Презентація на тему «Кам’яне вугілля та продукти його переробки» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Кам’яне вугілля та продукти його переробки» (варіант 2) - Слайд #1

Презентація на тему : “Кам'яне вугілля та продукти його переробки”


Слайд #2
Презентація на тему «Кам’яне вугілля та продукти його переробки» (варіант 2) - Слайд #2

Вугілля — це тверда горюча копалина органічного походження, що утворилася з вимерлих рослин і планктону в результаті діяльності мікроорганізмів.
В Україні вугледобування зосереджено в трьох басейнах: Донецькому та Львівсько-Волинському кам'яновугільних басейнах, Дніпровському буровугільному басейні.


Слайд #3
Презентація на тему «Кам’яне вугілля та продукти його переробки» (варіант 2) - Слайд #3

Технічний вуглець
Масова частка вільного вуглецю у гірській породі доволі незначна (10 % у кам'яному вугіллі, кілька відсотків у бурому вугіллі). Викопне вугілля складається переважно із складних циклічних органічних сполук, що містять елементи: вуглець [Карбон], водень [Гідроген], кисень [Оксиген], азот [Нітроген], сірку [Сульфур], домішки неорганічних речовин (золу) та вологу. Масова частка золи та вологи може досягати 50 % і більше.


Слайд #4
Презентація на тему «Кам’яне вугілля та продукти його переробки» (варіант 2) - Слайд #4

Основним способом переробки кам'яного вугілля є коксування. Цей процес здійснюється на коксохімічних заводах, де вугільна шихта переробляється в спеціальних камерах при температурі до 1000—1200°С.


Слайд #5
Презентація на тему «Кам’яне вугілля та продукти його переробки» (варіант 2) - Слайд #5

При охолодженні летких продуктів конденсуються кам'яно­вугільна смола, аміачна вода і залишаються газоподібні речовини — коксовий газ.


Слайд #6
Презентація на тему «Кам’яне вугілля та продукти його переробки» (варіант 2) - Слайд #6

З кам'яновугільної смоли, вихід якої невисокий (до 4 %), фракціонуванням добувають велику кількість цінних орга­нічних речовин: бензол [бензен] і його гомологи, фенол, нафталін [нафтален], антрацен та інші важливі продукти, які знахо­дять застосування у виробництві вітамінів, духмяних речовин, стимуляторів росту рослин, гербіцидів, барвників тощо.


Слайд #7
Презентація на тему «Кам’яне вугілля та продукти його переробки» (варіант 2) - Слайд #7


Назва компонентів
Склад, об.%
1
H2
від 55 до 60
2
O2
0,4 — 0,8
3
CO2
2 — 3
4
N2
4
5
ненасичених вуглеводів
2 — 3
6
CO
5 — 7
7
CH4
20 — 30
Коксовий газ після очищення у своєму складі містить :


Слайд #8
Презентація на тему «Кам’яне вугілля та продукти його переробки» (варіант 2) - Слайд #8

З однієї коксової печі при звичайному завантаженні шахти в атмосферу надходить 3—5 кг вугільного пилу; 2,2 кг оксиду вуглецю (II); 1,6 кг пари кам'яновугільної смоли та масел; 0,57 кг вуглеводнів; під час вивантаження готового коксу — 2,8 кг пилу; 0,6 кг оксидів азоту.


Слайд #9
Презентація на тему «Кам’яне вугілля та продукти його переробки» (варіант 2) - Слайд #9

Істотним процесом, що зумовлює міграцію хімічних речовин з коксових батарей у навколишнє середовище, є гасіння коксу. Коли вода стикається з розпеченим коксом, з башт гасіння виділяється багато водяної пари, яка містить велику кількість різноманітних домішок.


Слайд #10
Презентація на тему «Кам’яне вугілля та продукти його переробки» (варіант 2) - Слайд #10

З екологічного погляду коксохімічне виробництво вимагає не лише технологічного поліпшення певних його ланок, а й докорінної перебудови у повністю безвідхідне з комплексним використанням ресурсів на основі принципово нових технічних рішень.


Слайд #11
Презентація на тему «Кам’яне вугілля та продукти його переробки» (варіант 2) - Слайд #11

Великого значення набуває питання про добування рідкого палива(гасу, бензину) з вугілля.
У наш час є кілька способів переробки вугілля в рідке паливо: 1) синтез; 2) екстракція або термічне розчинення вугілля; 3) гідрування; 4) гідроліз


Слайд #12
Презентація на тему «Кам’яне вугілля та продукти його переробки» (варіант 2) - Слайд #12

У пошуках нових розв'язань енергетичних проблем заслуговує на увагу газифікація вугілля, тобто добування з вугілля не рідкого, а газоподібного палива, яке може бути використано також і як хімічна сировина для різноманітних синтезів.


Слайд #13
Презентація на тему «Кам’яне вугілля та продукти його переробки» (варіант 2) - Слайд #13

Дякуємо за увагу!