Презентація на тему «Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі» (варіант 1)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі» (варіант 1) - Слайд #1

Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі


Слайд #2
Презентація на тему «Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі» (варіант 1) - Слайд #2

Колообіг речовин –
це повторюваний процес взаємопов'язаного перетворення, переміщення речовин у природі, який має циклічний характер і відбувається за обов'язкової участі живих організмів
Малий
(біологічний)
Великий
(геологічний)
Біогеохімічний
Колообіг елементів, необхідних для живої клітини
Циркуляція атмосферних мас, води, продуктів гірських порід
Циклічне переміщення біогенних елементів


Слайд #3
Презентація на тему «Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі» (варіант 1) - Слайд #3

Колообіг елемента - сукупність процесів у природі, під час яких атоми або йони елемента внаслідок хімічних реакцій переходять від одних речовин до інших


Слайд #4
Презентація на тему «Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі» (варіант 1) - Слайд #4

Невелика частина колообігу оксигену припадає на взаємоперетворення речовин-кисню й озону.
Схема колообігу Оксигену


Слайд #5
Презентація на тему «Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі» (варіант 1) - Слайд #5

Схема колообігу Карбону
Карбон – основний хімічний елемент живої речовини, оскільки входить до складу різноманітних органічних речовин


Слайд #6
Презентація на тему «Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі» (варіант 1) - Слайд #6

У природному колообігу карбону беруть учать неорганічні й органічні сполуки. Основними ланками колообігу карбону є процеси окиснення і горіння органічних сполук.Унаслідок інтенсивного використання людством палива і пального частка вуглекислого газу в атмосфері повільно зростає, хоча й незначною мірою, і збільшує ймовірність глобального потепління.


Слайд #7
Презентація на тему «Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі» (варіант 1) - Слайд #7

Блискавка
Нітрогенфіксуючі бактерії
Кислотні дощі
Грунтовий розчин
Схема колообігу Нітрогену
Промислова
N- фіксація
Біологічна N- фіксація
Атмосферна
N -фіксація
Нітроген- біоелемент, атоми якого входять до складу молекул амінокислот, білків, нуклеїнових кислот.


Слайд #8
Презентація на тему «Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі» (варіант 1) - Слайд #8


Завантажити презентацію