Презентація на тему «Хімія та екологія»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Хімія та екологія» - Слайд #1

Хімія та екологія


Слайд #2
Презентація на тему «Хімія та екологія» - Слайд #2

Хімія та екологія


Слайд #3
Презентація на тему «Хімія та екологія» - Слайд #3

Кожної години на планеті
1700 акрів продуктивної землі перетворюється на пустелю
55 чоловік отруюються й гинуть від пестицидів та інших хімічних речовин
1 тис. чоловік помирає від отруєння водою
2 тис. тонн кислотних дощів випадає у Північній півкулі
5-6 видів тваринного чи рослинного світу зникає


Слайд #4
Презентація на тему «Хімія та екологія» - Слайд #4

Забруднення довкілля
Хімічна промисловість відповідальна за появу в навколишньому середовищі аміаку, сірководню, хлоридів і фторидів, формальдегіду, нафталіну, стиролу, толуолу, метанолу, нітратної, фосфатної, ацетатної і синильної кислот


Слайд #5
Презентація на тему «Хімія та екологія» - Слайд #5

Найбільші забруднювачі
ТЕС, металургійні та хімічні підприємства (у їх викидах токсичні метали: свинець, олово, мідь, молібден, сурма, кадмій…)
Транспорт (70% викидів у атмосферу є продукти згоряння палива; уздовж автошляхів концентрація шкідливих речовин у 10-20 разів перевищує гранично допустимі норми)
Поховання і склади хімічно небезпечних речовин та боєприпасів
Сільськогосподарська діяльність


Слайд #6
Презентація на тему «Хімія та екологія» - Слайд #6

Спецвідходи(особливо небезпечні для довкілля і людей)
Їх не слід викидати де прийдеться!


Слайд #7
Презентація на тему «Хімія та екологія» - Слайд #7

Смог - туман із диму, сажі та інших домішок
серед викидів – сполуки вуглецю, азоту, фосфору, сірки, які спричиняють випадання кислотних дощів
ці дощі пригнічують ріст овочевих культур, плодових дерев і кущів, руйнують будівлі та пам'ятники.


Слайд #8
Презентація на тему «Хімія та екологія» - Слайд #8

Забруднення гідросфери
Нафта і нафтопродукти вбивають донні мікроорганізми, що беруть участь у очищенні води
Синтетичні миючі засоби, що зберігаються у воді роками, призводять до “цвітіння” водойм, “заморів” риби, загибелі водних тварин
Наші річки та водосховища за складом хімічних речовин можуть перетворитися на демонстраційну таблицю елементів Менделєєва


Слайд #9
Презентація на тему «Хімія та екологія» - Слайд #9

Засоби боротьби із забрудненням
Зменшення кількості ТЕС, забезпечення новітніми системами очищення й утилізації газів і пилових викидів
Очищення вугілля до його надходження в топки ТЕС від піриту (сірчаного колчедану, FeS₂)
Заміна вугілля та мазуту для ТЕС екологічно чистим паливом – газом


Слайд #10
Презентація на тему «Хімія та екологія» - Слайд #10

Хіміки розробили методи утилізації відходів
Шлаки переробляють на шлакобетон, шлаковату (теплоізоляційний матеріал)
Мелений шлак застосовують для шляхових покрить
Фосфошлак – як фосфорне добриво
Попіл і шлаки для виробництва будівельних матеріалів – цементу, цегли, плитки


Слайд #11
Презентація на тему «Хімія та екологія» - Слайд #11

Шляхи вирішення екологічних проблем
Використання нових, досконаліших технологій на небезпечних для навколишнього середовища підприємствах
Комплексна переробка сировини, утилізація відходів
Удосконалення державного законодавства про відповідальність підприємств і приватних осіб за нанесення шкоди будь-якій частині природного середовища
Використання наукових принципів еколого-ландшафтного землеробства


Завантажити презентацію