Презентація на тему «Класифікація хімічних реакцій»


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Класифікація хімічних реакцій» - Слайд #1

Класифікація хімічних реакцій


Слайд #2
Презентація на тему «Класифікація хімічних реакцій» - Слайд #2

Класифікація хімічних реакцій.   1.За ознакою зміни кількості вихідних і кінцевих продуктів. 2.За ознакою зміни ступеня окиснення атомів. 3.За виділенням або поглинанням теплоти.4.За напрямом реакції.5.За участю каталізатора.6.За агрегатним станом реагуючих речовин.7.За типом одного з реагентів.


Слайд #3
Презентація на тему «Класифікація хімічних реакцій» - Слайд #3

• Сполучення - це реакція, внаслідок якої з двох або кількох речовин утворюється одна нова речовина. Наприклад, взаємодія хлороводню з аміаком.HCl + NH 3 = NH4Cl
• Розкладу - це реакції, внаслідок яких з однієї речовини утворюється декілька нових речовин. Наприклад, розклад перманганату калію. 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2
• Заміщення - це реакції між простими і складними речовинами, внаслідок яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів складної речовини. Pb(NO3)2 + Zn = Zn(NO3)2 + Pb
• Обміну - це реакції, внаслідок яких дві складні речовини обмінюються складовими частинами, утворюючи дві нові речовини.AL2O3 + 3H2SO4 = AL2(SO4)3 + 3H2O
1.За ознакою зміни кількості вихідних і кінцевих речовин.  


Слайд #4
Презентація на тему «Класифікація хімічних реакцій» - Слайд #4

2. За ознакою зміни ступеня окиснення атомів.  
• Неокисно-відновні (без зміни ступеня окиснення)NaCl + AgNO3 = AgCl +NaNO3
• Окисно-відновні
Zn + 2HCl =ZnCl2 + H2 Zn0 - 2е = Zn+2 відновник, окиснення;2H+ + 2е =H20 окисник, відновлення.


Слайд #5
Презентація на тему «Класифікація хімічних реакцій» - Слайд #5

3. За ознакою виділення або поглинання енергії .
• Екзотермічні - це реакції, що відбуваються з виділенням теплоти. Наприклад, реакція утворення хлороводню з водню і хлору.
H2 + Cl2 = 2HCl + Q
H2 +Cl2 = 2HCl, ^H = -184,6 кДж
• Ендотермічні - це реакції, що відбуваються з поглинанням теплоти з навколишнього середовища. Наприклад, реакція утворення нітроген (ІІ) оксиду.
N2 + O2 = 2NO – Q
N2 + O2 = 2NO, ^180,8 кДж


Слайд #6
Презентація на тему «Класифікація хімічних реакцій» - Слайд #6

4. За напрямом реакції
• Необоротні - реакції, які відбуваються тільки в одному напрямку і завершуються повним перетворенням вихідних реагуючих речовин у кінцеві речовини.2KClO3 = 2KCl + 3O2
• Оборотні - реакції, які одночасно відбуваються у двох взаємно -протилежних напрямках.3H2 + N2 2NH3


Слайд #7
Презентація на тему «Класифікація хімічних реакцій» - Слайд #7

5. За участю каталізатора .
• Каталітичні - відбуваються за участю каталізатора.2H2 O2 —-K—- 2H2 O + O2
• Некаталітичні - відбуваються без каталізатора.CaO + H2 O = Ca(OH)2
В органічній хімії більшість реакцій каталітичні.C6H6 + Br2 ——– C6H5Br + HBr


Слайд #8
Презентація на тему «Класифікація хімічних реакцій» - Слайд #8

6. За агрегатним станом
• Гомогенні - вихідні речовини перебувають в одній фазі2N2 O + O2 = 2NO2
• Гетерогенні - вихідні речовини перебувають в різних фазах.CuO + H2 = Cu + H2 O


Слайд #9
Презентація на тему «Класифікація хімічних реакцій» - Слайд #9

7. За типом одного з реагентів
• ГалогенуванняC2 H4 + Cl2 = C2 H4Cl2
• НітруванняCH4 + HO-NO2 = CH3-NO2 + H2 O
• ГідруванняC2 H4 + H2 = C2 H6
• ГідратаціяC2 H4 + H2O = C2H5-OH
• ГідролізCH3COO-C2H5 + H2O = CH3COOH + C2H5OН


Слайд #10
Презентація на тему «Класифікація хімічних реакцій» - Слайд #10

Хімічні реакціїЩо ми називаємо хімічними реакціями? Явища, за яких одні речовини перетворюються на інші, що відрізняються від вихідних за складом і властивостями, і при цьому не відбувається змін складу ядер атомів, називаються хімічними. Окиснення на повітрі, горіння, добування металів із руд, ржавіння заліза - це все хімічні явища. Інакше їх називають хімічними перетвореннями, хімічними реакціями, або хімічними взаємодіями. Хімічні реакції класифікують за різними ознаками.Класифікація хімічних реакцій.  1. За ознакою зміни кількості вихідних і кінцевих продуктів.2. За ознакою зміни ступеня окиснення атомів.3. За виділенням або поглинанням теплоти.4. За напрямом реакції.5. За участю каталізатора.6. За агрегатним станом реагуючих речовин.7. За типом одного з реагентів.1.За ознакою зміни кількості вихідних і кінцевих речовин.  За названими ознаками хімічні реакції поділяються на такі типи: сполучення, розкладу, заміщення та обміну.


Слайд #11
Презентація на тему «Класифікація хімічних реакцій» - Слайд #11

2. За ознакою зміни ступеня окиснення атомів.  За цією ознакою хімічні реакції поділяють на дві групи: неокисно-відновні , окисно-відновні (у будь-якій окисно-віновній реакції є речовини які віддають і які приймають електрони, тобто процеси окиснення і відновлення завжди супроводжують один одного. Суть процесів окислення і відновлення як втрату і приєднання електронів уперше було визначено укр. вченим, академіком Левом Володимировичем Писаржевським.).3. За ознакою виділення або поглинання енергії : • Екзотермічні. Це реакції, що відбуваються з виділенням теплоти. Наприклад, реакція утворення хлороводню з водню і хлору. • Ендотермічні. Це реакції, що відбуваються з поглинанням теплоти з навколишнього середовища. Наприклад, реакція утворення нітроген (ІІ) оксиду.4. За напрямом реакції.• Необоротні - реакції, які відбуваються тільки в одному напрямку і завершуються повним перетворенням вихідних реагуючих речовин у кінцеві речовини. • Оборотні - реакції, які одночасно відбуваються у двох взаємно -протилежних напрямках.5. За участю каталізатора . • Каталітичні - відбуваються за участю каталізатора.• Некаталітичні - відбуваються без каталізатора.


Слайд #12
Презентація на тему «Класифікація хімічних реакцій» - Слайд #12

6. За агрегатним станом • Гомогенні - вихідні речовини перебувають в одній фазі • Гетерогенні - вихідні речовини перебувають в різних фазах. 7. За типом одного з реагентів.• Галогенування • Нітрування • Гідрування • Гідратація • Гідроліз Розглянувши детальніше класифікацію хімічних реакцій, ми можемо зробити висновок, що хімія дуже неоднозначна, цікава наука, яка дає людям можливість відкрити для себе багато корисного!


Завантажити презентацію