Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів» - Слайд #1

Збереження Чорного та Азовського морів


Слайд #2
Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів» - Слайд #2

Чорне море
Останніми роками екологічна обстановка в басейні Чорного Моря із-за технократичної діяльності людини, хижацькій експлуатації багатьма відомствами морських, водних і земельних ресурсів стала загрозливою, унікальний за своїми природно-кліматичними даними регіон приходить в занепад. У зоні надзвичайного забруднення знаходяться приморські акваторії півдня України, Прісивашье, Керченський півострів, райони Новоросійська, Поті, Батумі. Море втрачає промислове значення. Води його сильно забруднені шкідливими речовинами, зокрема нафтопродуктами, детергентами, важкими металами, господарчо-побутовими і промисловими стоками міст і підприємств. Якщо не прийняти термінові заходи, Чорне море чекає доля Аралу і Азова.


Слайд #3
Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів» - Слайд #3

Азовське море
Сучасний стан Азовського моря в значній мірі визначається інтенсивним антропогенним впливом. Мільйони кубометрів промислових стічних вод скидаються у море, при чому деякі підприємства навіть не проводять їх очистку. Необхідно також згадати про чималу кількість випадків розливу нафти. Безумовно, все це не могло не вплинути на екосистему моря. Масова загибель риби стає доволі звичним явищем, причинами цього є нестача кисню, забруднення пестицидами, нафтопродуктами та іншими шкідливими речовинами.
Наслідки втручання людини вже призвели до невідворотних змін; зараз екологічна ситуація вимагає проведення постійних моніторингових спостережень, розробки рекомендацій по зменшенню антропогенного впливу та покращенню екологічних умов існування Азовського моря.


Слайд #4
Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів» - Слайд #4

Дії уряду
В 2001 році Парламент України схвалив як Закон Загальнодержавну програму охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів.
Відповідно до Закону, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України здійснює нагляд та координує діяльність, спрямовану на досягнення цілей Програми. Програма має міжгалузеву структуру і включає питання зменшення забруднення та контролю, інтегрованого управління прибережними смугами, здоров‘я людини, захисту біорізноманіття та ландшафтів, невиснажливого використання морських ресурсів, моніторингу навколишнього природного середовища, реагування на надзвичайні ситуації та ін.


Слайд #5
Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів» - Слайд #5

Програмою визначено декілька ключових цілей:
 Захист та невиснажливе використання біо- та ландшафтного
різноманіття.
Охорона земель та запровадження системи
інтегрованого управління у прибережній смузі
Подальший розвиток міжнародної співпраці у сфері
відновлення довкілля Азовського та Чорного морів
Охорона земель та запровадження системи інтегрованого
управління у прибережній смузі


Слайд #6
Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів» - Слайд #6

Охорона земель та запровадження системи інтегрованого управління у прибережній смузі
Контролі забруднення, що надходить зі стоком річок (включаючи елементи басейнового управління, регулювання використання агрохімікатів на водозбірній площі, будівництво та реконструкцію каналізаційних мереж та очисних споруд для запобігання скидання забруднених стічних вод у річки басейну, моніторинг та контроль якості води річок, які впадають в моря)
Скорочення забруднень з точкових джерел (реконструкція очисних споруд стічних вод у міських населених пунктах, зокрема, в Іллічівську, Одесі, Генічеську, Складовську; складання реєстру землекористувачів та реалізація водоохоронних заходів)
Зменшення забруднення атмосфери (інвентаризація джерел забруднення, реалізація технологічних рішень, контроль промислових об'єктів в зонах рекреації тощо)


Слайд #7
Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів» - Слайд #7

Посилення системи контролю за переміщенням небезпечних речовин та матеріалів, а також запобігання забрудненню з суден
Удосконалення системи поводження з твердими відходами у прибережній смузі (будівництво нових сучасних полігонів в АР Крим, Донецькому регіоні; інвентаризація та ліквідація несанкціонованих звалищ; стимулювання підприємств з переробки відходів тощо)
Запобігання аварійним ситуаціям в регіоні (перевірка промислових підприємств та об'єктів підвищеної небезпеки, підготовча діяльність для запровадження Плану дій при надзвичайних ситуаціях на Чорному морі, розроблення Національної програми реагування в разі виникнення аварій, інші).


