
Тверді речовини, сріблясто-білого коляру.
Електропровідні та теплопровідні,
Легкоплавкі та пластичні.
Li
Na
K
Rb
Cs


Слайд #7
Презентація на тему «Лужні метали» (варіант 1) - Слайд #7

Знаходження в природі лужних металів
NaCl –кухонна (кам'яна) сіль
Na2SO4 · 10H2O – глауберова сіль
NaCl·KCl – сильвініт
KCl · MgCl · 6H2O – карналіт


Слайд #8
Презентація на тему «Лужні метали» (варіант 1) - Слайд #8

Масова частка елементів у різних об'єктах
Масова частка Натрію, %
Земна кора
Морська вода
Рослини
Тварини
2,6
1,06
0,02
0,1
Натрій і Калій є найважливішими біоєлементами. Натрій – один із найважливіших елементів для мінерального обміну тварин і людини. Катіони Натрію беруть участь у підтримці осмотичного тиску та кислотно-лужної рівноваги, у проведенні нервових імпульсів. Катіони Калію беруть участь у генерації та проведенні біоелектричних потенціалів у нервах і м'язах, у регуляції скорочень серця й інших м'язів, підтримують осмотичний тиск у клітинах, активують деякі ферменти.
Масова частка Калію, %
Земна кора
Морська вода
Рослини
Тварини
2,5
0,04
0,3
0,27


Слайд #9
Презентація на тему «Лужні метали» (варіант 1) - Слайд #9

Способи одержання
лужних металів
електроліз расплаву солі
Na+
Na+
Na+
Na+
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
2NaCl = 2Na + Cl₂
Відновлення катіонів
На катоді: Na⁺ + e⁻→ Na°
Окиснення аніонів
На аноді: Cl⁻ - e⁻→ Cl°


Слайд #10
Презентація на тему «Лужні метали» (варіант 1) - Слайд #10

Хімічні властивості лужних металів
Реагують з простими речовинами
(з неметалами)
Реагують зі складними речовинами
Na + O2 → Na2O2
2Na + Cl2 → 2NaCl
2Na + H2 → 2NaH
2Na + 2Н2О → 2NaOH + H2
Na2O2 + Na → 2Na2O
Як здійснити наступні перетворення?
K → K2O2 → K2O → KOH
KH → KOH
Чому лужні метали не використовують для реакцій з розчинами кислот і лугів?
Na
Li
K
Катіони лужних металів забарвлюють полум'я спиртівки
Rb
Cs


Слайд #11
Презентація на тему «Лужні метали» (варіант 1) - Слайд #11

Біологічна роль та використання
сполук калію та натрію
Сколько воды и хлорида натрия нужно взять для приготовления физиологического раствора
массой 0,5 кг?
4,5г соли
495,5 г воды
Смесь хлорида и гидрокарбоната натрия массой 15 г обработали уксусной кислотой, при этом выделилось 2,8 л (н.у.) газа. Определите массовые доли в процентах компонентов смеси.
70% NaHCO3
30% NaCl
Хлорид калия - очень ценное минеральное удобрение. Рассчитайте массовую долю калия (%) в этом веществе.
52%
Тривіальні назви солей:
Поваренная соль
ответ
Розчин натрій хлориду (0,9%) використовують у медицині. Такий розчин називають фізіологічним.
ответ
Харчова сода використовується в кулінарії, для випікання кондитерських виробів.
Натрій хлорид – як харчова добавка.
ответ
Калійні добрива відіграють важливу роль у житті рослин
NaCl
Кристалли-ческая сода
Na2CO3 · 10H2O
Питьевая сода
NaHCO3
поташ
K2CO3
Калийная селитра
KNO3
Глауберова соль
Na2SO4 · 10H2O