Презентація на тему «Феноли» (варіант 1)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Феноли» (варіант 1) - Слайд #1

Феноли


Слайд #2
Презентація на тему «Феноли» (варіант 1) - Слайд #2

Феноли


Слайд #3
Презентація на тему «Феноли» (варіант 1) - Слайд #3

1. З кам”яновугільної смоли:
2. Сплавленням бензенсульфокислот з лугом:


Слайд #4
Презентація на тему «Феноли» (варіант 1) - Слайд #4

3. Заміна атома галогену або аміногрупи на гідроксигрупу:


Слайд #5
Презентація на тему «Феноли» (варіант 1) - Слайд #5

1. Кислотні властивості:


Слайд #6
Презентація на тему «Феноли» (варіант 1) - Слайд #6

2. Реакції за участю фенольного гідроксилу:


Слайд #7
Презентація на тему «Феноли» (варіант 1) - Слайд #7

3. Якісна реакція на фенольний (енольний) гідроксил


Слайд #8
Презентація на тему «Феноли» (варіант 1) - Слайд #8

4. Реакція, що лежить в основі якісного та кількісного аналізу
фенолу та його похідних


Слайд #9
Презентація на тему «Феноли» (варіант 1) - Слайд #9

5. Важливі реакції електрофільного заміщення
А) Синтез фенолокарбонових кислот (синтез Кольбе)
Б) Реакція азосполучення:


Слайд #10
Презентація на тему «Феноли» (варіант 1) - Слайд #10

ЗАСТОСУВАННЯ
Фенол застосовують у виробництві фенолформальдегидних пластмас, синтетичного волокна капрону, фарбників, пестицидів, лікарських препаратів (аспірин, салол). Розбавлені водні розчини фенолу (карбол (5%)) застосовують для дезинфекції приміщень, білизни в деяких установах (наприклад, лікарнях).Являсь антисептиком, широко застосовувався в європейській і американській медицині в період 2 світової війни, але із-за високої токсичності в даний час використання сильно обмежене. Широко використовується в молекулярній біології і генній інженерії для очищення ДНК. У суміші з хлороформом раніше використовувався для виділення ДНК з клітки.В даний час цей метод не актуальний, із-за наявності великої кількості специалізірованих китів для виділення.


Слайд #11
Презентація на тему «Феноли» (варіант 1) - Слайд #11

БЕЗПЕКА
Фенол отруйний.
Викликає порушення
функцій нервової системи.
Пил, пари і розчин фенолу
дратують слизисті оболонки очей, дихальних шляхів, шкіру (ГДК 5мг/м?, у водоймищах 0,001 міліграм/л).


Слайд #12
Презентація на тему «Феноли» (варіант 1) - Слайд #12

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!


Завантажити презентацію