Слайд #8
Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів» - Слайд #8

Захист та невиснажливе використання біо- та ландшафтного різноманіття.
Заходи у цій сфері були зосереджені на запобіганні втрат біорізноманіття, розвитку досліджень процесів і явищ у морській та прибережній екосистемі та впливу на них антропогенних факторів, застосуванні інструментів екологічного контролю та законодавства, захисті біотопів шляхом збільшення заповідних територій (очікується, що найближчим часом будуть створені нові території, що особливо охороняються. на Нижньому Дністрі, в Одеській області та в Азовському регіоні), а також проведенні екологічного моніторингу. Важливо відмітити, що відповідно до моніторингових та наукових досліджень, різноманіття морських видів суттєво зросло у порівнянні з 90-ми роками минулого століття.


Слайд #9
Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів» - Слайд #9

Охорона земель та запровадження системи інтегрованого управління у прибережній смузі
Разом з чисельними конкретними заходами, які здійснюються для запобігання ерозії земель у прибережній смузі, суттєві зусилля були спрямовані на подальший розвиток національної політики у цій сфері. Міжвідомча Група з екологічних питань регіону Чорного моря на своїй зустрічі у грудні 2004 року обговорила та підтримала проект Закону щодо інтегрованого управління прибережною смугою, який розроблявся за координації Міністерства охорони навколишнього природного середовища протягом 2004 року. Основна мета цього нового законодавчого документу – чітке визначення ролі, повноважень та відповідальності різних землекористувачів у межах прибережної смуги, включаючи місцеві та центральні державні органи влади. Фактично, таке врегулювання взаємовідносин у прибережній смузі є ключовою проблемою, яка з 90-х років минулого століття перешкоджає прийняттю цього законодавчого акта. Очікується, що його розгляд центральними органами виконавчої влади буде завершений у 2005 році і остаточний проект Закону щодо інтегрованого управління прибережною смугою морів буде представлений до Верховної Ради України.


Слайд #10
Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів» - Слайд #10

Подальший розвиток міжнародної співпраці у сфері відновлення довкілля Азовського та Чорного морів
Україна є активним учасником міжнародного співробітництва у сфері навколишнього природного середовища і використовує можливості міжнародної технічної допомоги. Як сторона ряду природоохоронних конвенцій та угод, важливих для Азово-Чорноморського регіону, Україна встановила процедури та організаційну структуру для впровадження положень міжнародних законодавчих актів. Ще один шлях посилення міжнародного співробітництва – участь у спільних Багато завдань було також вирішено у рамках проекту “Збереження біорізноманіття в Азово-Чорноморському екологічному коридорі”. Всупереч багатьом труднощам, очікується, що і у 2005 році будуть досягнуті певні результати, важливі для відновлення морської екосистеми.


Слайд #11
Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів» - Слайд #11

Перешкоди
Основною перешкодою для успішного досягнення цілей та реалізації заходів, передбачених Загальнодержавною програмою охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів, є питання її фінансового забезпечення. Крім того, деякі важливі компоненти Програми мають бути підсилені. Це стосується, зокрема, підвищення ефективності інвестиційної політики та реалізації заходів з очистки стічних вод в муніципальному, промисловому та сільськогосподарському секторах. Але і інші сектори не можуть розглядатись як такі, що реалізуються достатньою мірою.


Слайд #12
Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів» - Слайд #12

Чорне та азовське моря дають Україні багато можливостей для розвитку. Збереження морів для України є чи не найголовнішою метою, проблемою, яку потрібно вирішувати!


Слайд #13
Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів» - Слайд #13

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію