Презентація на тему «Ферменти»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Ферменти» - Слайд #1

ФЕРМЕНТИ


Слайд #2
Презентація на тему «Ферменти» - Слайд #2

Ферме́нти або ензи́ми — білкові молекули, що є біологічними каталізаторами. Основна функція: прискорення швидкості перебігу реакції у сотні разів.


Слайд #3
Презентація на тему «Ферменти» - Слайд #3

Винайдення ферментів
Вперше ферменти були відкриті у 1814 році російським хіміком К.С. Кірхгофом.


Слайд #4
Презентація на тему «Ферменти» - Слайд #4

Функції ферментів
Будівельна
Каталітична або ферментативна


Слайд #5
Презентація на тему «Ферменти» - Слайд #5

Рухова
Захисна
Антитіло
Транспортна


Слайд #6
Презентація на тему «Ферменти» - Слайд #6

Енергетична
Енергія
Енергія
Білок
Амінокислоти
Низькомолекулярні речовини
Регуляторна-гормони


Слайд #7
Презентація на тему «Ферменти» - Слайд #7

Ферменти
Прості
Складні


Слайд #8
Презентація на тему «Ферменти» - Слайд #8

Ферменти діють на визначені субстрати(речовини)
Субстрат
Білкова частина фермента
Розщеплення субстрату


Слайд #9
Презентація на тему «Ферменти» - Слайд #9

А взагалі існує 2 види з'єднання
Відповідність фермента і субстрата
Гіпотеза «ключ-замок»
Гіпотеза «рука-рукавичка»


Слайд #10
Презентація на тему «Ферменти» - Слайд #10

До складу ферментів входять
Вітаміни - низькомолекулярні органічні сполуки, необхідні для підтримки життя.
Гормони - біологічно активні сполуки, що виділяються безпосередньо в кров і лімфу. Регулюють ріст, розможення та диференціювання тканин, синтез білків, проникність кліткових мембран.


Слайд #11
Презентація на тему «Ферменти» - Слайд #11

Бліц-опрос
Білкові молекули, що є біологічними каталізаторами- це …
У процесі реакції, що каталізується, активний центр фермента вступає в реакцію з …
Низькомолекулярні органічні сполуки, необхідні для підтримки життя.
Речовини що виділяються безпосередньо у кров і лімфу.
Як називається частина фермента, яка з'єднюється із субстратом?
С у б с р а т
В і т а м і и
Ферменти
Г о м о н и
Білк ва


Слайд #12
Презентація на тему «Ферменти» - Слайд #12

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію