Презентація на тему «Хімічна номенклатура»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #1

Поняття про номенклатуру
Органічних сполук


Слайд #2
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #2

Мета.
Ознайомити з правилами складання назв вуглеводнів ряду алкенів і алкінів та їх ізомерів згідно до міжнародної номенклатури.
Розвивати вміння складати формули сполук за їх назвами та давати назви сполукам за їх формулами.


Слайд #3
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #3

Мета.
Ознайомити з правилами складання назв вуглеводнів ряду алкенів і алкінів та їх ізомерів згідно до міжнародної номенклатури.
Розвивати вміння складати формули сполук за їх назвами та давати назви сполукам за їх формулами.


Слайд #4
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #4

Мета.
Ознайомити з правилами складання назв вуглеводнів ряду алкенів і алкінів та їх ізомерів згідно до міжнародної номенклатури.
Розвивати вміння складати формули сполук за їх назвами та давати назви сполукам за їх формулами.


Слайд #5
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #5

Мета.
Ознайомити з правилами складання назв вуглеводнів ряду алкенів і алкінів та їх ізомерів згідно до міжнародної номенклатури.
Розвивати вміння складати формули сполук за їх назвами та давати назви сполукам за їх формулами.


Слайд #6
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #6

Мета.
Ознайомити з правилами складання назв вуглеводнів ряду алкенів і алкінів та їх ізомерів згідно до міжнародної номенклатури.
Розвивати вміння складати формули сполук за їх назвами та давати назви сполукам за їх формулами.


Слайд #7
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #7

Мета.
Ознайомити з правилами складання назв вуглеводнів ряду алкенів і алкінів та їх ізомерів згідно до міжнародної номенклатури.
Розвивати вміння складати формули сполук за їх назвами та давати назви сполукам за їх формулами.


Слайд #8
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #8

Мета.
Ознайомити з правилами складання назв вуглеводнів ряду алкенів і алкінів та їх ізомерів згідно до міжнародної номенклатури.
Розвивати вміння складати формули сполук за їх назвами та давати назви сполукам за їх формулами.


Слайд #9
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #9

Система з правил складання формул та назв
Н
С
С
С
С
С
Н
Н
Н
Н
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
Н
С
Номенклатура
органічних
речовин


Слайд #10
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #10

Система з правил складання формул та назв
Н
С
С
С
С
С
Н
Н
Н
Н
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
Н
С
Номенклатура
органічних
речовин


Слайд #11
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #11

Система з правил складання формул та назв
Н
С
С
С
С
С
Н
Н
Н
Н
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
Н
С
Номенклатура
органічних
речовин


Слайд #12
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #12

СН3

СН3 – С – СООН

СН3
Триметилоцтова кислота
Типи
номенклатури
СН3

СН3 – С – СООН

СН3
2,2 – диметилпропанова кислота
Систематична
СН3

СН3 – С – СООН

СН3
Півалінова кислота
Тривіальна
Раціональна


Слайд #13
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #13

Назви відображають походження речовини чи найбільш яскраву його властивість
Тривіальна номенклатура
СН2–СН–СН2
│ │ │
ОН ОН ОН
Глицерин від грець.glykys - солодкий
СН3–СООН
Уксусная кислота
СН2=СН2
Маслородный газ


Слайд #14
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #14

СН3

СН3–С–СООН

СН3
Триметил-оцтова кислота
Речовини розглядаються як похідні більш простої речовини, відкритої першою
Раціональна номенклатура
СН3–СООН
Оцтова кислота
NH2-СН2–СООН
Амінооцтова кислота


Слайд #15
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #15

Правила номенклатури IUPAC:
(IUPAC - Міжнародний союз чистої та прикладної хімії, ІЮПАК)
префікс
корінь
суфікс
Назви замісників та номера атомів карбону, до яких вони приеднані
Назва головного ланцюга, залежить від кількості атомів в ньому
Показує кратність зв'язків чи головну функціональну групу


Слайд #16
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #16

Правила номенклатури IUPAC:
(IUPAC - Міжнародний союз чистої та прикладної хімії, ІЮПАК)
префікс
корінь
суфікс
Назви замісників та номера атомів карбону, до яких вони приеднані
Назва головного ланцюга, залежить від кількості атомів в ньому
Показує кратність зв'язків чи головну функціональну групу


Слайд #17
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #17

Правила номенклатури IUPAC:
(IUPAC - Міжнародний союз чистої та прикладної хімії, ІЮПАК)
префікс
корінь
суфікс
Назви замісників та номера атомів карбону, до яких вони приеднані
Назва головного ланцюга, залежить від кількості атомів в ньому
Показує кратність зв'язків чи головну функціональну групу


Слайд #18
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #18

Правила номенклатури IUPAC
Замісники-атоми чи групи атомів, що не увійшли до головного ланцюга
Замісник (радикал) називают, використовуючи суфікс –ил.
Замісники перераховують за абеткою.
Приклад
Позначення кількості замісників:
Два – ди;
Три – три;
Чотири – тетра;
П'ять – пента;
и т. д.


