Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #1

Чорна металургія. Сплави


Слайд #2
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #2

План
1. Чорна металургія
2. Географія чорної металургії
2.1. Донецький металургійний район
2.2. Придніпровський металургійний район
2.3. Приазовський металургійний район
3. Сплави
3.1. Чорні і кольорові сплави
3.2. Алюмінієві сплави
3.2. Властивості сплавів
4. Висновок
5. Список використаних джерел


Слайд #3
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #3

Чорна металургія
Чорна металургія в Україні належить до основних галузей промисловості, що має експортну орієнтацію.
Сировиною для чорної металургії є залізна й манганова руди, хроміти, а також руди деяких кольорових металів (нікелю, кобальту, вольфраму тощо), металобрухт. Основними видами палива є кокс та природний газ. У металургійному виробництві використовують також флюсові вапняки і доломіти, вогнетривкі глини для печей, формувальні піски.
Для чорної металургії характерні комбінування і концентрація виробництва. Крім основного виробництва, до складу металургійного комбінату входять коксохімічний завод, агломераційна фабрика, електростанція, азотно-туковий завод, завод будівельних матеріалів тощо.


Слайд #4
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #4

Запаси залізної руди


Слайд #5
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #5

Агломерат
Агломерат (збагачена залізна руда) разом з коксом і флюсами завантажується до доменних печей. Частина чавуну, яка переробляється на сталь, у рідкому стані надходить до сталеплавильних печей. Охолоджена сталь у вигляді злитків надходить до прокатного цеху, де з них виробляють прокат. Із відходів основного виробництва виготовляють будівельні матеріали, азотні добрива тощо. Тобто на комбінаті повного циклу здійснюються всі стадії виробничого процесу — від видобутку руди до випуску кінцевої продукції.


Слайд #6
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #6

Це цікаво!
У чорній металургії, крім комбінатів повного циклу, є заводи переробної металургії, що виробляють тільки сталь, прокат чи феросплави. На багатьох машинобудівних заводах є металургійні цехи, які виготовляють для власних потреб сталь, чавунне й сталеве литво.
Раніше сталь отримували у мартенівських печах, які спалюють кокс для виплавки металу. У 2000—2005 рр. уже понад 60 % цієї продукції давали електропечі та конвертори. Виникла нова підгалузь чорної металургії — порошкова металургія.


Слайд #7
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #7

Географія чорної металургії
Головні підприємства чорної металургії зосереджені у трьох районах: Донбасі (Макіївка, Донецьк, Алчевськ, Харцизьк, Єнакієве, Луганськ, Краматорськ), Придніпров'ї (Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Нікополь, Дніпродзержинськ) Приазов'ї (Маріуполь).


Слайд #8
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #8

Донецький металургійний район
Донецький металургійний район виник на основі родовищ коксівного вугілля, зосередженого в межах Донецького кам'яновугільного басейну, вапняків Донбасу (Каракубське, Новопавлівське та інші родовища) і залізної руди, яку довозять з Придніпров'я. Головними центрами виробництва чорних металів є Донецьк, Макіївка, Єнакієве, Алчевськ; виробництва прокату (зокрема труб) – Харцизьк, Луганськ.


Слайд #9
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #9

Придніпровський металургійний район
Придніпровський металургійний район утворився завдяки географічному положенню – на великій водній магістралі, на перетині транспортних шляхів. Він базується на величезних запасах залізної руди Криворіжжя (руди Криворізького залізорудного басейну) та коксівному вугілля з Донбасу. Головними центрами видобутку та збагачення рудної сировини є Кривий Ріг, Марганець, Дніпрорудне; виробництва чорних металів – Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ;  виробництва прокату – Нікополь, Дніпропетровськ, Новомосковськ; виробництва електроферосплавів – Нікополь.


Слайд #10
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #10

Приазовський металургійний район
Приазовський металургійний район виник на перехресті шляхів з Керченського півострова і Донбасу. З Керченського залізорудного басейну сюди доправляють залізні руди, а з Донбасу – коксівне вугілля. В цьому районі центром виробництва чорних металів є Маріуполь.
Крім цих районів, майже в кожному обласному центрі відбувається вторинна обробка чорних металів (переробка металобрухту).


