Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #1

КОЛООБІГ НІТРОГЕНУ
Виконала учениця 10-А класуЗагоруй ВІкторія


Слайд #2
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #2

Здійснення функцій живої речовини пов'язано з міграцією атомів у процесі колообігу речовин у біосфері
Колообіг речовин –
це повторюваний процес взаємопов'язаного перетворення, переміщення речовин у природі, який має циклічний характер і відбувається за обов'язкової участі живих організмів
Малий
(біологічний)
Великий
(геологічний)
Біогеохімічний
Колообіг елементів, необхідних для живої клітини
Циркуляція атмосферних мас, води, продуктів гірських порід
Циклічне переміщення біогенних елементів
С, Н, N, O, Na, P, K, Mg, Ca


Слайд #3
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #3

Хімічні елементи, як і вся природа, перебувають у постійному русі. Процеси відбуваються в усіх трьох оболонках Землі —літосфері, гідросфері, атмосфері.


Слайд #4
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #4

Хімічні елементи, як і вся природа, перебувають у постійному русі. Процеси відбуваються в усіх трьох оболонках Землі —літосфері, гідросфері, атмосфері.


Слайд #5
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #5

1 – умови для синтезу органічної речовини
2- ланцюги живлення
3- надходження органічної речовини в грунт
4 – живлення рослин з грунту
Синтез органічної речовини
мул
Мікроорганізми
Грунтові бактерії
Грунтова фауна
Плісневі та інші гриби
Розклад органічної
речовини
Грунт
Сонячна енергія
СО2 + Н2О
Грунтове живлення
Схема біологічного колообігу речовин


Слайд #6
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #6

Колообіг — процес, що завершується поверненням до вихідного стану й первісної форми
Механічне перенесення
хімічний склад речовин не змінюється
Водне перенесення
розчинення речовин та їх переміщення у формі йонів або колоїдів
Повітряне
перенесення
перенесення у формі газів, пилу, аерозолів із потоками повітря
Біогенне перенесення
за активної участі живих організмів
Міграція речовин і елементів в межах геосфер
Техногенне
перенесення
результат господарської діяльності людини


Слайд #7
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #7

Блискавка
Нітрогенфіксуючі бактерії
Кислотні дощі
Грунтовий розчин
Схема колообігу Нітрогену
Промислова
N- фіксація
Біологічна N- фіксація
Атмосферна
N -фіксація
Нітроген у природі:
в тілах живих організмів→ органічні сполуки ;
у повітрі → газоподібні сполуки; у ґрунті – солі амонію, нітрати і нітрити.


Слайд #8
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #8

Значну роль у процесах, що відбуваються у природі, відіграє біосфера —зона існування живих організмів. Так, вам відомо, що Нітроген входить до складу білків і, отже, зумовлює існування рослин, тварин, взагалі життя на Землі.


Слайд #9
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #9

З Нітрогену складається азот N2, його багато в повітрі. Проте безпосередньо з повітря Нітроген у вигляді азоту засвоюють лише деякі бактерії, а всі інші організми здатні засвоювати Нітроген тільки у складі сполук.


Слайд #10
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #10

Рослини засвоюють Нітроген неорганічних сполук, які єу грунті,у вигляді йонів NH4+ і NO3-. У рослинах здійснюється синтез білків. Рослини частково поїдаються травоїдними тваринами, і білкові речовини потрапляють до організму тварин.


Слайд #11
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #11

Під час гниття залишків рослин і тварин під впливом спеціальних бактерій відбуваються складні біохімічні процеси, внаслідок яких органічні сполуки, що містять Нітроген, перетворюються на неорганічні сполуки Нітрогену, які повертаються в ґрунт. Ці сполуки знову засвоюються рослинами, і цикл перетворень замикається.


Слайд #12
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #12

Під час грози атмосферний азот сполучається з киснем, утворюючи NО, що окиснюється киснем повітря до NО2 і зрештою перетворюється на нітратну кислоту (кислі дощі), яка потрапляє в ґрунт і там унаслідок взаємодії з мінералами переходить у нітрати.


Слайд #13
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #13

Існують у природі й зворотні процеси: одночасно відбувається розкладання нітрогеновмісних речовин і виділення вільного азоту в атмосферу (також робота спеціальних бактерій). Перетворення Нітрогену органічних сполук на вільний азот відбувається і під час лісових пожеж.


Слайд #14
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #14

Отже, в природі постійно відбуваються процеси утворення сполук з атмосферного азоту і розкладання цих сполук до вільного азоту, тобто відбувається кругообіг Нітрогену.


Слайд #15
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #15

Збираючи врожай, людина втручається у цей процес, порушуючи природну рівновагу, збіднюючи ґрунт Нітрогеном. Тому й треба постійно вносити Нітроген у ґрунт у вигляді азотних добрив.


Слайд #16
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #16

Ви знаєте, що вивченням питань живлення рослин і підвищенням їхньої урожайності за допомогою застосування добрив займається агрохімія. Великий внесок у розвиток цієї науки зробили французький учений Ж. Б. Буссенго німецький хімік Ю. Лібіх і російський учений Д. М. Прянишников.


Слайд #17
Презентація на тему «Колообіг нітрогену» (варіант 2) - Слайд #17

Людина – найважливіший геологічний фактор
Прискорює колообіг деяких речовин
(використання корисних копалин)
Сприяє концентрації у природі елементів у неприйнятних порціях
(хімічні виробництва)
Втручається у колообіг води
(меліорація)
Вводить у колообіг елементи неіснуючі в природі
(Плутоній, Технецій)
Природу Землі неможливо повернути до того стану, в якому вона перебувала до початку розвитку людини
Якщо ми хочемо зберегти планету для нащадків, то необхідно діяти продумано, науково обґрунтовано, з максимальною обережністю, бо нічого з того, що робиться й буде зроблено з живою природою, виправити не можливо


Завантажити презентацію