Презентація на тему «Фізичні та хімічні властивості солей»


Рейтинг презентації 4 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Фізичні та хімічні властивості солей» - Слайд #1

Фізичні та хімічні властивості солей


Слайд #2
Презентація на тему «Фізичні та хімічні властивості солей» - Слайд #2

Солі є крихкими кристалічними речовинами. Вони, як правило, мають високі температури плавлення та різну розчинність у воді. Усі солі мають іонну будову.
Для середніх солей характерні такі хімічні властивості.
1. Взаємодія солі з металом з утворенням іншої солі та іншого металу:
CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu


Слайд #3
Презентація на тему «Фізичні та хімічні властивості солей» - Слайд #3

Такі реакції перебігають у водних розчинах, тому для них не можна використовувати метали, які за звичайних умов реагують із водою, наприклад літій, натрій, калій, кальцій, барій та інші активні метали. При складанні рівнянь таких хімічних реакцій необхідно користуватися рядом напруг металів. Більш активні метали можуть витискувати менш активні з розчинів солей. Чим лівіше розташований метал у ряді напруг, тим він є більш активним


Слайд #4
Презентація на тему «Фізичні та хімічні властивості солей» - Слайд #4

2. Взаємодія солі з кислотою з утворенням іншої солі та іншої кислоти:
K2CO3 + H2SO4 = K2SO4 + CO2­ + H2O
У процесі реакції обміну утворюється карбонатна кислота, яка є нестійкою та одразу розпадається з утворенням вуглекислого газу та води:
H2CO3CO2­ + H2O


Слайд #5
Презентація на тему «Фізичні та хімічні властивості солей» - Слайд #5

3. Взаємодія розчинів солей з лугами з утворенням іншої основи та іншої солі:
ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2¯ + 2NaCl
4. Взаємодія солей з солями:
KCl + AgNO3 = AgCl¯ + KNO3
Реакції такого типу перебігають у розчинах та використовуються для добування практично нерозчинних солей.


Слайд #6
Презентація на тему «Фізичні та хімічні властивості солей» - Слайд #6

Загальні способи добування солей. Поширення солей у природі та їх практичне значення


Слайд #7
Презентація на тему «Фізичні та хімічні властивості солей» - Слайд #7

Розглянемо загальні способи добування солей.
1. Взаємодія металів з неметалами: 2Na + S = Na2S
2. Взаємодія кислот з металами (розташованими у ряді напруг до водню), основними оскидами та основами: Mg + 2HCl2 + H2­
Na2O + H2SO4 = Na2SO4 + H2O
Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O
3. Взаємодія кислотних оксидів з основними оксидами та лугами:
SO3 + K2O = K2SO4
N2O5 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + H2O
4. Взаємодія солей з металами, кислотами, лугами та іншими солями.
CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu
FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S­
AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3¯ + 3NaCl
BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 ¯ + 2NaCl


Слайд #8
Презентація на тему «Фізичні та хімічні властивості солей» - Слайд #8

Солі широко розповсюджені у природі та відіграють важливу роль у процесах обміну речовин у рослинних і тваринних організмах. Солі містяться в клітинному соку живих організмів, входять до складу різних тканей: кісткової, нервової, м'язової та інших. Також солі містяться в питній воді. Солі використовуються в промисловості та побуті. Вони необхідні для добування багатьох металів, мінеральних добрив, скла, мінеральних фарб, мийних засобів. Наприклад, натрій карбонат Na2CO3 використовують у виробництві скла. Природний кальцій ортофосфат Ca3(PO4)2 застосовують для одержання фосфорних добрив. Калій хлорид KCl використовують як калійне добриво та як вихідну речовину для добування інших солей Калію. Натрій хлорид NaCl є вихідною сировиною для добування соди, хлору та інших речовин.