Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #1

Зона Лісостепу
Алмакаева Ельвіра
8-Б


Слайд #2
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #2

Зміст
1)Визначення
2)Рельєф і корисні копалини
3)Клімат
4)Річкова система
5) Ґрунтово-рослинний покрив


Слайд #3
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #3

Визначення
 Лісостеп – це перехідна зона між мішаними і широколистими лісами та степом. Південна умовна межа природної зони проходить по лінії міст Котовськ – Кіровоград – Кременчук –Красноград – Вовчанськ. Широка смуга лісостепу простягається з південного заходу від кордону з Молдовою на північний схід до кордону з Росією, займаючи 25% території України. Виразних меж зона не має, адже степові ділянки вклинюються островами в лісову зону, а ліси окремими масивами заходять у зону степів.


Слайд #4
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #4

Визначення
 Лісостеп – це перехідна зона між мішаними і широколистими лісами та степом. Південна умовна межа природної зони проходить по лінії міст Котовськ – Кіровоград – Кременчук –Красноград – Вовчанськ. Широка смуга лісостепу простягається з південного заходу від кордону з Молдовою на північний схід до кордону з Росією, займаючи 25% території України. Виразних меж зона не має, адже степові ділянки вклинюються островами в лісову зону, а ліси окремими масивами заходять у зону степів.


Слайд #5
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #5

Рельеф і корисні копалини
Правобережна частина лісостепу лежить на височинах – Подільській таПридніпровській, а лівобережна – на Придніпровській низовині. Лише на крайньому сході зона виходить довідрогів Середньоруської височини. Платоподібні поверхні правобережних височин чергуються з горбогір'ями. Їх окраїни сильно розчленовані ярами та балками. Такий самий рельєф і на схилах Середньоруської височини таПолтавській рівнині, що до неї прилягає. Загалом поверхня із заходу та сходу нахилена до Дніпра, абсолютні висоти змінюються від 380 м на Подільській височині і 230 м на Середньоруській височині до 50 м біля русла Дніпра.


Слайд #6
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #6

У межах лісостепу залягають поклади бурого вугілля (Дніпровський басейн), нафти і природного газу (Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна область), природних будівельних матеріалів (гіпс, вапняк, каолін, мергель, пісок). У місцях виходу на поверхню порід Українського щита є родовища мармуру, лабрадоритів, доломітів, графіту, горючих сланців, а у болотах – бурштину.


Слайд #7
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #7

Нафта
Гіпс
Вапняк
Каолін
Мергель
Лабрадорит


Слайд #8
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #8

Клімат у лісостеповій зоні помірно континентальний. Його континентальність збільшується у східному напрямку. Середні температури січня змінюються від–5°С на заході до–7°С на сході, липня – відповідно від +18°С до +20°С. Кількість опадів зменшується з півночі на південь від 600 до 500 мм за рік. Майже стільки ж води і випаровується, тому зволоження природної зони достатнє. В окремі роки в лісостепу бувають посухи.
Клімат і внутрішні води


Слайд #9
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #9

Клімат у лісостеповій зоні помірно континентальний. Його континентальність збільшується у східному напрямку. Середні температури січня змінюються від–5°С на заході до–7°С на сході, липня – відповідно від +18°С до +20°С. Кількість опадів зменшується з півночі на південь від 600 до 500 мм за рік. Майже стільки ж води і випаровується, тому зволоження природної зони достатнє. В окремі роки в лісостепу бувають посухи.
Клімат і внутрішні води


Слайд #10
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #10

Річкова мережа
Всі річки мають долини з асиметричними берегами та повільні течії. У місці перетину твердих порід Українського щита, де виходи гранітів перегороджують русла Південного Бугу і Гірського Тікича, утворюються пороги. Річки мають змішане живлення, найбільш повноводні навесні та у червні. Судноплавним є Дніпро. У минулі часи судноплавство було можливим і на його лівих притоках, таких, як Сула, Псел, Ворскла. Але через знищення лісів у їх долинах вони сильно обміліли. Праві притоки Дніпра – Рось, Тясмин також маловодні.


Слайд #11
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #11

Озер у лісостепу мало. Вони є у заплавах великих лівих приток Дніпра. Численні озера-стариці, які колись були в заплаві самого Дніпра, залиті водами Каховського та Кременчуцького водосховищ. Брак природних водойм компенсується ставками, які створені біля багатьох населених пунктів.


Слайд #12
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #12

Каховське водосховище


Слайд #13
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #13

Кременчуцьке водосховище


Слайд #14
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #14

Ґрунтово-рослинний покрив
Природна рослинність представлена лісовими і степовими видами. Лісистість території становить лише 12 %. Ліси збереглися в долинах річок та межиріччях. Вони ростуть на сірих лісових ґрунтах та деградованих чорноземах (в яких зменшився вміст гумусу, і вони стали менш родючими), що раніше були під степами, а потім позаростали деревами. Лісові масиви утворюють переважно дуб і граб. У широких балках поширені байракові ліси, в яких ростуть дуб, граб, клен, липа, ліщина, бруслина та ін. На піщаних берегах Дніпра та Сіверського Дінця, куди доходив язик давнього льодовика, острівцями трапляються соснові ліси.


Слайд #15
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #15

До лісових масивів безпосередньо прилягає степ, проте він не займає великих площ, тому що його змінили сади і поля, де ростуть різноманітні сільськогосподарські культури (пшениця, ячмінь, овес, гречка, цукровий буряк, картопля, овочі). Степове природне різнотрав'я  збереглося на схилах балок і берегах річок. Доволі великі площі в лісостепу зайняті луками. Суходільні луки знаходяться на вододілах річок і їх схилах. Там ростуть горицвіт, анемона, конюшина, тонконіг, стоколос, ковила, вероніка колосовидна, гадючник, звіробій. Це переважно багаторічні рослини, із коренів і стебел яких утворюється дернина. Низовинні луки лежать у зниженнях, де близько до поверхні залягають ґрунтові води.


Слайд #16
Презентація на тему «Зона Лісостепу» (варіант 1) - Слайд #16

У лісостепу переважають родючі чорноземи (типові та опідзолені), що сформувалися на лесах або лесовидних суглинках. У зниженнях поширені лучні ґрунти, подекуди – торфові


Завантажити презентацію