Слайд #11
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #11

Споживання сталі в Україні в 1990–2008 рр


Слайд #12
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #12

Сплави
Сплав ― це система, яка складається принаймні з двох компонентів, з яких хоча б один є металом.
Сплави мають більш різноманітні властивості в порівнянні з металами, тому в промисловості рідко використовують чисті метали. У більшості випадків для виготовлення деталей різних машин і приладів застосовують сплави. Так мідь, олово, цинк — м'які метали, а сплав на їхній основі ― бронза ― дуже твердий. Тому бронза з давніх часів використовується людиною для виготовлення зброї, сільськогосподарських знарядь праці й інших виробів, які потребують підвищеної твердості. Сплави є найголовнішими конструкційними матеріалами. Їхні найрізноманітніші властивості ― жаростійкість, корозійна стійкість, міцність, твердість тощо зумовлюють широке застосування сплавів у техніці


Слайд #13
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #13

Сплав – це тяжка робота!


Слайд #14
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #14

Чорні і кольорові сплави
Розрізняють чорні і кольорові сплави. Чорними сплавами називають сплави на основі заліза. До них належать чавун та сталь. Чавуном називають сплав заліза з вуглецем із масовою часткою вуглецю більшою за 1,7 %. Найчастіше чавун містить від 2,6 % до 3,6 % вуглецю. Крім вуглецю, у чавуні є силіцій, манган, сірка, фосфор та інші компоненти. Чавун ― твердий і крихкий матеріал. Його найширше застосовують у машинобудуванні для виготовлення різноманітних деталей. Сталь містить менш ніж 1,7 % вуглецю. На відміну від чавуну сталь ковка. За призначенням розрізняють машинобудівну (конструкційну) та інструментальну сталі. Неіржавна сталь стійка проти корозії. Сталь й чавун є найважливішими сплавами сучасної техніки. Обсяги виробництва цих залізовуглецевих сплавів перевищують виробництво всіх інших металів разом узятих більш ніж у десять разів.


Слайд #15
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #15

Алюмінієві сплави
Алюмінієві сплави легкі, мають високі електро- і теплопровідність, корозійну стійкість, міцність. Їх застосовують як конструкційні матеріали в авіації, будівництві, машинобудуванні, електротехніці. Сплавам на основі магнію притаманні легкість, міцність, корозійна стійкість, тому їх використовують в автомобілебудуванні, для виготовлення штампованих виробів складної форми. Титанові сплави застосовують в авіації, ракетобудуванні для виготовлення хімічної апаратури, а також у медицині. Мідні сплави міцні, мають високу електропровідність, корозійну стійкість, пластичність. З них виготовляють труби, різноманітні апарати та деталі, художні вироби та скульптури.


Слайд #16
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #16

Властивості сплавів
Своїми властивостями сплавів різко відрізняються від чистих металів, з яких вони складаються.
Температура плавлення сплавів зазвичай є нижчою від такої металів, що входять до їхнього складу. Так, Натрій і Калій при певному складі творять стоп, що за звичайної температури є рідиною, хоча Натрій топиться за 97.5 °С, а Калій — за 62.3 °С.
Твердість сплавів, здебільшого, вища від твердості окремих металів, що їх утворюють. Наприклад, додаток 1% Берилію до Купруму збільшує твердість міді всемеро.
Ковкість і пластичність металів у сплавах зазвичай знижується. Тепло- й електропровідність металів у сплавах теж меншає. Механічна міцність сплавів навпаки, здебільшого, зростає. Навіть незначні домішки іншого металу часто різко підвищують міцність стопу.
Хімічні властивості металів у сплавів теж змінюються. Наприклад, додаючи до звичайної сталі 15—20% Силіцію, отримують кислототривку сталь.


Слайд #17
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #17

Висновок (чорна металургія)
Чорна металургія в Україні добре розвинена. Разом з тим підприємства металургії є основним стаціонарним джерелом забруднення атмосфери. Вони викидають в атмосферу оксиди азоту і сірчистий газ. Крім того значні земельні площі доводиться вилучати під звалища промислових відходів.


Слайд #18
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #18

Висновок (сплави)
Сплави залежить від способу отримання. У будівництві значення того чи іншого металу чи сплаву визначається, перш за все, його механічними властивостями, такими як міцність, пружність, пластичність, твердість, крихкість, в`язкість. Ці характеристики оцінюються за даними статичних і динамічних випробувань. Із статичних найбільш важливими є випробування на розтяг та твердість.


Слайд #19
Презентація на тему «Чорна металургія. Сплави» - Слайд #19

Список використаних джерел
1.Чорна металургія - http://pidruchniki.ws/14821111/geografiya/metalurgiyna_promislovist
http://geoswit.ucoz.ru/index/0-184
2. Сплави - http://shkolyar.in.ua/metaly/chavun
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8