Презентація на тему «Ацетилен»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Ацетилен» - Слайд #1

Презентація з хімії на тему: Ацетилен


Слайд #2
Презентація на тему «Ацетилен» - Слайд #2

Ацетиле́н — найпростіший і найважливіший представник ненасичених вуглеводнів з одним потрійним зв'язком (алкінів).
Фізичні властивості
Ацетилен — безбарвний газ без запаху і смаку. У воді погано розчиняється . При сильному охолодженні переходить відразу в білу кристалічну речовину, минаючи рідкий стан. При температурі +83,6°С випаровується (сублімує), не плавлячись.
Будова
Молекулярна формулаC2Н2. Структурна і електронна формули:
Структурна Електорна


Слайд #3
Презентація на тему «Ацетилен» - Слайд #3

Хімічні властивості
У хімічному відношенні ацетилен більш активний, ніж етилен. Висока хімічна активність ацетилену обумовлюється наявністю в його молекулі потрійного зв'язку. Для ацетилену, як і етилену, характерні реакції окиснення, приєднання і полімеризації.
Так, ацетилен легко знебарвлює бромну воду, приєднуючи при цьому бром за місцем розриву спочатку одного, а потім і другого зв'язку з утворенням відповідно диброметилену С2Н2Br2, а потім тетраброметану С2Н2Br4:


Слайд #4
Презентація на тему «Ацетилен» - Слайд #4

У присутності порошку нікелю, як каталізатора, ацетилен легко вступає і в реакцію гідрогенізації. При цьому, як і в попередньому випадку, реакція відбувається у дві стадії. Спочатку утворюється етилен, а потім етан:
При взаємодії з хлороводнем у присутності каталізатора ацетилен утворює хлорвініл СН2=CHCl:
Ця реакція має велике практичне значення, оскільки хлорвініл широко використовується для одержання полімерних матеріалів.
Ацетилен вступає також у реакцію гідратації з утворенням ацетальдегіду і реакції полімеризації з утворенням бензолу. На повітрі ацетилен горить чадним полум'ям, а в атмосфері кисню — сліпучо-яскравим полум'ям з виділенням значної кількості тепла. З повітрям ацетилен утворює вибухову суміш.


Слайд #5
Презентація на тему «Ацетилен» - Слайд #5

Одержання
Раніше ацетилен одержували лише з карбіду кальцію при взаємодії його з водою:
Великі кількості ацетилену добувають при термічному розкладі метану (природного газу):
2СН4 -> С2Н2 + 3Н2
Процес проводять при температурі близько 1500°C. Щоб запобігти розкладу одержаного ацетилену на вуглець і водень, метан швидко продувають через зону високої температури. При цьому разом з ацетиленом утворюється також водень.


Слайд #6
Презентація на тему «Ацетилен» - Слайд #6

ЗастосуванняГоловною галуззю застосування ацетилену є хімічна промисловість. Ацетилен служить вихідною сировиною для синтезу таких важливих хімічних продуктів, як пластмаси, бензол, ацетатна кислота і ін. У техніці значні кількості ацетилену використовуються при автогенному зварюванні і різанні металів.


Слайд #7
Презентація на тему «Ацетилен» - Слайд #7

Дякуемо за увагу!
Дякую за увагу!