Презентація на тему «Атомна одиниця маси»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Атомна одиниця маси» - Слайд #1

Атомна одиниця маси.
Відносна атомна маса хімічних елементів.


Слайд #2
Презентація на тему «Атомна одиниця маси» - Слайд #2

Мета
Розширити знання учнів про періодичну систему елементів; закріпити знан­ня про хімічний елемент, хімічну символіку.
Ознайомити учнів з поняттям абсолютної та відносної атомної маси, одиницею вимірювання відносної атомної маси — атомною одиницею маси (а.о.м.).
Навчити визначати від­носну атомну масу за періодичною системою


Слайд #3
Презентація на тему «Атомна одиниця маси» - Слайд #3

Кожен атом хімічного елемента має певну масу.
Наприклад, маса атома найлегшого з хімічних елементів – атома Гідрогену становить 0,000 000 000 000 000 000 000 001 67 г.


Слайд #4
Презентація на тему «Атомна одиниця маси» - Слайд #4

Зрозуміло, що подібними числами, навіть записаними у стандартному вигляді, користуватися незручно.
Тому на практиці замість абсолютних мас атомів використовують відносні атомні маси, порівнюючи маси атомів різних елементів між собою або з певною частиною маси атома іншого елемента.


Слайд #5
Презентація на тему «Атомна одиниця маси» - Слайд #5

Нині за одиницю порівняння вибрано 1/12 частину маси атома Карбону.
Вона називається атомною одиницею маси – а.о.м.
(1 а.о.м. = 1,66·10-27 кг, 1,66·10-24 г).


Слайд #6
Презентація на тему «Атомна одиниця маси» - Слайд #6

Зрозуміло, що відносна маса атома Карбону, виражена в атомних одиницях маси, дорівнює 12 а.о.м. Отже,
Відносна атомна маса – це фізична величина, що визначається відношенням маси атома елемента до 1/12 маси атома Карбону.


Слайд #7
Презентація на тему «Атомна одиниця маси» - Слайд #7

Відносна атомна маса позначається символом Ar.
А – перша літера слова “атомна”,
r – перша літера латинського слова “relativus”, що означає “відносний”.


Слайд #8
Презентація на тему «Атомна одиниця маси» - Слайд #8

Наприклад, маса атома Флуору F дорівнює 3,15481·10 -23г.
Якщо її поділити на 1/12 маси атома Карбону, тобто на атомну одиницю маси, що дорівнює 1,66057·10-24г, то дістанемо відносну атомну масу Флуору:
Ar (F) =


Слайд #9
Презентація на тему «Атомна одиниця маси» - Слайд #9

Атомна маса елемента
Р
Фосфор
15
30,9748


Слайд #10
Презентація на тему «Атомна одиниця маси» - Слайд #10

Ar = 12,01
Ar = 32,06
Ar = 14,0067
Ar = 15,999


Слайд #11
Презентація на тему «Атомна одиниця маси» - Слайд #11

Висновки
Відносна атомна маса елемента – безрозмірна величина, що дорівнює відношенню маси атома даного елемента до 1/12 маси атома Карбону.
1/12 маси атома Карбону – це і є атомна одиниця маси, позначається а.о.м. Вона являє собою величину, що дорівнює 1,66·10-24г.
Значення відносної атомної маси і маси атома, вираженої в а.о.м., чисельно збігаються.
Усі відомі хімічні елементи містяться в періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва.


Слайд #12
Презентація на тему «Атомна одиниця маси» - Слайд #12

Тести для самоконтролю
Елемент з відносною атомною масою 56 це
Барій
Ферум
Залізо
Кобальт
У порядку зростання відносних атомних мас розміщені елементи в ряду
Купрум, Карбон, Сульфур, Гідроген, Бром
Гідроген, Карбон, Купрум, Сульфур, Бром
Гідроген, Карбон, Бром, Купрум, Сульфур
Гідроген, Карбон, Сульфур, Купрум, Бром