Слайд #19
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #19

8 7 6 5 4 3 2 1
3,5-диметил-3-этил....
СН3–СН–СН–СН–СН–СН3
│ │ │ │
СН3 СН3 Сl СН3
6 5 4 3 2 1
2,4,5-триметил-3-хлор....


Слайд #20
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #20

1 – мет; 2 – ет; 3 – проп; 4 – бут; 5 – пент; 6 – гекс; 7 – гепт; 8 – окт; 9 – нон; 10 – дек;
Правила номенклатури IUPAC
Головний ланцюг - карбоновий ланцюг найбільшої довжини, до, якого належить найбільша кількість розгалужень чи кратні зв'язки, чи функціональні групи
Головний ланцюг називають за кількістю атомів карбону в ній
Приклад


Слайд #21
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #21

СН3–С = С–СН2–СН2–СН3
│ │
СН3СН2–СН2–СН3
4 5 6 7
3 2 1
1 2 3 4 5 6
…гекс…
8 7 6 5 4 3 2 1
…окт…


Слайд #22
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #22

Якщо кратні зв‘язки або функціональні групи в головному ланцюгу повторюються декілька разів, використовують приставки: ди-, три-, тетра- і т.д.
Правила номенклатури IUPAC
Кратність зв'язків в головному ланцюгу:
Одинарний (С-С) -ан
подвійний (С=С) –ен
потрійний (С=С) -ин
Таблиця


Слайд #23
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #23

Група
Префікс
Суфікс
–СООН
Карбокси-
-ова кислота
–С=О
Н
Формил-
-аль
–С=О
Оксо-
-он
–ОН
Гідрокси-
-ол
–NН2
Аміно-
-амін
–NО2
Нітро-
-
–ОR
Алкокси-
-
–F,–Cl,-Br,
Флуор,і т.д.
-
головніші


Слайд #24
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #24

СН3–С = С–СН2–СН2–СН3
│ │
СН3СН2–СН2–СН3
СН3–С ≡ С–СН–СН–СН3
│ │
ОН ОН
1 2 3 4 5 6
…ен-2
6 5 4 3 2 1
…ин-4-діол-2,3


Слайд #25
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #25

Якщо ланцюгів однакової довжини декілька, вибираємо найбільш розгалужений
Найдемо головний ланцюг (найдовший)
Невірно!
1 2 3 4 5 6 7
3
2
1
4 5 6 7 8
6
7
8
5 4 3
2
1
Вірно!
Приклад


Слайд #26
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #26

6
7
8
5 4 3
2
1
Прерахуємо розгалуження (замісники) в абетковому порядку з урахуванням номера атому карбону, до якого приеднані
2–метил
4–метил
6-метил
6–метил
3-етил
Кількість однакових замісників вказуємо за допомогою приставок
2,4,6,6–тетраметил–3-етил
Приклад


Слайд #27
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #27

В кінці називаемо головний ланцюг, вказуючи в суфіксі її кратність
префікс
корінь
суфікс
Приклад
6
7
8
5 4 3
2
1
2,4,6,6–тетраметил–3-етилоктан


Слайд #28
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #28

Назвіть речовину
3,5-диметил-3-етилоктан


Слайд #29
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #29

2,4,5-триметил-3-хлоргексан
СН3–СН–СН–СН–СН–СН3
│ │ │ │
СН3 СН3 Сl СН3
Назвіть речовину


Слайд #30
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #30

2-метил-3-пропілгексен-2
СН3–С = С–СН2–СН2–СН3
│ │
СН3СН2–СН2–СН3
Назвіть речовину


Слайд #31
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #31

С С С С С
Побудова формули
речовини за її назвою
2-метилпентен-1-ин-3
= – ≡ –
1 2 3 4 5

С
Н2 Н3
Н3


Слайд #32
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #32

1 2 3 4 5 6
а) СН3─С═СН─СН2─СН─СН3
СН3 СН3
1 4 5 6
б) Н3С СН2─СН2─СН3
2 3
С ═ С
Н Н
2 1
в) СН3─СН2─С═СН2
3 4 5
СН3─СН─СН2─СН3
Назвіть речовини


Слайд #33
Презентація на тему «Хімічна номенклатура» - Слайд #33